Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Socialdemokraterna’

Byggbolaget NCC verkar i en rätt mansdominerad bransch. De bygger vägar, skolor, järnvägar mm på uppdrag av regeringen och uppdragen bekostas med skattepengar. Inget problem enligt Socialdemokraterna. Synd att de inte kan förmå vara lika blida mot företag inom vård och omsorg som anställer där de anställda är huvudsakligen kvinnor. Deras argument mot vinster i välfärden tillika deras förslag om kommunal vetorätt mot privata välfärdsföretag kommer att slå hårdast mot kvinnor.

I stället för vinstförbud och liknande förslag så borde man i stället prata om hur man bäst kan tillhandahålla bästa möjliga servicen inom välfärdssektorn oavsett om det är ett kommunalt eller privat företag som erbjuder tjänsterna. Till diskussion det kan man lägga sådant som att statliga myndigheter får utökad rätt att göra oanmälda besök hos dessa företag för att försäkra sig om att bristfälligheter inte uppstår, eller regler om att varje privat företag som är verksamt inom Sveriges gränser ska  betala skatt i landet. Det vore också på sin plats att  diskutera  avtal med länderna som uppfattas som skatteparadis så att färre väljer att lägga sina pengar i hemliga konton utomlands .

Vill man verkligen se till att välfärden inte ska urholkas måste det skapas förutsättningar för att fler företag ska kunna startas och helst av allt företag som anställer flera! Vi kan inte gå in i en framtid där flera försörjs av allt färre. Det är inte hållbart i längden och skulle ge utslag i en kraftigt försämrad välfärd för alla. Därför borde Socialdemokraterna genast se över sitt förslag till vinstförbud/vetorätt och det illa kvickt!

Man kan bara hoppas på att att deras forna arbetskamrater, MP, lyckas tala förstånd med sossarna………

Läs mer på Svt1 Svt2, Dn1, Dn2, Dn3, Svd1, Svd2

Annonser

Read Full Post »

Sossarnas recept för att ta Sverige ur krisen– Samma reformutrymme som regeringens dock med lite extra kryddor i form av höjd a-kassa och mer pengar till AMS-åtgärder (alltså skattefinansierade utbildningar för arbetslösa som sällan bibringar den kunskap som deltagarna behöver). Man gör så gott man kan för att hålla det undan väljarna men det blir allt tydligare att det är bidragslinjen som gäller även i fortsättningen.

Read Full Post »

Igår gästade Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfvén Ekots Lördags intervju. Som vanligt var intervjuaren Tomas Ramberg på hugget. Intervjuoffret ställs mot väggen och inte sjutton ska han/hon tro att det går att slingra sig undan med ett knapphändigt eller motstridigt svar. Man ska inte vara konflikträdd vare sig som lyssnare eller intervjuperson.

Jag kan tänka mig att Stefan Löfvén kom dit ridandes på allt beröm han har fått av de senaste månadernas höga opinionssiffror för det egna partiet. Man kunde nästan förnimma en ton av mallighet i hans röst i början. Han tog tillfället i akt att strössla frän kritik över regeringens politik i ett fåfängt försök att övertyga de ofrälste. Han var mannen med alla lösningar på ekonomins svagheter. Men så fort han konfronterades med sina egna uttalanden och åsikter blev han svarslös och lätt irriterad. Det framgick av förhöret att under loppet av ett halvår har Stefan Löfvén lyckats med konststycket att byta fot i nästan varenda viktig fråga. Som metallordförande var han väldigt pigg på uranbrytning, kärnkraft och sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Men som partiordförande har han plötsligt vänt kappan efter vinden och vill inte längre kännas vid sina tidigare uttalanden. Att hänvisa till kongressbeslut kan jag köpa. Men som politiker måste man inge förtroende och det gör man bäst genom att tala utifrån personlig övertygelse. Annars kan det framstå som om man ledes istället för att amn leder.

Kappvändandet var dock inte det enda som fick mig att spetsa öronen lite extra. Enligt Herr Löfvén ska man återställa arbetsgivaravgifterna till de tidigare nivåerna då man inte på ett tillförlitligt sätt räkna ut hur många jobb som åtgärden har skakat fram. Löfvén talar sig varm om näringslivet och de egna band därtill men att han inte verkar förstå att vi lever i en globaliserad värld där entreprenörer hellre söker sig till länder där det är BILLIGARE att anställa och driva företag är minst sagt märkligt. Vi får hoppas att någon av hans vänner inom näringslivet lyckas tala förstånd med honom innan sossarna låter skattehöjningarna skena iväg. För då blir det färre jobb istället för fler.

Read Full Post »

Idag var det återigen vårpropositionsdag. Sista paret ut ut med sina förslag var Vänsterpartiet och sossarna. Vänsterpartisterna var (nästan) sin vana trogna förstås. Hade de fått styra så hade det varit slopat överskottsmål och höjda skatter  över hela spektret och intäkterna skulle  omfördelas främst i syfte att skapa jobb. Jag skrev ”nästan sin vana trogna” för att idag var nog första gången jag hörde en vänsterpartist nämna den privata näringen utan en föraktfull ton. Säg vad man vill om Vänsterpartiet men när det gäller skatter och det offentliga så står de fast vid sin ideologi och mantrat om höjda skatter och omfördelade resurser. Det ska de banne mig får cred för!

Sen kom sossarna med en rad konkreta förslag för hur de skulle få ner den öppna arbetslösheten. De flesta lösningarna omfattade utbildningar i olika former och det är inte alls dumt. Kunskap och möjligheten att vidareutbilda sig är inget att förakta. Vi borgare talar gärna om utbildning men vår politik för vuxenutbildning är stundtals rätt blek och är ofta förlagd till KY-utbildningar och dylikt som kräver att man redan har fullständiga gymnasiebetyg. Jag frukat dock att sossarnas satsning på utbildning är ett sätt att hyfsa till arbetslöshetsstatistik.

Jag diggade dock att man pratade om vikten av att vidareutbilda sig och försökte även inskärpa vikten av eget ansvar för att man blir anställningsbar. Jag gillade också förslaget att ge skattekrediter till bidragstagare som väljer jobb framför försörjningsstöd. Jättebra! Men en längre period än de 6 månader som Löfvén & Co nämnde är att föredra, kanske i kombination med en ny anställningsform där de arbetslösa lovas arbete i uppemot ett år. Sex månader är alldeles för kort tid. Visst hinner man skaffa sig nya färdigheter men det är svårt att bygga upp ett gediget kontaktnätverk som blir allt viktigare på dagens arbetsmarknad. Ett stort minus var dock att utbildningssatsningarna ska finansieras genom att man höjer arbetsgivaravgifterna för ungdomarna och därmed riskerar att flera unga människor blir av med jobbet/har svårt att få anställning.

Nyheten om ett Innovationsråd fick mig att spetsa öronen lite till. Även om Magdalena Andersson hade svårt att förklara hur det hela skulle utformas så går det tydligen ut på att en regering med statsminister i spetsen ska regelbundet träffa näringslivsrepresentanter för överläggningar om nya forskningsmöjligheter och jobbskapande åtgärder.  Jättebra förslag men man kommer att stöta på en drös problem inte minst med toppstyrning och en goagubbarmentalitet som gagnar få. Ett annat problem som måste undanröjas i denna fråga stavas sossarnas vänsterfalang. Jag kan dra mig till minnes att Göran Person tillsatte en kommitté vars syfte var att skapa goda förutsättningar för landets småföretagare. Mona Sahlin ledde arbetet som inte mynnade ut i några som helst förslag. Rådet ansågs vara för ”höger” och lades snabbt ner. Det nyutlovade innovationsrådet kommer med stor sannolikhet samma öde till mötes. Det är bara att beklaga!

Andra som skriver om dagens skuggbudgetar är Svd, Svt, Dn och Gp

Read Full Post »

Socialdemokraterna har idag lagt fram sin skuggbudget för våren 2012. Huvudnyheten var en utbildningssatsning, Utbildningskontraktet, som går ut på att förmå unga människor att börja plugga om de vill behålla sin a-kassa.

Jag och många med mig välkomnar Socialdemokraternas satsningar på kompetenshöjning för de som  saknar fullständiga skolbetyg. Men dagens besked förefaller att vara en satsning på utbildning i allmänhet, ett ojuste sätt att snygga till arbetslöshetsstatistiken. Vore det inte förståndigare att göra en ordentlig undersökning för att ta reda på var i landet och i vilka branscher framtidens jobben kommer att uppstå och göra sina utbildningssatsningar utifrån det?

Mer om skuggbudgeten kan man läsa här, här och här

Read Full Post »

S vill inte bryta det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien men vill ändå ta hänsyn till om huruvida ett land är demokratiskt när avtal skrivs. Hur går det resonemanget ihop i detta fall? Hyckleri och hattande än hit än dit tycks även i fortsättningen prägla sossarnas politik.

Read Full Post »

Ett stort grattis och en fånge röda rosor vill jag rikta till Stefan Löfvén som idag har utsetts till Socialdemokraternas nye partiledare. Det blev inte den öppna processen som många hade trånat efter men med tanke på den svåra situation som sossarna har befunnit sig i så är det föga förvånande att de vaskade fram en kandidat så fort som de gjorde. Allt annat hade varit otänkbart. En öppen process hade förövrigt riskerat att dra ut på tiden och den är något som S har ont om. Det brinner under fötterna och S måste börja prata politik istället för att diskutera interna strider i all oändlighet, om man ska uppfattas som trovärdig och leda oppositionen inför valet 2014

Jag är dock kluven inför valet av Löfvén till partiordförande. Å ena sidan så kan han vara den som lyckas ena partiets falanger med tanke på hans bakgrund inom fackföreningsrörelsen och faktet att han inte (än så länge) inte har varit delaktig i alla dessa interna strider som S har åsamkat sig själv. Då är det ett utmärkt val och precis det som S behöver just nu.

Men det är också rätt fegt att man hellre satsade på en av de äldre sossarna istället för att plocka in lite nyare fräschare talang. Vill man locka till sig de allt viktigare yngre väljarna och storstadsfolket så krävs det dock mer fräschör och nytänkande än gubbvälde

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: