Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Jobb och arbetsliv’ Category

Klicka gärna på länken nedan för att ta del av de framgångar som Centerpartiet har rönt efter förhandlingarna inför 2014 års budget. Här finns allt ifrån sänkta kostnader för företagare, jobbskapande förslag för att få ner ungdomsarbetslöshet till ökade anslag till vattenvård. Trevlig läsning!

Budget 2014

Läs även:

Centerpartiets miljösatsningar för 2014

Forskningsanslagen 2014

Annie debatterar mot Fridolin

Annonser

Read Full Post »

Idag är det dags för Miljöpartiet att tala om vad de vill och det har de inte varit sena med. Det har hållits anföranden om vikten av en klimatsmart politik, vi har fått höra att sjuklöneansvaret som tynger ner företagarna ska slopas, kvinnor ska få mer makt över sin arbetstid, arbetsmiljön ska förbättras…. ja, det blev en hel del men är det bara tomma ord? Min farhåga är att det blir bara det; tomma ord och en skyll-ifrån-sig-attityd när/om de inte lyckas få igenom sina förslag. Kom ihåg att de inte kommer att ha majoritet för sina idéer vid en eventuell rödgrön valseger. De måste prata ihop sig med inte minst S och V. Frågan är om inte Mp.s rödare kamrater segrar i kampen om vem som får mest pengar till sina förslag. Miljöpartiet kommer inte förlora allt; De har när allt kommer omkring blivit mer vänstervridna sedan vårens kongress. Trots det kommer nog deras samarbete med Alliansen ligga dem i fatet och oblida ögon kommer att nagelfara dem.

Idag kom Fridolin med ett rätt bra förslag. Han vill satsa miljarder på att rusta upp Sveriges skolor. Arbetsmiljön sätts i första rum och skollokalerna ska fräscha upp och klimateffektiviseras. Låter bra, va? Förslaget kommer att finansieras genom att vi avstår ett femte jobbskatteavdrag. Låter fortfarande bra va? Men sen kommer det- staten ställer upp med högst 25% av beloppet och huvudmannen ska bekosta resterande summan. Tror man på fullt allvar att skolorna som drivs av riskkapitalbolag kommer gladligen att betala ut stora summor på upprustning? Och vad kommer att hända i fattigare kommuner där nedläggningen av skolor är regel snarare än undantaget. Ytterligare en kostnader måste tas någonstans ifrån. Blir det äldrevården som får ett mindre anslag? Eller kommer regeringen att skjuta till ytterligare summor? Det blev ett konkret och bra förslag som snabbt förlorade substans.

Miljöpartiet ville också utmåla sig till landets företagarpart numero uno men här fallerar de markant särskilt när man har deras kongressbeslut från i våras i åtanke. Slopad sjuklöneansvar vill de locka med men det blir dock mindre förmånligt att rösta på Mp när man inser att de vill verka för ett förbud mot vinster i välfärden. Ett sådant förbud skulle innebära att fler som tänker eller som redan idag driver t ex  ett vårdföretag tänker om. Då riskerar vi att få en försämrad valfrihet eftersom färre väljer att starta eget. Färre företag leder till att färre anställs och en minoritet som bär upp en majoritet. Men förbudet skulle även slå hårt mot kvinnor, en grupp som Miljöpartiet säger sig värna särskilt mycket om. Kvinnor utgör en större del av chefer och anställda inom just välfärdssektorn. Ju fler arbetsplatser de har att välja på desto lättare blir det för de att kräva en större lön som dessutom ger henne en ökad pension när hon tackar för sig och lämnar arbetslivet. Utan valfriheten skjuts kvinnornas möjligheter att förverkliga sig i sank. Hur feministiskt är det på en skala, Mp?

Vänstersvängningen märks också markant i Mp.s vurm för ekonomiska styrmedel som på ren svenska heter skattehöjningar. Enligt Fridolin är det något som företagarna själva efterfrågar eftersom de vill se en fasthet i miljöpolitiken. Det vill väl alla men jag har svårta tt se hur kraftigt höjda styrmedel kommer att gynna företagarna i längden. Om en allt större del av vinsten går oavkortat till staten så minskar företagets utrymme för återinvesteringar och därmed omintetgörs möjligheten att växa och anställa. Ekonomiska styrmedel fungerade i en värld inna globalisering blev ett faktum. Sedan 1980-talet har det blivit betydligt lättare för bolag att flytta till andra delar av världen med höga skatter som största anledningen till flytten. Något som Mp snarast borde ta fasta på när de föreslå ekonomiska styrmedel som recept på allt.

Read Full Post »

 

vill vi i Centerpartiet skapa. Läs mer här

Read Full Post »

Allt sedan norrmännen lanserade ett spillrans nytt sätt att få in fler kvinnor i de mansdominerade bolagsstyrelserna har många andra länder med Sverige i spetsen hakat på. Idén heter kvotering och går ofta ut på att ett antal platser, ofta hälften, i varje styrelse i de offentliga bolagen ska avsättas till kvinnor med vite och höga böter som straff för de som inte når uår upp till de ställda kraven. I värsta fall har man lovat från regeringens sida att tvångsupplösa bolagen där andelen kvinnor i styrelserna inte anses vara tillräckligt hög.

Debatten om kvotering tar ibland fart för att sedan svalna lika fort. man hinner knappt skriva ett blogginlägg härom innan kvotering åter blir en icke-fråga. Och förr var det nästan uteslutande vänstervridna debattörer som krävde en lag helt lik den norska. Men de senaste dagarna har det hänt något som faktiskt fick mig att tappa hakan. Moderaterna, och inte minst Anders Borg, har lagt fram ett förslag om kvotering till bolagsstyrelserna. Att just Moderaterna vill ha en dylik lag är ömsom frapperande och ömsom förväntat. I sin iver att dra till sig röster vänsterifrån har de beständigt visat sig vara en förvaltare av det som vi fått ärva snarare än ett parti som tillsammans med Centern, Folkpartiet och Kris(t)demokraterna ska verka för att föra Sverige in i framtiden med fräscha idéer och en politik som omfattar så många som möjligt. Politiken har hamnat i en stiltjens svacka. Man står hellre och stampar än att sticka ut hakan.

Men snacket om kvotering bör förbli just det, SNACK och bör aldrig se dagens ljus i form av ett lagförslag. Att en regering kan gå in och tvångsupplösa ett bolag är så fjärran demokrati man kan komma. tankarna förs till förstatligande av apoteken 1070. Ty någon straff eller påföljd måste väl finnas till hands om ett bolag bryter mot lagen (Utan påföljd blir lagen tandlös och bortglömd och vad är då vitsen med lagen om så blir fallet?) och jag tvivlar starkt på att man nöjer sig med att bötfälla de oskyldiga.

Läs mer här, här, här och även här

Kvotering av kvinnor till bolagsstyrelserna lär slå hårt mot de som skulle hjälpas, alltså kvinnorna. Tanken är god- Ju fler kvinnor som deltar i beslutsfattande i näringslivet är bara positivt sett ur jämställdhetsperspektivet. Dessutom kommer styrelseuppdraget märkas rejält i form av höjd pension när det väl blir dags att betala ut den. Och vem vill inte ha en kvinna som chef? Kvinnor kan och är minst lite företagsamma som männen- Dessutom är det lättare att tala ut om dittan och dattan med kvinnliga chefer har i alla fall jag märkt. På en punkt lär kvinnorna stjälpas dock. Blir man inkvoterad på grund av sin kön lär det uppstå spänningar åtminstone tillfälluga sådana och inom styrelsen. Gliringar som ”Du blev ju bara inkvoterad, qvinna” lär höras ett antal gånger vilket kan indirekt motverka syftet med kvoteringslagen, alltså att öka jämställdheten i näringslivet. Den inkvoterade kvinnan kommer med all säkerhet att stämplas som mindre duglig som och främst av sina manliga kollegor. Hon fick ju jobbet på grund av kön inte på grund av hjärnkapacitet. En gigantisk och vedervärdig underminering av kvinnan som i sin tur för feministernas kamp tillbaka till tiden föra 1920-talet.

I stället för att kvotera in kvinnor bör man istället ställa sig frågan om varför det ser ut som det gör. Vill inte kvinnorna roffa åt sig av makten? Väljer de i större utsträckning att stanna hemma med barnen? Beror det på kulturella och sociala attityder? Få svar på de frågorna och utgå därifrån. Ty man vill hjälpa och inte stjälpa kvinnorna.

Read Full Post »

Byggbolaget NCC verkar i en rätt mansdominerad bransch. De bygger vägar, skolor, järnvägar mm på uppdrag av regeringen och uppdragen bekostas med skattepengar. Inget problem enligt Socialdemokraterna. Synd att de inte kan förmå vara lika blida mot företag inom vård och omsorg som anställer där de anställda är huvudsakligen kvinnor. Deras argument mot vinster i välfärden tillika deras förslag om kommunal vetorätt mot privata välfärdsföretag kommer att slå hårdast mot kvinnor.

I stället för vinstförbud och liknande förslag så borde man i stället prata om hur man bäst kan tillhandahålla bästa möjliga servicen inom välfärdssektorn oavsett om det är ett kommunalt eller privat företag som erbjuder tjänsterna. Till diskussion det kan man lägga sådant som att statliga myndigheter får utökad rätt att göra oanmälda besök hos dessa företag för att försäkra sig om att bristfälligheter inte uppstår, eller regler om att varje privat företag som är verksamt inom Sveriges gränser ska  betala skatt i landet. Det vore också på sin plats att  diskutera  avtal med länderna som uppfattas som skatteparadis så att färre väljer att lägga sina pengar i hemliga konton utomlands .

Vill man verkligen se till att välfärden inte ska urholkas måste det skapas förutsättningar för att fler företag ska kunna startas och helst av allt företag som anställer flera! Vi kan inte gå in i en framtid där flera försörjs av allt färre. Det är inte hållbart i längden och skulle ge utslag i en kraftigt försämrad välfärd för alla. Därför borde Socialdemokraterna genast se över sitt förslag till vinstförbud/vetorätt och det illa kvickt!

Man kan bara hoppas på att att deras forna arbetskamrater, MP, lyckas tala förstånd med sossarna………

Läs mer på Svt1 Svt2, Dn1, Dn2, Dn3, Svd1, Svd2

Read Full Post »

Karlskrona kommun måste spara pengar. Och det gör dem genom att försämra arbetsmiljön för kommunens anställda. Inga öppna fönster när det är för varmt ute och man får inte dra igång ett värmeelement när kylan biter . Tänk om man hade kommit på andra sätt att få in pengar till kommunens spargris typ genom att skapa förutsättningar för en blomstrande näringsliv? Det hade varit nåt!

En tillbakagång med 64 platser för Karlskrona jämfört med året innan när Sveriges företagare betygsätter näringslivet i kommunerna. Inte undrar på att skatteintäkterna sinar.

Även P4 Blekinge och Blekingenytt rapporterar om stolligheten

Read Full Post »

Det kan inte direkt påstås att vårpropositioner är Anders Borgs styrka. Oftast  beskrivs de som tunna på konkreta förslag och investeringar, eller gråa och behäftade med en rejäl portion pessimism. Dagens budgetförslag var inget undantag. Ömsom målades Sveriges ekonomi upp som en förebild för andra länder, en stark bjässe bland svaga  amatörer.

Men det är just det som är Anders Borgs svagaste punkt. Istället för att låta pessimismen styrka så borde han ta fasta på de ljusa punkterna och stasa därifrån. I ett läge då arbetslösheten beräknas skena iväg borde Borg hade det varit förståndigare att lägga förslag som syftar till att locka såväl inhemska som utländska entreprenörer till att investera i landet. Minskat regelkrångel och eller slopade 2:12 regler för småföretag prioriterades återigen bort till förmån för en blekare arbetsmarknadspolitik.

Men även om åtgärder för att underlätta för småföretagare att expandera lyste med sin frånvaro så rymde vårbudgeten en hel del positiva förslag däribland

  • Lärlingsprovanställningar med sänkt ingångslöner för unga arbetslösa. Kompetensutveckling är aldrig fel och denna typ av anställningsform lär locka fler ungdomar som vatrit utan jobb under en längre tid.
  • Det ska bli lättare att hyra ut sin bostad i andra hands. Alla förslag som gynnar de bostadslösa tas gärna emot men jag hade dock hellre sett en rejäl sänkning av byggmomsen för att få fart på bygget av billigare hyresrätter och studentlägenheter.
  • Miljösatsningar i form av åtgärder för att öka mängden etanol och andra miljövänliga drivmedel i samhället.

Det viktiga just nu är kompetensutveckling och att öka utbudet av arbetskraft och få så många som möjligt av dessa i arbete. Pengarna till flera jobbskapande åtgärder finns. Även om det ger upphov till en smärre statsskuld så är det ändå vettigare att sätta sprätt på några miljarder. Med fler jobb tjänar man igen pengarna och det med råga.

Läs vad median har att säga om budgeten  här, här, här och här.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: