Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘återvinning’

 

Igår klubbade de ansvarige politiker i Härryda kommun fram att man ska begränsa antalet gratisbesök till kommunens återvinningscentral. Det har beslutats att från och med mars 2013 ska helårsabbonenterna få 12 gratisbesök varefter debiteras de 200 PER TILLFÄLLE!! Anledningen är att tvåfaldig- dels för att vi samarbetar med fyra olika kommuner när det gäller avfallshantering och de har länge kört med ett liknande system och dels för att öka intäkterna till kommunkassan. (Ett underskott på 12 miljarder ska sänkas serrö) Färre gratisbesök och en höjd avgift till 200 kr ger klirr i kommunkassan då man räknar med att bortåt 240 000 kr/år kommer att bringas in.

Som nyinflyttad till Mölnlycke är jag minst sagt förtvivlad och arg över hur avfallshanteringen ser ut. Jag bor på Oskar Lundgrens Väg som ligger i ett medelstort bostadsområde. Och trots att vi är flera hundra som bor häruppe anses det räcka med ett kärl till tidningspapper. För att kunna slänga glas, övrigt papper, plast, matrester mm får man kånka ner allting till Biblioteksgatan som ligger flera hundra meter bort. Är man barnfamilj så lär det bli en hel del avfall/sopor som ska forslas bort. Vi lever i en värld där allt fler har allt längre att åka till sina arbetsplatser. man måste hämta barn, delta i föreningslivet, eventuellt gno böckerna hela natten lång, träna, umgås med nära och kära…… ja, listan kan göras oändlig. Och när man väl får stanna upp och vila en stund så lär man knappast vilja avsätta ännu mer av sin dyrbara tid till att åka flera meter/mil för att lämna sina sopor. Det nuvarande systemet kommer därför inte att hålla i längden! Att lägga  minskad tillgänglighet ovanpå ett redan överansträngt system leder bara till att flera väljer en enklare utväg- att skita helt och hållet i att

Ökade mängder avfall/sopor ska tas emot i en ökad mängd kärl. Tillgänglighet till avfallsstationer ska inte begränsas på något sätt utan tvärtom! Man ska uppmana så många som möjligt att slänga hur mycket som möjligt och då på rätt sätt!! Istället för att snåla med tillgängligheten borde kommunen ser över rutinerna och trycka på för att det ska finnas flera sopkärl i anslutning till alla större bostadsområden. Och för de som inte har ett avfallskvarn installerad i hemmet så borde det finnas kärl till matrester i direkt anslutning till bostaden.

Som centerpartist ser jag det som självklart att allt avfall ska samlas in och återvinnas. Därför kommer jag att ta med dessa förslag till mina kollegor i kommunhuset.

Annonser

Read Full Post »

I Sverige talas det vitt och brett om vikten att ta vara på miljön. Och glädjande nog är det allt fler partiet som sällar sig till den allt mer växande skara miljövänner. Vissa väljer  att föra en verklighetsbortvänd politik med exempelvis skatter på allt som anses vara en ”miljöbov”. Alltifrån bilar till mat och energislag anses vara miljöskadliga och ska bort. Andra, med Centerpartiet i spetsen, går däremot en annan väg och för en politik förenar den gröna omställningen utan att sätta den ekonomiska tillväxten ur spel. Det ska köras grönt, eldas grönt och ätas grönt. Storskaliga projekt för att hålla liv i den gröna rörelsen. Nya sorters biogas( tallolja och det gamla hederliga etanol blir allt vanligare som alternativ när vi tankar) till fordonsparken och vindkraft utgör numera en allt mer tilltagande andel av energimixen.

Men den gröna utvecklingen sker inte enbart av att man satsar på storskaliga projekt. I debatten får man intrycket av att politikerna har glömt bort en väldigt viktig del i miljöprojektet- ÅTERVINNINGEN. Med så många fördelar härifrån bör man verkligen inskärpa vikten av att återvinna och då på rätt sätt. Tänk va’ mycket biogas man går miste om då allmänheten slänger matavfallet i fel kärl (sopnedkast i många fall *GGRRRR*)

Men oroa er inte kära läsare! Jag har nämligen kommit på några förslag som jag tänker skicka vidare till våra politiker. I hemmet kan det fungera så här:

  • Vid bygget av nya lägenheter kan man bygga till lite mer utrymme under diskhonen där man kan ställa kärl avsedda till plast, burkar, matavfall, glas mm. Ty vem vill ha en massa påsar med skräp som ligger framme i köket och luktar pyton?
  • En matavfallskvarn som är kopplad till avloppet. En ypperlig uppfinning för de som ogillar matavfall. Köksavfallet kan slängas i kvarnen i stället för i soporna. Avfallet transporteras sedan iväg via avloppssystemet till reningsverket. Där kan det sedan tas om hand och omvandlas till dyrbar biogas och biogödsel. Kanske ett bidrag eller annan morot så att fler väljer att montera in en avfallskvarn.

Reglerna och förordningarna kring återvinningsstationerna är ett område som också bör ses över.

  • Sms-/eposttjänster så att man lättare kan meddela sophämtningsbolagen att kärlen ska tömmas. En piffig anslagstavla i anslutning till stationen med information om exempelvis tömningstider vore inte heller fel.
  • Gör det lättare att ansöka om bygglov för nya återvinningsstationer. De bör då placeras ut i förhållande till antalet boende i området- ju fler invånare desto fler/större kärl.
  • Ett ”sopsug” med optisk sortering. Då kan man slänga i olikfärgade påsar som sedan puttas iväg till rengöringsverket alternativt till sopförbrännaren. Förmultningsbara papperspåsar istället för plastpåsar är att föredra. Inte minst då plasten tenderar att fastna i maskineriet och ställa till problem om den hamnar i naturen.

Några väldigt enkla åtgärder som i kombination med en obligatorisk avfallstaxa skulle göra det förmånligare att sopsortera och slänga rätt! Alla vinner på det särskilt miljön. Det svåraste blir dock att övertala kommunerna. Det är ju de som får sista ordet i saken och allt som osar utgift tenderar att hamna i papperskorgen.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: