Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Sociala frågor, vård och omsorg’ Category

Läs förslaget här

Annonser

Read Full Post »

Idag är det dags för Miljöpartiet att tala om vad de vill och det har de inte varit sena med. Det har hållits anföranden om vikten av en klimatsmart politik, vi har fått höra att sjuklöneansvaret som tynger ner företagarna ska slopas, kvinnor ska få mer makt över sin arbetstid, arbetsmiljön ska förbättras…. ja, det blev en hel del men är det bara tomma ord? Min farhåga är att det blir bara det; tomma ord och en skyll-ifrån-sig-attityd när/om de inte lyckas få igenom sina förslag. Kom ihåg att de inte kommer att ha majoritet för sina idéer vid en eventuell rödgrön valseger. De måste prata ihop sig med inte minst S och V. Frågan är om inte Mp.s rödare kamrater segrar i kampen om vem som får mest pengar till sina förslag. Miljöpartiet kommer inte förlora allt; De har när allt kommer omkring blivit mer vänstervridna sedan vårens kongress. Trots det kommer nog deras samarbete med Alliansen ligga dem i fatet och oblida ögon kommer att nagelfara dem.

Idag kom Fridolin med ett rätt bra förslag. Han vill satsa miljarder på att rusta upp Sveriges skolor. Arbetsmiljön sätts i första rum och skollokalerna ska fräscha upp och klimateffektiviseras. Låter bra, va? Förslaget kommer att finansieras genom att vi avstår ett femte jobbskatteavdrag. Låter fortfarande bra va? Men sen kommer det- staten ställer upp med högst 25% av beloppet och huvudmannen ska bekosta resterande summan. Tror man på fullt allvar att skolorna som drivs av riskkapitalbolag kommer gladligen att betala ut stora summor på upprustning? Och vad kommer att hända i fattigare kommuner där nedläggningen av skolor är regel snarare än undantaget. Ytterligare en kostnader måste tas någonstans ifrån. Blir det äldrevården som får ett mindre anslag? Eller kommer regeringen att skjuta till ytterligare summor? Det blev ett konkret och bra förslag som snabbt förlorade substans.

Miljöpartiet ville också utmåla sig till landets företagarpart numero uno men här fallerar de markant särskilt när man har deras kongressbeslut från i våras i åtanke. Slopad sjuklöneansvar vill de locka med men det blir dock mindre förmånligt att rösta på Mp när man inser att de vill verka för ett förbud mot vinster i välfärden. Ett sådant förbud skulle innebära att fler som tänker eller som redan idag driver t ex  ett vårdföretag tänker om. Då riskerar vi att få en försämrad valfrihet eftersom färre väljer att starta eget. Färre företag leder till att färre anställs och en minoritet som bär upp en majoritet. Men förbudet skulle även slå hårt mot kvinnor, en grupp som Miljöpartiet säger sig värna särskilt mycket om. Kvinnor utgör en större del av chefer och anställda inom just välfärdssektorn. Ju fler arbetsplatser de har att välja på desto lättare blir det för de att kräva en större lön som dessutom ger henne en ökad pension när hon tackar för sig och lämnar arbetslivet. Utan valfriheten skjuts kvinnornas möjligheter att förverkliga sig i sank. Hur feministiskt är det på en skala, Mp?

Vänstersvängningen märks också markant i Mp.s vurm för ekonomiska styrmedel som på ren svenska heter skattehöjningar. Enligt Fridolin är det något som företagarna själva efterfrågar eftersom de vill se en fasthet i miljöpolitiken. Det vill väl alla men jag har svårta tt se hur kraftigt höjda styrmedel kommer att gynna företagarna i längden. Om en allt större del av vinsten går oavkortat till staten så minskar företagets utrymme för återinvesteringar och därmed omintetgörs möjligheten att växa och anställa. Ekonomiska styrmedel fungerade i en värld inna globalisering blev ett faktum. Sedan 1980-talet har det blivit betydligt lättare för bolag att flytta till andra delar av världen med höga skatter som största anledningen till flytten. Något som Mp snarast borde ta fasta på när de föreslå ekonomiska styrmedel som recept på allt.

Read Full Post »

 

Den senaste tiden har det höjts röster för att vinster i välfärden ska begränsas alternativt förbjudas beroende på vem som besvarar frågan. Socialdemokraterna vill införa en vetorätt som tillåter kommunerna att säga nej till etableringen av privata välfärdsföretag. En vetorätt mot företagande är sånt som tillhör de mest socialistiskt anstrukna länder såsom Nordkorea men är inte klädsamt i ett land som Sverige där mantrat  ”arbetet åt alla” skanderas av företrädare av alla partier.

Socialdemokraterna med Mp och V vill förbjuda vinster och hänvisar till att riskkapitalbolagen är de enda som verkar på marknaden, att de har slagit ut småaktörer och att de skatteplanerar på så sätt att de kringgår svensk skattelagstiftning och för över vinsterna  till skatteparadis. Det man talar tyst om är att det är flera kvinnor som driver välfärdsföretag. Flera liknande företag ger kvinnorna möjlighet att påverka sin löneutveckling antingen genom att starta eget eller genom att välja vilket företag man vill jobba för.

Därför borde man istället tala om kvalitetsökning och en skärpning av skattelagstiftningen. Regeringen ska verka för att försvåra för skatteplanering. Man ska ingå fler avtal med regeringarna i skatteparadisen för att de ska lämna ut uppgifter om vilka som har konton där och hur mycket pengar som satts in. På så sätt man man få in flera miljarder till statskassan och därmed till välfärden.

Även på hemmaplan kan man även göra en del ändringar i lagen. Meddelarskydd bör omfatta även anställda inom den privata sektorn så att de vågar uppmärksamma brister inom vård och omsorgen. jag skulle kunna tänka mig ett sådant meddelarskydd som omfattar tipsare som hör av sig till journalister. Jag skulle också vilja se att myndigheternas tillsyn ökar och att böter utdöms i högre utsträckning till de som missköter sig.

Sammanfattningsvis kan man säga så här: Ska man bedriva ett välfärdsföretag i Sverige så ska man vara införstådd med att tillsynen ska utföras i form av oanmälda och anmälda myndighetsbesök. Det ska löna sig att inte missköta sina åtaganden. man ska beskattas i landet på precis samma sätt som alla andra företag och man ska vara införstådd med att ens anställda har rätt att i lönndom anmäla missförhållanden till media och/eller myndigheterna utan att det leder till några negativa påföljder för den anställde.

 

Read Full Post »

Mina centerkollegor i Örebro län har kommit på den briljanta idén att utveckla en sjukvårdsapp. Syftet med den här appen är att avlasta sjukvården genom att uppmuntra till egenvård.

Vissa kommer nog att se appen som ett sätt för läkarna att ta ett ännu större kliv bort ifrån patienten eller att landstinget sätter vinst framför patientens hälsa men det är bara trams. Genom att utveckla en sjukvårdsapp kan man exempelvis koppla upp sig mot ”Mina vårdkontakter” där man kan bl a boka läkartid. Utöver det kan man programmera in andra tjänster. Varför inte ett program som kan upptäcka förhöljd blodtryck eller oregelbundna hjärtslag? Allt som kan bidra till att vi lever längre och sundare!

Landstinget i Västra Götaland var först ut med en egen sjukvårdsapp och även i kalmar län diskuteras en motsvarighet. Man kan hoppas att flera landsting låter invånarna ta del av den teknologiska utvecklingen.

Read Full Post »

I DNs debattsida idag kunde man läsa ett intressant inlägg skrivet av min partikollega Hans Dahlgren. Han resonerade att vi får allt svårare i framtiden att finansiera en välfärd är i världsklass när allt fler ska försörjas av allt färre. För att även i fortsättning kunna tillhandahålla välfärdstjänster med bibehållen kvalitet föreslår Hans Dahlgren att man, istället för att kraftigt höja skatteuttaget (och därmed dämpa den ekonomiska aktiviteten), borde införa ett ransoneringssystem inom välfärdssektorn.  En kombination av högre avgifter inom skolan samt köer och prioritering inom exempelvis sjukvården föreslås som en möjlig lösning för att komma till rätta med det framtida finansieringsproblemet. Jag hoppas innerligt att Centerpartiet ALDRIG antar ett sånt förslag! Välfärden ska vara till för och gynna ALLA i samhället oavsett inkomst eller bakgrund. Börjar man ransonera välfärden så måste man ställa ett flertal frågor i varje enskilt fal. Behövs vården? Hur hög ska avgiften vara? Etc etc etc. Det leder bara till att de svagare i samhället faller mellan stolarna. Det är inte solidariskt och knappast frihetligt! Det minsta man kan begära av samhället är att man ges möjlighet till självförverkligande antingen genom egen maskin eller via statligt ingripande. Detta blir omöjligt om man ska ransonera.

Jag håller med om att man inte kan höja skatter hur mycket som helst för att finansiera de gemensamma skyddsnätet. Det krävs andra lösningar såsom  en offensiv företagspolitik som underlättar för att flera privata aktörer skall  kunna tillhandahålla välfärdtjänster både inom skola, vård och omsorg. Man kan kombinera det med ett krav på kommunal tillsyn, fler oanmälda besök och utvidgad meddelarskydd så att fler vågar anmäla oegentligheter så att kvaliteten förblir hög samtidigt som flera vårdtagare känner förtroende nog för att kunna välja bort det kommunala bolaget. Det borde vara de första bokstäverna i ett inlägg där man pratar om att slå vakt om en välfärd värd namnet.

En annan kollega som heter Christer Jonsson skriver några klokare ord i ämnet.

Read Full Post »

Som alla vet så är det presidentval i USA i november iår. Jag kom att tänka på det när jag satt och läste Cancerkliniken av Alexander Solsjenitsyn. Inte för att boken på något sätt skyldrar det politiska klimatet i USA. Jag vet faktiskt inte varför Amerika dök upp i huvudet på mig.

Hur som haver så började jag tänka och frukta. Under de gångna fyra åren har Demokraterna styrt med knapp majoritet. De har letts av en president som behagat sjösätta det ena samhällsuppbyggande projekt efter det enda. Det skulle bli rivstart. Ut med det gamla och in med det nya. De sämst ställda i samhället skulle få det bättre Ja, ni vet ju hur det lät då.

Tyvärr så förmådde sig inte presidenten (och inte heller sina partikamrater) att förklara att den omfördelningspolitiken var nödvändig. Det skulle kanske smärta ett tag. Men på längre sikt skulle de vara landet och större del av världsekonomin till gagn. Obamas förslag fick ofta korgen och han lät sig framstå som vingklippt istället för en kämpe.

De röster som istället hördes kom från den ultrakonservativa högern. Tea partyanhängare som motsatte sig alla försök till nystart om det skulle innebära att skatterna höjdes för den rikare delen av befolkningen. Även om dessa röster har klingat av väsentligt så är det oftare än oftast desamma som hörs. Och så lär det bli under presidentvalskampanjen. De konservativa går framåt och vinner. Alternativt att de förlorar men får en majoritet i Senaten. Två hårresande alternativ.

För att få bukt på de ekonomiska bekymren behöver USA nästa president ett tydligt mandat och en socialliberal politik. En politik som skapar de förutsättningar som krävs för att man kan dra sig upp ur svackan och förverkliga sig. En politik som medför att man inte behöver gå i konkurs vid sjukdom. Men de amerikanska högern anser detta vara ren och skär kommunismen och lär fortsätta bita ifrån. Deras motstånd lär vinna röster. Då bäddar man för en politik snarare à la Ayn Rand där egot sätts i centrum än en politik à la  Bertil Ohlin där satsar på att bygg aut individen.

Jag tackar för ordet!

Read Full Post »

Moderaterna vill framhålla Stockholm som världens mest homovänliga stad. Särskilt vad gäller vården. Varje år när det är Pride så kommer det en drös med sådana här artiklar och debattinlägg om hur livet kommer att bli mer glättat och ljusare för oss fags. HBT-kompetens ska öka(say what??!! Vad innebär det liksom?) bla bla bla   Och nu vill ni veta vad Moderaterna har för roliga planer i år, va. Jo, de vill införa vårdval inom Gynekologi.

Gynekologi är ett område där man specialiserar sig på kunskap om det kvinnliga könet. På vilket sätt då skulle vårdval inom just Gynekologi öka acceptans av och kunskap om frågor rörande homosexuella? Det framgår liksom inte av artikeln. Bara mer politiskt struntprat som ska framställa oss bögar som offer och förtryckta (och politiker som våra beskyddare såklart) när så inte är fallet!

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: