Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skola’

Efter nära nog tre veckor med rättningar och sammanställningar och allsköns arbete kopplat till de av Skolverket och mången lärare omhuldade nationella proven. Att hävda att jag är glad över att provveckorna är överståndna är att tala med en tunga som föredrar den mildare varianten av ordbokens läckerheter. Jag är i extas. Pappren är ifyllda, betygen är inrapporterade och eleverna är underrättade om hur det har gått för dem. Det hela gick väl skapligt bra. Inga konstigheter alls.
Några tankar som föddes var dock om det finns en nytta med den här typen av summativa bedömningen? Vari ligger den formativa? Vi rättar nu och lämnar tillbaka till eleverna men sommaren är i antågande och allt vad betyg och bedömning heter lär förträngas. Vad tager man med sig till kurserna som börjar i september? Kommer man att ha mints någonting därifrån? Min bedömning är att eleverna, för det mesta, kommer att börja på ny kula. Det gamla är det gamla och är lika död som 1800-talets människosyn. Några lär dock låta en eventuell formativ bedömning slå rot och bli till ny kunskap.
Mina farhågor vad dessa prov beträffar är dock att fortsätter i samma spår med en kunskap för testens skull men inte för framtida behov. Inlärningen lär även i fortsättningen att ske för att just det betyget ska erhållas men knappast för att man ser behovet av kunskapen längre fram. Frågan som också bör ställas är om huruvida ett lägre betyg än väntat i de nationella proven sätter sina spår i form av elevernas ifrågasättande av sina färdigheter. Nyligen förklarade jag för en elev som ville få ett A men som fick ett D att betyget A inte är nåbart om man inte gör en viss mängd insatser. Det kvittar likt om man talar ett språk flytande eller ej. Resultatet av det ”sänkta” betyget blev en besvikelse som ledde till ett ifrågasättande av allt det som eleven kämpade för att uppnå. Alla dessa månader av plugg och kneg fick ett sämre ett väntat betyg som ersättning och en känsla av hopplöshet som i sin tur ledde till att eleven hoppade av ämnet. Moderna språk studerade vi ihop- ett ämne som inte har råd med avhopp!
Ponera att vi fortsätter att bedöma eleverna på ett så lustigt vis. Det vi ska göra som lärare är att knyta an det gamla till det nya. Kunskap som inhämtas från kurs 1 bör bedömas formativt och den bedömningen bör utgöra ett ordentligt underlag för bedömningen i senare delare av kursen. Därtill måste vi lägga mindre vikt vid att skriva nationella prov. De tjänar knappt någonting till. De tar bara ifrån en lärare möjligheten att göra det som uppdraget går ut på- att förmedla kunskap. Prov i all ära men inte nationella sådana.

Annonser

Read Full Post »

Skolan

 

Idag kom regering med ett nytt förslag till skolpolitik. Allt sedan PISA undersökningen bevisade vad vi alla redan visste, alltså att svenska elevers kunskaper i allt ifrån matte till svenska och engelskaär botten, har regeringen och framför allt Jan Björklund haft ld i baken för att man ska komma på en lösning, långsiktig såväl som kortsiktig, för att vända trenden.

Idag föreslogs det att svenska elever skall gå 10 år i grundskola och för de elever som är i behov av extra hjälp så blir det tvungna att gå i sommarskola. Innan jag uttalar mig slutgiltigt om sommarskolan så kan jag för tillfället gå med på att det är ett bra förslag att åtminstone till 50% erbjuda undervisning till ungdomar som inte uppfyller kunskapskraven. Jag vill dock inte se ett skoltvång för alla elever dels för att det inte är ekonomiskt hållbart utan att man chockhöjer  skatter och dels så är det kontraproduktivt att skicka skoltrötta elever till skolan när de egentligen inte vill/inte borde vara där. Alla förslag till att se eleven som en individ och utgår ifrån dennes behov få dock mitt fulla stöd.

Skoltvång och fler år på skolbänken ska enbart ses som en del av lösningen. För att man ska öka kunskapsnivån hos elever krävs det flera åtgärder i form av ökat status för lärarna, mer disiplin i skolan och lärarna som dels lyfter upp eleverna ovj dels inskärper vikten av att kunskap måste inhämtas om vi inte ska bli omsprungna av resten av världen.

 

Read Full Post »

Det har knappast undgått någon att dagens PISA-undersökning presenterades och inte heller att känslorna råkade i höjden. Stefan Löfvén skyllde på Fredrik Reinfeldt, Gustav Fridolin sade att detta skulle vara Björklunds slutbetyg medan Björklund själv delvis skylde ifrån sig på tidigare regeringar samtidigt som han skyllde på kommunaliseringen och hans ovilja att från statens sida gå in med allt för många pekpinnar i hur skolan sköter sitt uppdrag. Alla insåg allvaret och en del kommer med förslag till förbättring men få pratar om något konkret för vilket det finns bevis på att just denna åtgärd kommer att fungera.

När jag hör alla dessa politiker och tjänstemän kommentera dagens PISA-undersökning och hur de tänker åtgärda problemet så blir jag minst sagt beklämd. Högre status på lärarutbildning, höjda löner till lärarna samt fler lärartimmar anslagna till alla elever är några av ingredienserna som föreslås. De två förstnämnda bör slås ihop till ett förslag- högre status och högre lön lär locka fler till att bli lärare men jag ser även att man gör följande

  • Våga dela upp klasserna så att det finns grupper med sämre förmågor och grupper med bättre förmågor. Se då varje elev som en individ och låt då utlärningen  utgår härifrån. Avsätt gärna mer tid och energi för att försöka få de sämst presterande eleverna att höja sina betyg. Utmana dem, använd gärna olika redskap och aktiviteter i undervisningen men glöm inte att ha fokus på individen. Buntar man ihop allsköns förmågor i en och samma grupp och utgår ifrån kollektivt tänkande så kommer de som är mest intresserade att tappa ork och lust eftersom man måste lägga ner mer tid på de som inte hänger med.
  • Högre löner i all ära men vad hjälper det om man samtidigt inte lägga ner tid och pengar på att vidareutbilda lärarna. Kompetens och kunskap är något som lätt bli8 mossiga och bör fräschas upp med jämna mellanrum.
  • Gör undervisningen intressant så att eleverna inte bara blir peppade till att lyssna utan också till att fördjupa sig i ämnena.
  • Kör ut störande elever! Straffa gärna med kvarsittning och/eller avstängning under en tid så att de fattar att skolan inte är en lekstuga utan ett ställe där de finns andra som vill komma någonstans i livet. Inskärp vikten av att vi lever i ett samhälle där kunskap och förmåga att slå sig fram i livet prisas allt högre. Det går inte längre att bara glida fram genom livet och tro att en massa jobb och andra möjligheter komma att dimpa ner i knäet på en. Det gäller att kämpa hårdare än någonsin för att komma någon vart idag.
  •  Glöm inte att makten ska ligga enbart hos läraren! Punkt slut! Det ska inte vara tillåtet att använda mobilen i klassrummet. Inte heller egna datorer för den delen. Alla störande moment bör förbjudas. Tänk själv- på vilket sätt lär man sig om t ex fransk grammatik om man sitter och sms:ar eller lajkar sina vänner uppdateringar?
  • Glöm inte bort vikten av böcker! Jag håller helt med om att det finns en omätbar mängd information på nätet men det finns ännu mer information att hämta i böcker. Ska man skriva en akademisk uppsats eller kortare presentation räcker det sällan med den information som finns att tillgå på nätet, särskilt om man måste lägga in referenser.
  • Se till att även föräldrarna är involverade i diskussionerna kring elevernas lärande och uppförande. De har också ett ansvar att se till att läxor blir gjorda på kvällarna.

De sämre betygen beror knappt på att lärarna är urbota usla på att förmedla kunskap. De beror också på självaste eleverna och de vanor som dagens samhälle präglas av idag. Vi sitter allt längre framför en dator, vi spelar dataspel som aldrig förr. Vissa sitter till och med hela natten och tävlar i cybervärlden. Det här borde vi också kunna ta en diskussion kring i stället för att enbart skälla på lärarna och Jan Björklund.

Några punkter på rak arm som skulle ta oss en bra bit över genomsnittet hos OECD

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: