Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ungdomsarbetslösheten’

För vi som arbetar inom hotell och restaurang är det väl ingen hemlighet att sossarna länge har betraktat vårt arbete och våra arbetsplatser som skit. ”Skitjobb” är nog det vanligaste förekommande ord. Man motsatte sig momssänkning som intebara gav upphov till flera jobb åt unga inom just restaurangbranschen vilket resulterade i en rad i ungarnas cv, arbetslivserfarenhet åt dem samt mer skattepengar till välfärden. Dessutom har fler restauranger börjat betala in skatt som en gång hade undanhållits. Nu vill delar av SSU fortsätta sin kamp mot restaurangbranschen genom att uppmana till bojkott på grund av påstådda usla villkor.

Med tanke på att både McDonalds, Max och även Burger King har anslutit sig till LO:s kollektivavtal så borde SSU snarare rikta sin ilska mot fackföreningarna som styr villkoren i dessa avtal.Men då måste man nog ta en obekväm diskussion och det är något som sossarna alltid har haft svårt att göra.

Läs mer här, här, här, här

Annonser

Read Full Post »

Centerpartiet har under just nu dragit igång en jättekampanj där man dels upplyser om hur och varför arbetslösheten bland unga uppstår och vad man kan göra för att förbättra situationen. Visst har vi försökt att informera förr men allmänheten har inte riktigt hängt med. Vi var tämligen otydlig då. Under valrörelsen 2006 var vi väldigt tydliga med vad vi ville. Ungdomskontraktet ingick i vårt recept för att få bukt med problemet men vi lät oss överröstas av våra motståndare både till höger och vänster.

Denna gång har vi kommit med en kampanj där tydlighet och genomtänkhet är nyckelorden. Receptet denna gång innehåller satsningar på lärlingsplatser, en utkonkurrerad arbetsförmedling, och förbättrat klimat för företagare. Utmärkt bra mejn jag saknade en liten detalj- slopat fribelopp för CSN-pengarna.

Som student kan man inte förvänta sig att regeringen, oavsett vilka som ingår i koalitionen, höjer CSN-pengarna. Så är det tyvärr! Studenterna är en bortglömd grupp som sällan gynnas på något sätt i budgeten. Därför vill jag se att fribeloppet slopas så att man, som student, kan arbeta på sidan av studierna utan att behöva bli återbetalningsskyldig. Dels skulle det öka levnadsstandaren och dels skulle man få möjlighet att arbeta med ett jobb som anknyter det programmet man går på högskolan eller universitet och få mer kompetens inom sitt område.

Jag påstår inte att det skulle underlätta för studenter att gå från studier direkt in i ett arbete. Men det skulle inte direkt försvåra heller!

Read Full Post »

Det gnälls och bråkas i oändlighet om hur stor den egentliga arbetslösheten är bland svenska ungdomar. Vissa räknar in studerande som inte söker jobb. En del räknar in alla mellan 15-24 år som inte har en anställning medan andra räknar med ungdomar som pluggar men som kan tänka sig ta ett deltidsjobb för att dryga ut kassan. Oavsett hur man väljer att räkna fram arbetslöshetsstatistiken så uppkommer det ofta stora skillnader mellan

Men låt oss försöka förenkla det hela. Vad sägs om att man räknar de arbetslösa efter en ny modell? Man räknar enbart in de vuxna i arbetsför ålder som är inskriven på arbetsförmedlingen OCH som uppbär någon storts ersättning ifrån Pappa staten, det vill säga försörjningsstöd, a-kassa eller dylikt. Då får man en mindre missvisande statistik och det blir lättare att sätta in åtgärder för att stärka den arbetslöses ställning på arbetsmarknaden.

Read Full Post »

Jag har tidigare skrivit om att jag ogillar förslagen att sänka ingångslöner för arbetslösa ungdomarna.  Centerpartiet har länge vurmat för och fört fram diskussioner om att sänka ingångslönerna på hela arbetsmarknaden. Och nu visar det sig att vissa fackföreningar med Metall och Handels i spetsen inte hellre är främmande för en sänkning av ingångslöner. Jag hade nog gått med på att sänka löner om det var ett sätt att rädda jobb under en begränsad tid exempelvis en svacka i ekonomin. Men jag tvivlar starkt på att sänkta ingångslöner  lösa det oerhörda problemet med ungdomsarbetslösheten i landet.

Det man istället borde titta på är den STRUKTURELLA arbetslösheten som utgör en betydande del i arbetslöshetsstatisktiken. Strukturell arbetslöshet  uppstår när arbetskraftens kompetens eller geografiska lokalisering inte stämmer överens med arbetskraftsefterfrågan. Det kan även uppkomma av att man saknar ett kontaktnätverk eller de färdigheter som krävs. Här ligger t ex nyanlända invandrare i lä. Utan språkkunskaper och annan utbildning blir det hart när omöjligt att hitta lämpligt arbete i Sverige. I detta fall hade man gjort klokt i att reformera SFI samtidigt som man erbjuder praktikplatser mot en skäligare lön. Då kan man inhämta språkkunskaper och få den arbetslivserfarenhet som krävs. Liknande praktikplatser kunde skapas för ungdomar födda i landet med som inte gick ut gymnasium med några finare betyg. Kanske i samband med generösare regler kring tjänstledighet?  Då hade en anställd   ta tjänstledigt medan en arbetslös hade kunnat ersätta den personen. Efter tjänstledigheten kunde man återgå till arbetet med bibehållen lön och arbetsvillkor. Den tjänstlediga har fått ägna tiden åt annat än arbete medan den arbetslösa hade fått yrkeserfarenhet och kontakter som är nödvändiga för att kunna ta sig vidare på arbetsmarknaden.

Det viktiga är att tänka utanför rutan och se flera möjligheter istället för att inskränka sig till en enda lösning. Världen är mer komplex än så.

Read Full Post »

I debatten kring arbetslösheten och i synnerhet när arbetslösheten bland unga människor diskuteras så framhävs det ofta att en del av lösningen stavas ändringar i Lagen om anställningsskydd. Och då är det nästan uteslutande turordningsreglerna som tas upp. Men enligt mitt tycke så borde Las reformeras från grunden. Det anställningsskydd vi åtnjuter idag kom till under en tid då full sysselsättning var en verklighet. Företag hade råd att anställa och man var benägen att stanna kvar på samma arbetsplats under en längre tid.

Tyvärr så förhåller det sig inte så med saken idag. Las har blivit för stelbent och sätter käppar i hjulet för allt fler. Vissa törs inte byta jobb utav rädsla för att hamna längst ner på turordningen vilket medför att man löper större risk att bli av med jobbet vid vikande konjunktur. För att inte tala om alla dessa ungdomar som har så svårt att överhuvudtaget ta sig in på arbetsmarknaden.Därför är det högst aktuellt med en modernare arbetsrätt. Inte bara för att få fler i jobb och öka rörlighet på arbetsmarknaden utan även för att fler ska inse behovet av att vidareutveckla sina färdigheter. Några förslag som bör ingå i den nya lagen är:

  • Möjlighet till tjänstledighet för att kunna pröva  annan sysselsättning antingen hos den nuvarande arbetsgivaren eller hos annan arbetsgivare. Detta kan vara ett sätt att få fler att själva bedöma sin arbetsförmåga vid sjukdom så att man möjligen kan slippa sjukskrivning. Man kan efter sex  månader välja att återgå till det ursprungliga arbetet med bibehållen lön och arbetsrätt.
  • Borttagna turordningsregler så att arbetsgivarna kan lättare göra sig av med personal som inte besitter rätt kompetens.
  • Utvidgad möjlighet till kompetensutveckling.
  • Lärlingsplatser med en skälig ersättning så att de som står längst ifrån arbetsmarknaden får möjlighet att visa vad de duger till. Viktiga kontakter får också knytas något som är ytterst viktigt på dagens arbetsmarknad.
  • Skrota AMS och ersätt med bemanningsföretag som lättare kan matcha arbetstagarens färdigheter mot de jobb som finns.

Dagens arbetsmarknad regleras av en lag som kom till för sisådär 35 år sedan. Det duger inte. Morgondagens problem kräver flexibilitet och nytänkande inte stelbenta lagar som försvårar och låser in.

Read Full Post »

Så har Vänsterpartiet äntligen fått en ny partiledare i form av den forne eu-parlimentarikern Jonas Sjöstedt. En pragmatisk och insiktsfull kille som inte lär spara på krut i sitt försök att framställa V som regeringsdugliga. Partiets politik ska breddas i så måtto att såväl vilsna sossar som miljöpartister och nån enstaka centerväljare kommer att falla för vänstercharmen. Miljö, feminism och trovärdighet vad ekonomiska frågor anbelangar ska locka ditt dröser med nyfikna väljare. Det är avsikten i alla fall. Framtiden ska utvisa om de slår fel eller inte.

Men hur klokt är det att försöka rycka åt sig några väljare ifrån s och Mp. Det är inte så klokt att skapa spänningar i en redan försvagad opposition. Räkna med månget gräl och överbud ifrån de rödgröna. Och hur har det tänkt göra det utan att politiken blir spretig och otydlig? Löften om stora skattehöjningar jämte inställningen till budgettaket skrämde slag i mittenväljarna inför förra valet och allt fler tog sitt tillflykt till M för att slippa bli av med en alldeles för stor andel av sin inkonst. Hur kommer dessa frågor behandlas? Svaren lyser med sin frånvaro. Istället är det det ena hugget efter det andra. De redan frälsta må vara tillfreds kanske men väljarna vill ha konkreta förslag och tydliga svar. Annars kommer man inte att stiga i någons gunst.

Och så attacken mot Reinfeldt. Det är tydligen hans fel att ungdomsarbetslösheten är så hög. Jag kan erkänna att Moderaterna har varit passiva på gränsen till ointresserade i just den frågan. Men man kan inte skylla denna regering för att inte vilja skjuta till riksdaler till diverse projekt för att få fler ungdomar i arbete. Sänkt restaurangmoms (ett förslag ifrån Centerpartiet) och sänkta arbetsgivaravgifter bl a har införts för att locka fler till att anställa just ungdomar. De senaste årens turbulens i världsekonomin har tyvärr satt käppar i hjulet något men viss framgång har man ändå rönt. Och fler idéer är att vänta!! Sjöstedt borde bli påmind om hur hans parti stödde en handfallen s-regering som tillät ungdomsarbetslösheten råka i höjden för att sen bota problemet dels med förlegad politik och dels genom att gömma undan folk i alltifrån sjukpensionering till ams-åtgärder. Men det vill han nog inte erinra sig om!

Read Full Post »

Det har i och för sig bara gått några få dagar sedan momsen på restaurangnotan mer än halverats och visst är det omöjligt att nu på förhand sia om vad sänkningen kommer att ge för effekter på jobbtillväxten. Men jag är och lär förbli skeptisk mot hela förslaget.

Idén är god och viljan har funnits. Arbetslösheten, särskilt bland landets ungdomar, ska ner. Men att avsätta flera miljoner kronor till ett projekt som beräknas ge knappt 4 000 jobb är oseriöst. För att jobben ska komma till så krävs för det första att ALLA krogar i landet, små såväl som stora, ska vara med och sänka priserna. Annars är det bortkastade pengar.

En sak som många politiker inte räknade med är lönsamheten på mindre ställen såsom pizzerior, kafféer osv är ofta klen. Det rör sig oftast om enmansföretag där ägaren har stället som sin huvudförsörjning. Deras största kostnadsposter utgörs av varuinköp och eventuellt löner om det finns några anställda. Många har väldigt svårt att komma på grön kvist.

Det är en svår bransch att slå sig fram i. Att ständigt vara ”trendig” och vara steget före sina konkurrenter är en påfrestning. Det uppstår alltid nya krogar med fräscha idéer, nya mat-, och dryckstilar som kräver särskild kompetens osv.  Lägg därtill att det kan dröja flera år innan verksamheten blir bärande och ägarna kan plocka ut någon lön. Det är mest därför jag inte tror på sänkt restaurangmoms. Jag tror snarare att krögare kommer att strunta blankt i att sänka priserna och behåller hellre mellanskillnaden mellan det gamla och det nya momsbeloppet. Ty det hade varit mer lönsamt för dem att göra så.

Jag spår att det blir några tusen jobb till följd av reformen. Men de flesta arbetstillfällen blir kortvariga med extremt få fasta. Men en positiv sak jag vill tillägga är att oavsett hur momssänkningen slår ut så kan man inte komma ifrån att denna regering inte skyr några som helst medel för att få bukt med arbetslösheten i landet.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: