Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Miljö, energi och klimat’ Category

Idag är det dags för Miljöpartiet att tala om vad de vill och det har de inte varit sena med. Det har hållits anföranden om vikten av en klimatsmart politik, vi har fått höra att sjuklöneansvaret som tynger ner företagarna ska slopas, kvinnor ska få mer makt över sin arbetstid, arbetsmiljön ska förbättras…. ja, det blev en hel del men är det bara tomma ord? Min farhåga är att det blir bara det; tomma ord och en skyll-ifrån-sig-attityd när/om de inte lyckas få igenom sina förslag. Kom ihåg att de inte kommer att ha majoritet för sina idéer vid en eventuell rödgrön valseger. De måste prata ihop sig med inte minst S och V. Frågan är om inte Mp.s rödare kamrater segrar i kampen om vem som får mest pengar till sina förslag. Miljöpartiet kommer inte förlora allt; De har när allt kommer omkring blivit mer vänstervridna sedan vårens kongress. Trots det kommer nog deras samarbete med Alliansen ligga dem i fatet och oblida ögon kommer att nagelfara dem.

Idag kom Fridolin med ett rätt bra förslag. Han vill satsa miljarder på att rusta upp Sveriges skolor. Arbetsmiljön sätts i första rum och skollokalerna ska fräscha upp och klimateffektiviseras. Låter bra, va? Förslaget kommer att finansieras genom att vi avstår ett femte jobbskatteavdrag. Låter fortfarande bra va? Men sen kommer det- staten ställer upp med högst 25% av beloppet och huvudmannen ska bekosta resterande summan. Tror man på fullt allvar att skolorna som drivs av riskkapitalbolag kommer gladligen att betala ut stora summor på upprustning? Och vad kommer att hända i fattigare kommuner där nedläggningen av skolor är regel snarare än undantaget. Ytterligare en kostnader måste tas någonstans ifrån. Blir det äldrevården som får ett mindre anslag? Eller kommer regeringen att skjuta till ytterligare summor? Det blev ett konkret och bra förslag som snabbt förlorade substans.

Miljöpartiet ville också utmåla sig till landets företagarpart numero uno men här fallerar de markant särskilt när man har deras kongressbeslut från i våras i åtanke. Slopad sjuklöneansvar vill de locka med men det blir dock mindre förmånligt att rösta på Mp när man inser att de vill verka för ett förbud mot vinster i välfärden. Ett sådant förbud skulle innebära att fler som tänker eller som redan idag driver t ex  ett vårdföretag tänker om. Då riskerar vi att få en försämrad valfrihet eftersom färre väljer att starta eget. Färre företag leder till att färre anställs och en minoritet som bär upp en majoritet. Men förbudet skulle även slå hårt mot kvinnor, en grupp som Miljöpartiet säger sig värna särskilt mycket om. Kvinnor utgör en större del av chefer och anställda inom just välfärdssektorn. Ju fler arbetsplatser de har att välja på desto lättare blir det för de att kräva en större lön som dessutom ger henne en ökad pension när hon tackar för sig och lämnar arbetslivet. Utan valfriheten skjuts kvinnornas möjligheter att förverkliga sig i sank. Hur feministiskt är det på en skala, Mp?

Vänstersvängningen märks också markant i Mp.s vurm för ekonomiska styrmedel som på ren svenska heter skattehöjningar. Enligt Fridolin är det något som företagarna själva efterfrågar eftersom de vill se en fasthet i miljöpolitiken. Det vill väl alla men jag har svårta tt se hur kraftigt höjda styrmedel kommer att gynna företagarna i längden. Om en allt större del av vinsten går oavkortat till staten så minskar företagets utrymme för återinvesteringar och därmed omintetgörs möjligheten att växa och anställa. Ekonomiska styrmedel fungerade i en värld inna globalisering blev ett faktum. Sedan 1980-talet har det blivit betydligt lättare för bolag att flytta till andra delar av världen med höga skatter som största anledningen till flytten. Något som Mp snarast borde ta fasta på när de föreslå ekonomiska styrmedel som recept på allt.

Annonser

Read Full Post »

Titta på sändningen från riksdagshuset här

Read Full Post »

För si så där 12 år sedan lanserade dåvarande socialdemokratiskt partiordförande Göran Person sin vision om det gröna folkhemmet. Tanken bakom detta var inte bara att ställa om hela samhället till det klimatsmarta utan också att förvalta de gemensamma resurser för kommande generationer. Jag minns att man pratade vitt och brett om allt ifrån grönskatteväxling till att bygga klimatsmart och ersätta kärnkraft med ”grön el”. Jag kan erkänna att det gjordes några framsteg men jag vill hellre ge eloget till Miljöpartiet för dessa. Det var de som stack upp och krävdes exempelvis införande av ett elcertifikatsystem i gengäld mot att stödja Socialdemokraterna i övriga riksdagsarbetet.

Stefan Lövfén har idag återupplivat visionen om ett grönt folkhem med löften om gröna jobb och miljarder till innovationen mm. Men jag är tveksam till detta och tror snarare att det kommer att skjutas till miljarder till diverse utredningar som i sin tur mynnar ut i ingenting. Så var det förr och det är min farhåga att sossarna anser nu som då att klimatpratet är en tillfällig trend som snart går över i en annan.

Svd, Svt, Gp, Sydsvenskan och Sveriges radio skriver också om Löfvéns utspel idag.

Read Full Post »

Centerpartiet har idag kommit med ett utspel som vi tänker driva i budgetförhandlingarna nu i höst och framöver tills vi får vår vilja fram. Utspelet heter Bonus/malus efter en skattelagstiftningsmodell som Frankrike införde för ett antal år sedan. Idén med systemet är att de som köper en miljöbil ska få en bonus ifrån staten. Detta ska finanseras av att de som köper bensinslukande och miljöförstörande bilar ska påföras en miljöskatt. Ett bra initiativ om än lite orättvist.

Personligen så ser jag mest positivt på att man inför ett sådant system. För att vi ska komma till rätta med de ökade koldioxidutsläppen  så måste vi använda oss av diverse styrmedel och då är miljöskatter ett ypperligt verktyg för att minska utsläppen. Men jag oroas av ett antal nackdelar främst en undermålig infrastruktur för miljöbilar. Det krävs att man bygger flera tankningsanläggningar för etanol och inte minst elladdare för de som kör extra miljövänligt.

Ekonomiska styrmedel är för det mest bra även om de ibland tenderar att slå hårt mot ett fåtal i samhället. Jag anser dock att istället för att ge en för hög bonus till de som kör miljövänligt så borde en del av intäkterna sättas in på ett ”miljökonto”.  Pengarna kan då anslås till till exempel projekt som syftar till att skapa gröna jobb eller varför inte till ett rabattsystem som ger skattelättnader för de som vill bygga grönt därhemma? Ett slags grönt ROT-avdrag.

Systemet med bonus/malus är både bra och effektivt om man ska få ner utsläppsnivåer. Men man ska dra sig för att se skatter som det enda sättet att styra folket vad klimatsmarta atternativ beträffar. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Låt oss i så fall titta på andra modeller än skattemodeller.

Read Full Post »

Det har redan skrivits spaltmeter om klimatmötet i Rio och jag tänker inte bidraga med nåt långvindigt inlägg härom. Vissa framhåller att man har gjort enorma framryckningar men jag sällar mig hellre till skaran som påstår att klimatmötet var inget annat än ett stort misslyckande. Men det visste jag redan innan världens ledare anlände till konferensen i Brasilien.

För att världen ska kunna prata miljö och nå en kompromiss måste ALLA vara med, från de minsta till de största länder. Men många u-länder som är på väg att komma upp sig ekonomiskt tvekar när de ser hur världens rikare länder käbblar om temperaturuppgångens vara eller icke vara eller om procentenheter hit och dit. Att USA (är man förvånad??) påstår bestämt att världen inte kommer att kunna uppmäta en temperaturuppgång på mer än 1% (om ens det) det kommande årtusendet så är knappast lönt att hålla såna här konferenser överhuvudtaget. Det hela mynnar ut i ett utvattnat förslag till förändring som få bryr sig om.

Vattenplanetens regeringar har dock kommit överens om att varje enskilt land ska sätta upp miljömål med syftet att kunna övergå till en grön ekonomi senast 2015. Bra men det räcker inte med att sätta upp mål. Det kostar skjortan att satsa på det förnybara. Alltifrån att ta fram till att transportera och lagra energiformerna kostar oerhört mycket pengar. Lägg därtill att en del länder inte har förutsättningarna att helt övergå till en grön ekonomi på grund av att man bland annat har begränsat med naturtillgångar så faller pakten platt till marken. I det här läget hade det varit vettigt att inrätta miljöfonder som ett led i att hjälpa fattigare länder att klara övergången från smutsiga fossial bränslen till grön energi.

Inget land, vare sig u-länderna eller i-länderna har som mål att göra avkall på befolkningens levnadsstandard. Och så länge som allt fler länder i världen förlitar sig på exporten av fossila råvaror för att få in de välbehövliga intäkterna kommer det att vara allt svårare att övertala om vikten av att sluta tvärt och omfamna det förnybara. Det gäller att skynda långsamt men frågan är hur många vill vara med?

Read Full Post »

Miljöpartiet har haft kongress och ett av deras viktigaste beslut är- hör och häpna- att föra en miljövärnande politik. Helt ok än så länge. Men för att nå dit de vill har de bestämt sig för att ge sig på en hel grupp i samhället, i detta fall välbärgade män eftersom dessa anses vara miljöbovarna numero uno. Föga förvånande anser jag att Mp väljer fel botemedel. Ju fler inskränkningar som staten lagstiftar fram desto mer benägna blir vi att hitta olika sätt att komma undan och då faller hela projektet platt.

Vi bär ju alla ett kollektivt ansvar för att se till att vi inte överlämnar en skövlad värld till de kommande generationerna. Att snöa in sig på att en viss grupp bär det stora ansvaret leder bara till en farlig utveckling i i miljöarbetet där nonchalans och en jag-bryr-mig-inte-attityd växer fram. Vad sägs om att man ser det hela ur ett större perspektiv? Att t ex förmå WHO att ta fram miljövänligare bekämpningsmedel istället för det hälsovådliga DDT? Ellera tt inskärpa vikten av att man ska återvinna så mycket som möjligt och då på rätt sätt. För det är först när man kan se saken ur ett större perspektiv att man kan börja kalla sig för miljövän.

Read Full Post »

Alla dessa artiklar om att Sverige bör lägga mer krut på att ställa om. Om det inte är Mp som strör sin fräna kritik mot att det ”går för långsamt” eller att ”Vi släpar efter omvärlden” omkring sig så är det ett försäkringsbolag eller dylikt. Men tänk om alla dessa oroade människor skulle lägga lika mycket krut på att inskärpa vikten av att ställa om hos t ex kineserna eller amerikanerna som ju står för det största utsläppet. Ty lilla Sverige förmår inte rädda klimatet på egen hand. Det krävs att varenda kotte på detta klot är med på ett hörn om man på allvar vill ta spjärn mot den globala uppvärmningen.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: