Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Grammatik

Finns det något som kan göra en mer upprymd än grammatik? Troligtvis inte! Vem kan inte känna sig hänryckt av att ta ut satsdelar och analysera satsen för att få reda på om ett adverb betecknar plats, tid, orsak mm? Ett fåtal nördar kan jag tänka mig. Jag är dock en grammatiknörd så det förslår och det är jag stolt över 😉

Annonser

Read Full Post »

Det händer alltför sällan idag att jag lyssnar på radion. Det är inget medvetet val som ligger bakom det utan snarare ett omedvetet sådant med upphov i vårt moderna samhället där radio inte riktigt har samma tyngd som förr. Åtminstone inte radiokanaler som P1. 

Härominstans blev jag påmind om en tidigare favorit som inte har nått mina öron på år och dag. Det fantastiska Lördagsintervju som har sänts sedan Adam och Eva gick omkring i Lustgården. I listan över intervjuerna som har bandats in fanns det ett och annat tråkigt inslag med höjdare som få känner till. Ett av inslagen var dock intressant och berörde de svenska partiernas huvudfiender. Först ett reportage under vilket en journalist ringer runt till olika partisekreterare för att ställa frågan om vilka som är fienderna i svensk politik idag. Därefter avslutas det hela med en diskussion mellan en socialdemokratisk och en moderatisk förra detta strateg. 

Det som tonades fram under bägge inslag var att  man inte längre ser ett visst parti som huvudfiende utan snarare en viss samhällsutveckling som man önskar mota i grinden. Det kan vara arbetslösheten eller invandring. Det kan vara inflation eller kvinnans rätt i samhället som man vill minska alternativt främja. Det här med att ett visst parti inte skulle vara huvudfiende är förstår inte helt korrekt ty en vänsterpartist eller FI:are skulle inte direkt hitta en bundis hos en sverigedemokrat och det är det ingen som sticker under stolen med.

Min spontana tanke när jag läste rubriken och lyssnade på inslagen var att partierna idag må inte vilja utse ett annat parti som huvudfiende men att många av dem borde utse sig själva som huvudfiende. Att vilja bekämpa allsköns samhällsproblem är inte fel; problemet är dock att man bestämmer över huvudet på de som har röstat på en på olika sött ich då frömst genom att avlägsna sig från verkligheten. Man tycks inte längre utgå ifrån det som väljare ser som problematiskt utan snarare ifrån det som man själv upplever vill uppnå oavsett hur det faller ut. Mätningar och procenttal tycks smälla högre än den egna ideologin. Parti A kan tycka att parti B har fått gehör för något och då är det självklart att parti A också ska tycka likaledes, trots att det rimmar illa med partiets ideologi och vad deras väljare egentligen önskar att man gör. Tydlighet och svar på en ställd fråga är något som tillhör det förflutna då mediaträning gör att man inte längre kan svara oförblommerat och rakt på en fråga. Värst av alla ör de som besvarar en fråga som inte har ställts.

Som politiker vill jag dock erkänna att jag har fiender. Politiker och andra som inte tycker som jag . Det innebär inte att jag avskyr dessa individer men det de stpr för har jag inget till övers för. Grupper eller individer som inte anser att individens rätt att besämma över sitt  liv är en självklarhet. Hit hör

  • Alla som ser skolan som en plats där eleverna har mer makt än lärarna och där kunskap nedvärderas till förmån för den typ av ideologi som är på tapeten just då.
  • Ser du inte till helheten i debatten så är du min fiende. Ett exempel på detta är att tjejer mår dåligt. Visst gör dem det men det är inte bara tjejer utan ungdomar i stort oavsett könstillhörighet, etnicitet eller sexualitet. När fick vi senast diskutera på allvar hur killar som mobbas ska bemötas? Mobbning och kränkning kan drabba vem som helst inte bara en viss grupp.
  • Är du för höga skatter på allt det som skakar fram arbetstillfällen? Då är du en fiende. Arbete skapas inte genom att staten sätter hämsko för företagande. Att det ska vara så svårt att förstå!
  • Tycker du att man förtrycks på grund av sexuell läggning, kön eller etnicitet? Då är du min fiende. Man ska absolut tala om hur vissa grupper kommer i skymundan men man ska inte slå i en att man är förtryckt. Det fastnar och medför att man inte ser poängen med att ta sig ur det. Hade hag kommit så långt i livet om jag som bög och invandrare hade känt mig förtryckt och utgått ifrån det? Absolut inte! Man ska främja individens inneboende kraft och inte stävja den.

Ja, det var några punkter och listan är egentligen oändlig. En fiende kan man se i en utveckling men även i en ideologi som hämmar människan som vill förverkliga sig.

Read Full Post »

idag kom nyheten om att kilometerskatten som skulle finansiera regeringens planerade infrastruktursatsningar inte blir av. Välkommet och glädjande är nyckelorden här då en sådan avgift skulle ha slagit hårt mot alla som bor utanför Stockholms tullar. Inte nog med att landsbygdsborna skulle behöver betala mer för att kunna ta sig från punkt A till punkt B, det skulle även drabba våra små-, och medelstora företagare vars utgifter skulle skena iväg. Då blir det i det bösta av två sämre fall ett antal uppsägningar. I allra värsta fall skulle det leda till nedläggningar.

Frågan nu är om regeringen har ett finansieringsmedel eller om satsningarna på infrastruktur kommer att komma av sig? Det återstår att se men Socialdemokraternas historia i dessa frågor lämnar bra mycket att önskas.

Read Full Post »

I en artikel författad av Anna-Karin Hatt (C) och Anders Borg (M) angående slopad skatt på miljödiesel fanns det en kommentar rörande metanol som drivmedel i framtidens fordonsflotta (läs här)

Kommentatorns hållning gick ut på att framställa metanol som ett led i arbetet att få fram nya miljövänliga drivmedel. Och trots att jag instämmer i att vi måste vara öppna för diskussionen om vilka medel som är bäst lämpade så tycker jag att man ska inte vara ensidig utan se till helheten i debatten.

Metanol är en alkohol som lätt kan framställas ifrån såväl skogsavfall som skifferolja då den uppstår som en biprodukt av raffineringen av oljan. Därefter kan man destillera metanol för att få bort oönskade restprodukter. Efter en längre process har man ren metanol som kan blandas med diesel och bensin som när de används i det syftet hjälper att få ner koldioxidutsläppen.

Användningen av metanol som drivmedel är dock förknippad med fler nackdelar än fördelar. För det första så innebär framställning och lagring av bränslet stora kostnader vilket lär ge utslag i bensinpriset, något som inte skulle ses med blida ögon av de som är i behov av bensin till sina törstiga bilar. Dessutom uppstår stora kostnader för den enskilda eftersom metanol är starkt frätande mot såväl motorn som dess komponenter. Har man använt metanolbaserade drivmedel i en gammal motor lär det vara förmånligare att köpa en ny bil än att punga ut stora summor på en ny motor. En onödig och oöverstiglig kostnad för en del förare.

Sedan så får man inte glömma att metanol är giftigare än etanol (som också är starkt frätande när den kommer i kontakt med metall). Det räcker med att man får i sig 10 ml antingen i form utan dess ångor eller i dess vätskeform för att man i bästa fall kan bli tillfälligt blind eller i värsta fall så dör man.

Det kanske låter som en överdriven rädsla men i arbetet med att framställa nya drivmedel är det alltid en bra idé att väga upp nackdelarna mot fördelarna och i fallet med metanol är hälsoriskerna samt kostnaderna betydligt större än fördelarna.

Read Full Post »

Ou bien en anglais- The day before you came. La plus belle chanson du groupe ABBA. Ils l’ont enregistrée quand ils étaient à l’apogée de leur succé. Très belle chanson avec des tas de sentiments, d’intimité, de sensualité.

 

Read Full Post »

 

Under en längre tid har det pratats en del om krisen som har drabbat allt fler bönder i Sverige. Låg eller utebliven lönsamhet har tvingat allt fler att gå ifrån sina gårdar, vissa bönder har fått skicka sina djur till slakterier i andra länder för att sedan inportera dem medan andra bönder kämpar på i motvind. Anders Borgs uttalanden/dödsförklaring igår (läs här  och här) om att det svenska jordbruksindustrin inte kommer att klara på sikt var knappast någon tröst för landets bönder.

Som Centerpartist så sr jag denna utveckling som både horribel och ohållbar. Det är självklart att Sveriges jordbruksindustrin ska överleva och inte med några små marginaler heller. OM vi tar och bortser ifrån frågan om djurhållning och kraven på ekologisk mat och ser bara till statskassan så är det mer önskevärt att vi är minst sagt någorlunda självförsörjande vad gäller produktion i landet- mat, biobränsle, el mm. Ju mer som produceras här hemma desto mer klirrar det i landets skattekista. Då har vi råd med viktiga satsningar på välfärd, forskning kring förnybara bränslen, infrastruktur och en rad andra viktiga samhälleliga insatser. Därför föreslår jag nu tre åtgärder som jag nyss lämnade in till partistyrelsen

  • Att ställa krav på att svenska bönder ska sättas i fokus vid offentliga upphandlingar av mat. Närodlad mat som kommer ifrån gårdar där djurhållning tas på allvar. Dessutom vinner miljön på det därför att man kommer att ha kortare resvägar mellan gården och konsumenten. Vad sägs om att man kräver minst 20% svenskt producerad mat vid en upphandling? Det är knappast orimligt!
  • Att vi verkar för att svenska lagar kring djurhållning förankras i Bryssel så att flera bönder får rätta sig efter hur vi gör. Då blir det mindre lönsamt att köpa in mat ifrån utlandet. Förutom att det blir en aning dyrare att producera maten så kan man alltid veta med sig att maten vi intar inte bär på sjukdomar och parasiter vilket oftast är fallet med mat ifrån Irland och Storbritannien (Ni minns väl alla dessa epedimier som härjade svårt mellan 1980-2001? Galna kosjukan? Salmonella i hönorna och i deras ägg? Mul- och klöversjukan? Jag kommer ursprungligen ifrån denna del av världen så jag vet vad jag talar om. Djurhållningen där, och i större delen av Europa, är något som ingen bryr sig om.
  • Att vi sänker moms på svenskt producerad mat. När vi sänkte restaurangmomsen utföll det till allas fördel genom att drygt 4000 jobb skakades fram. Att sänka momsen på mat skulle vara ett sätt att göra närodlad mat mer konkurrenskraftig och därmed mer attraktiv för svenska konsumenter.

Nu är jag inte så blåögd att jag tror att dessa åtgärder kommer att kunna genomföras utan att byråkraterna i Bryssel lägger sig i. Men jag tror ändå att vi streta emot och överför mer makt till vanliga människor härhemma. Men jag försöker hellre än att lägga mig platt.

Read Full Post »

Skolan

 

Idag kom regering med ett nytt förslag till skolpolitik. Allt sedan PISA undersökningen bevisade vad vi alla redan visste, alltså att svenska elevers kunskaper i allt ifrån matte till svenska och engelskaär botten, har regeringen och framför allt Jan Björklund haft ld i baken för att man ska komma på en lösning, långsiktig såväl som kortsiktig, för att vända trenden.

Idag föreslogs det att svenska elever skall gå 10 år i grundskola och för de elever som är i behov av extra hjälp så blir det tvungna att gå i sommarskola. Innan jag uttalar mig slutgiltigt om sommarskolan så kan jag för tillfället gå med på att det är ett bra förslag att åtminstone till 50% erbjuda undervisning till ungdomar som inte uppfyller kunskapskraven. Jag vill dock inte se ett skoltvång för alla elever dels för att det inte är ekonomiskt hållbart utan att man chockhöjer  skatter och dels så är det kontraproduktivt att skicka skoltrötta elever till skolan när de egentligen inte vill/inte borde vara där. Alla förslag till att se eleven som en individ och utgår ifrån dennes behov få dock mitt fulla stöd.

Skoltvång och fler år på skolbänken ska enbart ses som en del av lösningen. För att man ska öka kunskapsnivån hos elever krävs det flera åtgärder i form av ökat status för lärarna, mer disiplin i skolan och lärarna som dels lyfter upp eleverna ovj dels inskärper vikten av att kunskap måste inhämtas om vi inte ska bli omsprungna av resten av världen.

 

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: