Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Miljö’

I Sverige talas det vitt och brett om vikten att ta vara på miljön. Och glädjande nog är det allt fler partiet som sällar sig till den allt mer växande skara miljövänner. Vissa väljer  att föra en verklighetsbortvänd politik med exempelvis skatter på allt som anses vara en ”miljöbov”. Alltifrån bilar till mat och energislag anses vara miljöskadliga och ska bort. Andra, med Centerpartiet i spetsen, går däremot en annan väg och för en politik förenar den gröna omställningen utan att sätta den ekonomiska tillväxten ur spel. Det ska köras grönt, eldas grönt och ätas grönt. Storskaliga projekt för att hålla liv i den gröna rörelsen. Nya sorters biogas( tallolja och det gamla hederliga etanol blir allt vanligare som alternativ när vi tankar) till fordonsparken och vindkraft utgör numera en allt mer tilltagande andel av energimixen.

Men den gröna utvecklingen sker inte enbart av att man satsar på storskaliga projekt. I debatten får man intrycket av att politikerna har glömt bort en väldigt viktig del i miljöprojektet- ÅTERVINNINGEN. Med så många fördelar härifrån bör man verkligen inskärpa vikten av att återvinna och då på rätt sätt. Tänk va’ mycket biogas man går miste om då allmänheten slänger matavfallet i fel kärl (sopnedkast i många fall *GGRRRR*)

Men oroa er inte kära läsare! Jag har nämligen kommit på några förslag som jag tänker skicka vidare till våra politiker. I hemmet kan det fungera så här:

  • Vid bygget av nya lägenheter kan man bygga till lite mer utrymme under diskhonen där man kan ställa kärl avsedda till plast, burkar, matavfall, glas mm. Ty vem vill ha en massa påsar med skräp som ligger framme i köket och luktar pyton?
  • En matavfallskvarn som är kopplad till avloppet. En ypperlig uppfinning för de som ogillar matavfall. Köksavfallet kan slängas i kvarnen i stället för i soporna. Avfallet transporteras sedan iväg via avloppssystemet till reningsverket. Där kan det sedan tas om hand och omvandlas till dyrbar biogas och biogödsel. Kanske ett bidrag eller annan morot så att fler väljer att montera in en avfallskvarn.

Reglerna och förordningarna kring återvinningsstationerna är ett område som också bör ses över.

  • Sms-/eposttjänster så att man lättare kan meddela sophämtningsbolagen att kärlen ska tömmas. En piffig anslagstavla i anslutning till stationen med information om exempelvis tömningstider vore inte heller fel.
  • Gör det lättare att ansöka om bygglov för nya återvinningsstationer. De bör då placeras ut i förhållande till antalet boende i området- ju fler invånare desto fler/större kärl.
  • Ett ”sopsug” med optisk sortering. Då kan man slänga i olikfärgade påsar som sedan puttas iväg till rengöringsverket alternativt till sopförbrännaren. Förmultningsbara papperspåsar istället för plastpåsar är att föredra. Inte minst då plasten tenderar att fastna i maskineriet och ställa till problem om den hamnar i naturen.

Några väldigt enkla åtgärder som i kombination med en obligatorisk avfallstaxa skulle göra det förmånligare att sopsortera och slänga rätt! Alla vinner på det särskilt miljön. Det svåraste blir dock att övertala kommunerna. Det är ju de som får sista ordet i saken och allt som osar utgift tenderar att hamna i papperskorgen.

Annonser

Read Full Post »

Ingen kan komma ifrån att det har blåst rejält kring Maud och Vattenfall de senaste dagarna. Mona Sahlin är på krigsstigen och avkräver svar. Och med detsamma!! Medan stödstrumporna Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller mun. Undrar varför?

Jag anar att det bottnar i att V och Mp helst vill slippa göra bort sig. Ty vem kan glömma att under den förra regeringen så prickades TRE olika ministrar för sin hantering av Vattenfall. Inte nog med det. Socialdemokraterna med stöd ifrån Mp såg till att Vattenfall inte bara fick satsa på kärnkraft och smutsig brunkol i Tyskland utan även att Vattenfall utplånade byar och skövlade miljö för att kunna komma åt dessa tillgångar! Eller när Miljöpartiet fick igenom sin viktigaste miljösatsning- Elcertifikat. En skatt som påfördes elkunder. Pengar anslagna till att öka de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara energikällor. Synd dock att Vattenfall tilläts strunta i att betala in dessa pengar till statskassan utan istället investerade dem i Tyskland. Eller Vattenfalls storsatsning på uppvärmningen av busskurer i Polen samtidigt som det egna elnätet härhemma var på fallrepet. Bara några exempel av hur Vattenfall skötte sig under sossarnas tid vid roddret.

Tystnad och ifrånsigskyllande är oftast ypperliga verktyg för att rädda ansiktet när det stormar. Vore dock lite småkul att få höra de rödgrönas bortförklaringar. Tror nog att väljarna har större förmågan

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: