Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Metanol’

I en artikel författad av Anna-Karin Hatt (C) och Anders Borg (M) angående slopad skatt på miljödiesel fanns det en kommentar rörande metanol som drivmedel i framtidens fordonsflotta (läs här)

Kommentatorns hållning gick ut på att framställa metanol som ett led i arbetet att få fram nya miljövänliga drivmedel. Och trots att jag instämmer i att vi måste vara öppna för diskussionen om vilka medel som är bäst lämpade så tycker jag att man ska inte vara ensidig utan se till helheten i debatten.

Metanol är en alkohol som lätt kan framställas ifrån såväl skogsavfall som skifferolja då den uppstår som en biprodukt av raffineringen av oljan. Därefter kan man destillera metanol för att få bort oönskade restprodukter. Efter en längre process har man ren metanol som kan blandas med diesel och bensin som när de används i det syftet hjälper att få ner koldioxidutsläppen.

Användningen av metanol som drivmedel är dock förknippad med fler nackdelar än fördelar. För det första så innebär framställning och lagring av bränslet stora kostnader vilket lär ge utslag i bensinpriset, något som inte skulle ses med blida ögon av de som är i behov av bensin till sina törstiga bilar. Dessutom uppstår stora kostnader för den enskilda eftersom metanol är starkt frätande mot såväl motorn som dess komponenter. Har man använt metanolbaserade drivmedel i en gammal motor lär det vara förmånligare att köpa en ny bil än att punga ut stora summor på en ny motor. En onödig och oöverstiglig kostnad för en del förare.

Sedan så får man inte glömma att metanol är giftigare än etanol (som också är starkt frätande när den kommer i kontakt med metall). Det räcker med att man får i sig 10 ml antingen i form utan dess ångor eller i dess vätskeform för att man i bästa fall kan bli tillfälligt blind eller i värsta fall så dör man.

Det kanske låter som en överdriven rädsla men i arbetet med att framställa nya drivmedel är det alltid en bra idé att väga upp nackdelarna mot fördelarna och i fallet med metanol är hälsoriskerna samt kostnaderna betydligt större än fördelarna.

Annonser

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: