Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sänkta ingångslöner’

Jag har tidigare skrivit om att jag ogillar förslagen att sänka ingångslöner för arbetslösa ungdomarna.  Centerpartiet har länge vurmat för och fört fram diskussioner om att sänka ingångslönerna på hela arbetsmarknaden. Och nu visar det sig att vissa fackföreningar med Metall och Handels i spetsen inte hellre är främmande för en sänkning av ingångslöner. Jag hade nog gått med på att sänka löner om det var ett sätt att rädda jobb under en begränsad tid exempelvis en svacka i ekonomin. Men jag tvivlar starkt på att sänkta ingångslöner  lösa det oerhörda problemet med ungdomsarbetslösheten i landet.

Det man istället borde titta på är den STRUKTURELLA arbetslösheten som utgör en betydande del i arbetslöshetsstatisktiken. Strukturell arbetslöshet  uppstår när arbetskraftens kompetens eller geografiska lokalisering inte stämmer överens med arbetskraftsefterfrågan. Det kan även uppkomma av att man saknar ett kontaktnätverk eller de färdigheter som krävs. Här ligger t ex nyanlända invandrare i lä. Utan språkkunskaper och annan utbildning blir det hart när omöjligt att hitta lämpligt arbete i Sverige. I detta fall hade man gjort klokt i att reformera SFI samtidigt som man erbjuder praktikplatser mot en skäligare lön. Då kan man inhämta språkkunskaper och få den arbetslivserfarenhet som krävs. Liknande praktikplatser kunde skapas för ungdomar födda i landet med som inte gick ut gymnasium med några finare betyg. Kanske i samband med generösare regler kring tjänstledighet?  Då hade en anställd   ta tjänstledigt medan en arbetslös hade kunnat ersätta den personen. Efter tjänstledigheten kunde man återgå till arbetet med bibehållen lön och arbetsvillkor. Den tjänstlediga har fått ägna tiden åt annat än arbete medan den arbetslösa hade fått yrkeserfarenhet och kontakter som är nödvändiga för att kunna ta sig vidare på arbetsmarknaden.

Det viktiga är att tänka utanför rutan och se flera möjligheter istället för att inskränka sig till en enda lösning. Världen är mer komplex än så.

Annonser

Read Full Post »

 

Nyligen kom Centerpartiets med ett utspel om sänkta ingångslöner för ungdomar och invandrare. Enligt vad jag kan förstå så skulle det gäller den första lönen och då lönen före skatt. Vad som skulle ske för den enskildes inkomst vid nästa löneförhandling framgår inte. Det uppstår alldeles för många frågor om huruvida lönen skulle höjas lika mycket som för kollegorna eller om man skulle få samma höjning men att lönen skulle förbli lägre än vad kollegorna får ut. Även frågor om hur lönenivåerna kommer att fastställas förbli obesvarad. Kommer vi att se en minimilönesystem i Sverige? Kommer regeringen att anamma ett system med statlig löneförhandlingar?

Men det är inte det som får mig att tveka inför förslaget. Som socialliberal ser jag  ett antal problem med att man sänker ingångslönerna.

  1. Ju lägre lönen är desto svårare får den enskilde att försörja sig på den egna inkomsten. Risken att man hamnar i fattigdom och skuldsättning är alldeles för stor.
  2. Lönerna på hela arbetsmarknaden sänks på sikt. Detta kan leda till ökade klyftor i samhället mellan de som har och de som inget har.
  3. Skulle man sänka lönen man får innan skatt så är det lika bra att försörja sig medelst socialbidrag istället för att jobba. Det skulle inte löna sig alls.

Istället för att lägga sig i lönesättningen bör Centerpartiet lägga mer krut åt att kräva reformer för småföretagare. Förenklad regelkrångel, skattelättnader för att fler ska starta företag på en given plats mm. Och låt oss inte glömma möjligheten till (om)skolning för att undvika flashalsar på arbetsmarknaden.

Läs mer här och här.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: