Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bostadsbristen’

För att kunna  minska bostadsbristen i Sverige kommer det snart en ny lag som gör det förmånligare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Lagen går ut på att ge uthyraren mer att säga till om när denne ska hyra ut. Jag har inget emot att man vill ha igen sina kostnader vid uthyrning genom att ta ut ”lite mer” än det som är tillåtet. man skulle kunna räkna de som nöjer sig med att ta ut en hyra som motsvarar avgiften på ena handen när man samtidigt måste betala amorteringsavgifterna mm? Men jag har svårt att tro att förslaget kommer att göra någon större skillnad. åtminstone inte i Stockholm. Snarare kommer det med all sannolikhet ge upphov till ett system med marknadshyror där bostadens läge är avgörande för hyrans storlek till skillnaden från idag då det är bland annat bostadens SKICK  som är det avgörande. För att mota ocker i grinden måste man skriva in en del bestämmelser för hur mycket man få ta ut i hyra. Annars riskerar utvecklingen att skena iväg och då är man tillbaka på ruta ett igen. Visserligen med flera bostäder på marknaden men med få som har råd att bo där.

Om man vill råda bot på bostadsbristen så måste det bli förmånligare  att bygga flera bostäder särskilt hyresrätter som idag anses vara olönsamma både i längden och på kort sikt. Därför bör politikerna ställa två frågor nämligen Hur mycket påverkas bostadsbygget av momsen? och Hur påverkas det kommunens egna regelverk och prissättning vid säljandet av mark? Två viktiga frågor och svaren på bådadera är att byggandet skjuts i sank på grund av höga skatter och svårtolkade regelverk. 

Sedan 1990-talet har bostadsbyggandet lunkat fram men då rör det sig mest om villor och bostadsrätter medan andelen hyresrätter har minskat. Situationen blir inte direkt bättre av att det har blivit alldeles för enklt att bilda om hyresrätter till bostadsrätter. I ett läge där efterfrågan överstiger utbudet borde regeringen komma med ett paket innehållande både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Hyresmarknaden kan lätt stimuleras genom exempelvis bibehållet ROT-avdrag och slopat/sänkt byggmoms (beroende på hur det skulle påverka statsbudgeten). Sänkta kostnader för byggherrarna skulle inte bara göra det förmånligare att dra igång flera byggprojekt utan det skulle även medföra mer jobb åt deras underleverantörer också. Det skulle påverka tillväxten positivt och ge även utslag på arbetslöshetssiffrorna då fler skulle komam i arbete.

Ett annat förslag är att man skapar förutsättningarna för att det ska bli fler arbetstillfällen i avfolkningshotade kommuner runt om i landet för där kryllar det av övergivna bostäder. Fler jobb och invånare på landsbygderna knyter ihop Sverige och ge avlastning åt våra storstäder. Då snackar om en mer hållbar utveckling!

Allt talar för att den nya lagen kommer att locka fler till att hyra ut sin bostad. Men dess största effekt kommer att synas i ett stigande antal anmälningar om ockerhyror och fler hyresgäster som väljs bort av sociala och andra skäl.

 

Läs mer här: Svd, Dn1, Dn2

Annonser

Read Full Post »

Bostadsbristen.

I en debatt artikel i Aftonbladet gör Centerpartiets Annie Johansson ett utspel för att råda bot på bostadsbristen i våra större städer.
Skattebefrielse för de som hyr ut upp till hälften av sin bostad. Utmärkt idé. Inget nytt förslag i och för sig och deffinativt inte lösningen på hela problemet men man kommer en bit på vägen. ROT-avdraget för att få bygga om en del av sin villa skulle nog göra förslaget ännu mera attraktivt.
Man har uppenbarligen dragit lärdomar ifrån våra norska grannar. Där har man infört ett liknande förslag och inte har det varit en katastrof. Allt fler väljer att hyra ut en del av sin bostad och i en del fall så har folk till och med byggt till en liten lägenhet därhemma. Jämfört med Stockholm där det är trångt om lägenheter så är det betydligt lättare att hitta en lämplig bostad i Oslo där man har infört skattebefrielsen.

Som det ligger till just nu så råder det en otrygg situation på dagens bostadsmarknaden. Bristen på bostad i Sverige gör att många som flyttar hemifrån hänvisas till svarta kontrakt och en evig flyttkarasell. I bästa fall ett par nätter på en kompis soffa. i värsta fall hemlöshet. Kombinera skattebefrielseförslaget med förslag som underlättar för byggandet av billigare hyresrätter och så kommer vi långt i kampen mot bostadsbristen i Sverige.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: