Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skattelättnader’

Det är inget tu tal om saken- fler jobb måste skapas i hela landet inklusive våra förorter och på landsbygden.. Därför välkomnar jag, om än med viss försiktighet, Centerpartiets förslag till skattelättnader i områden där utanförskapet har härjat som mest. Ett jättebra förslag som underlättar för flera att få ett fotfäste på arbetsmarknaden, antingen som egen företagare eller anställd.

Jag ser dock två smärre problem med förslaget. För det första så måste man se till att skattelättnaderna blir långvariga. Blir det skattelindringar under en kortare period finns det risk att företaget plötsligt drar ner på verksamheten när utgifterna till staten plötsligt ökar. Ett mycket värre scenario vore om företaget lades ner helt och hållet. Ty så var fallet när Irland införde ett skattelättnadssytem på 1990-talet. Det etablerades visserligen ofantligt många företag men när skatterna höjdes igen så var det inte längre lika attraktivt att välja den gröna ön. Då blir det som om försöker motverkade sitt syfte. Det bör man gardera ifrån, kanske med en lagstiftning!?

Ett annat problem är språkförbistringar. Det är väl ingen hemlighet att det bor folk i Sverige som knappt kan föra en begriplig dialog på svenska. Bortsett ifrån personnumret är en gedigen kunskap i svenska språket nyckeln för att kunna ta sig in i samhället.känna sig delaktig i samhället. Utan ett ordentligt ordförråd blir det hart när omöjligt att  Därför måste SFI-utbildningen anpassas så att den passar eleven bäst. Det borde finnas flera alternativ till kommunens kurser i svenska språket där individen själv kan välja den nivån som passar bäst. Det vore inte heller fel att kombinera språkundervisning med jobb.

Annonser

Read Full Post »

Centerpartiet har idag kommit med ett utspel som vi tänker driva i budgetförhandlingarna nu i höst och framöver tills vi får vår vilja fram. Utspelet heter Bonus/malus efter en skattelagstiftningsmodell som Frankrike införde för ett antal år sedan. Idén med systemet är att de som köper en miljöbil ska få en bonus ifrån staten. Detta ska finanseras av att de som köper bensinslukande och miljöförstörande bilar ska påföras en miljöskatt. Ett bra initiativ om än lite orättvist.

Personligen så ser jag mest positivt på att man inför ett sådant system. För att vi ska komma till rätta med de ökade koldioxidutsläppen  så måste vi använda oss av diverse styrmedel och då är miljöskatter ett ypperligt verktyg för att minska utsläppen. Men jag oroas av ett antal nackdelar främst en undermålig infrastruktur för miljöbilar. Det krävs att man bygger flera tankningsanläggningar för etanol och inte minst elladdare för de som kör extra miljövänligt.

Ekonomiska styrmedel är för det mest bra även om de ibland tenderar att slå hårt mot ett fåtal i samhället. Jag anser dock att istället för att ge en för hög bonus till de som kör miljövänligt så borde en del av intäkterna sättas in på ett ”miljökonto”.  Pengarna kan då anslås till till exempel projekt som syftar till att skapa gröna jobb eller varför inte till ett rabattsystem som ger skattelättnader för de som vill bygga grönt därhemma? Ett slags grönt ROT-avdrag.

Systemet med bonus/malus är både bra och effektivt om man ska få ner utsläppsnivåer. Men man ska dra sig för att se skatter som det enda sättet att styra folket vad klimatsmarta atternativ beträffar. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Låt oss i så fall titta på andra modeller än skattemodeller.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: