Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Jämställdhet och feminism’ Category

Jag har under flera år fnyst åt allt vad genus forskning heter. Enligt mig så är genusforskare ett gäng ultraradikala vänsteranhängare med vilkas slutsatser och idéer saknar förankring i verklighet. Gudrun Schymans tal om mansskatt, och ROKS spydiga kommentarer om att män är djur sate djupa spår hos mig. Manshatet och statliga pekpinnar som genusforskarna ofta förespråkar skulle utgöra väldigt allvarliga inskränkningar i den enskildes privata sfär. Och även om jag är långt ifrån att byta åsik så kan jag tillstå att jag välkomnade en nyutkommen avhandling från Linnéinstitutet om könsroller och kvinnoföretagande. Det var slutklämman som verkligen fick mig att reagera positivt då den bekräftade det som Centerpartiet länge har tjatat om alltså flera privata aktörer inom den offentliga sektorn.

 Potentiellt så skulle andelen kvinnliga företagare öka om man privatiserade fler delar av den offentliga sektorn. En annan viktig del är att anpassa de sociala försäkringssystemen så att samma regler gäller vid föräldraledighet för den som är företagare som för den som är anställd. Mer barnomsorg på obekväma tider skulle också kunna ge effekt.

 

Avhandlingens författare, Andreas Mångs, resonerar vidare

Dels handlar det om en starkt könssegregerad arbetsmarknad där flest kvinnor arbetar i den offentliga sektorn som är hårdare reglerad än det privata näringslivet.

Alla vet att Centerpartiet har under de 10 åren som jag har varit stolt medlem önskat se en uppluckring av arbetsmarknadens stelbenta regelverk. Detta måste vi ta med oss under valkampanjen 2014 och förklara för svenska folket att även om det låter hemskt att luckra upp lagarna så kommer man vinna på det på längre sikt. Fler kvinnor kommer i arbete eller får möjlighet att starta eget. Det leder inte bara till flear arbetstillfällen överlag utan också till att kvinnornas inkomster ökar markant. De kan antingen välja att vara näringsidkare eller söka sig till arbetsplatser där lönen är högre än den de får idag.

Apropå välfärdsstaten; Det är skam och skrutt att företagande kvinnor i detta land inte avnjuter samma rättigheter till  t ex sjukpenning och a-kassa  när de behöver det. Oftast exkluderas de från välfärdsstaten med anledning av att de inte har arbetat utan drivit företag. Här ska regeringen få en rejäl känga av mig. Orättvisan har länge känts till. Nu är det på tiden att vi åtgärdar den!Nattis (jag antar att det som avsågs med barnomsorg under obekväma arbetstid) är något som egentligen borde vara en sån där icke-fråga. Senaste man luftade förslaget så kvävdes det av en massa prat om pengar och höjda skattemedel. jag anser då att en ny och grundlig utredning borde tillsättas för att sondera terrängen i den här frågan.

Annonser

Read Full Post »

Allt sedan norrmännen lanserade ett spillrans nytt sätt att få in fler kvinnor i de mansdominerade bolagsstyrelserna har många andra länder med Sverige i spetsen hakat på. Idén heter kvotering och går ofta ut på att ett antal platser, ofta hälften, i varje styrelse i de offentliga bolagen ska avsättas till kvinnor med vite och höga böter som straff för de som inte når uår upp till de ställda kraven. I värsta fall har man lovat från regeringens sida att tvångsupplösa bolagen där andelen kvinnor i styrelserna inte anses vara tillräckligt hög.

Debatten om kvotering tar ibland fart för att sedan svalna lika fort. man hinner knappt skriva ett blogginlägg härom innan kvotering åter blir en icke-fråga. Och förr var det nästan uteslutande vänstervridna debattörer som krävde en lag helt lik den norska. Men de senaste dagarna har det hänt något som faktiskt fick mig att tappa hakan. Moderaterna, och inte minst Anders Borg, har lagt fram ett förslag om kvotering till bolagsstyrelserna. Att just Moderaterna vill ha en dylik lag är ömsom frapperande och ömsom förväntat. I sin iver att dra till sig röster vänsterifrån har de beständigt visat sig vara en förvaltare av det som vi fått ärva snarare än ett parti som tillsammans med Centern, Folkpartiet och Kris(t)demokraterna ska verka för att föra Sverige in i framtiden med fräscha idéer och en politik som omfattar så många som möjligt. Politiken har hamnat i en stiltjens svacka. Man står hellre och stampar än att sticka ut hakan.

Men snacket om kvotering bör förbli just det, SNACK och bör aldrig se dagens ljus i form av ett lagförslag. Att en regering kan gå in och tvångsupplösa ett bolag är så fjärran demokrati man kan komma. tankarna förs till förstatligande av apoteken 1070. Ty någon straff eller påföljd måste väl finnas till hands om ett bolag bryter mot lagen (Utan påföljd blir lagen tandlös och bortglömd och vad är då vitsen med lagen om så blir fallet?) och jag tvivlar starkt på att man nöjer sig med att bötfälla de oskyldiga.

Läs mer här, här, här och även här

Kvotering av kvinnor till bolagsstyrelserna lär slå hårt mot de som skulle hjälpas, alltså kvinnorna. Tanken är god- Ju fler kvinnor som deltar i beslutsfattande i näringslivet är bara positivt sett ur jämställdhetsperspektivet. Dessutom kommer styrelseuppdraget märkas rejält i form av höjd pension när det väl blir dags att betala ut den. Och vem vill inte ha en kvinna som chef? Kvinnor kan och är minst lite företagsamma som männen- Dessutom är det lättare att tala ut om dittan och dattan med kvinnliga chefer har i alla fall jag märkt. På en punkt lär kvinnorna stjälpas dock. Blir man inkvoterad på grund av sin kön lär det uppstå spänningar åtminstone tillfälluga sådana och inom styrelsen. Gliringar som ”Du blev ju bara inkvoterad, qvinna” lär höras ett antal gånger vilket kan indirekt motverka syftet med kvoteringslagen, alltså att öka jämställdheten i näringslivet. Den inkvoterade kvinnan kommer med all säkerhet att stämplas som mindre duglig som och främst av sina manliga kollegor. Hon fick ju jobbet på grund av kön inte på grund av hjärnkapacitet. En gigantisk och vedervärdig underminering av kvinnan som i sin tur för feministernas kamp tillbaka till tiden föra 1920-talet.

I stället för att kvotera in kvinnor bör man istället ställa sig frågan om varför det ser ut som det gör. Vill inte kvinnorna roffa åt sig av makten? Väljer de i större utsträckning att stanna hemma med barnen? Beror det på kulturella och sociala attityder? Få svar på de frågorna och utgå därifrån. Ty man vill hjälpa och inte stjälpa kvinnorna.

Read Full Post »

 

Den senaste tiden har det höjts röster för att vinster i välfärden ska begränsas alternativt förbjudas beroende på vem som besvarar frågan. Socialdemokraterna vill införa en vetorätt som tillåter kommunerna att säga nej till etableringen av privata välfärdsföretag. En vetorätt mot företagande är sånt som tillhör de mest socialistiskt anstrukna länder såsom Nordkorea men är inte klädsamt i ett land som Sverige där mantrat  ”arbetet åt alla” skanderas av företrädare av alla partier.

Socialdemokraterna med Mp och V vill förbjuda vinster och hänvisar till att riskkapitalbolagen är de enda som verkar på marknaden, att de har slagit ut småaktörer och att de skatteplanerar på så sätt att de kringgår svensk skattelagstiftning och för över vinsterna  till skatteparadis. Det man talar tyst om är att det är flera kvinnor som driver välfärdsföretag. Flera liknande företag ger kvinnorna möjlighet att påverka sin löneutveckling antingen genom att starta eget eller genom att välja vilket företag man vill jobba för.

Därför borde man istället tala om kvalitetsökning och en skärpning av skattelagstiftningen. Regeringen ska verka för att försvåra för skatteplanering. Man ska ingå fler avtal med regeringarna i skatteparadisen för att de ska lämna ut uppgifter om vilka som har konton där och hur mycket pengar som satts in. På så sätt man man få in flera miljarder till statskassan och därmed till välfärden.

Även på hemmaplan kan man även göra en del ändringar i lagen. Meddelarskydd bör omfatta även anställda inom den privata sektorn så att de vågar uppmärksamma brister inom vård och omsorgen. jag skulle kunna tänka mig ett sådant meddelarskydd som omfattar tipsare som hör av sig till journalister. Jag skulle också vilja se att myndigheternas tillsyn ökar och att böter utdöms i högre utsträckning till de som missköter sig.

Sammanfattningsvis kan man säga så här: Ska man bedriva ett välfärdsföretag i Sverige så ska man vara införstådd med att tillsynen ska utföras i form av oanmälda och anmälda myndighetsbesök. Det ska löna sig att inte missköta sina åtaganden. man ska beskattas i landet på precis samma sätt som alla andra företag och man ska vara införstådd med att ens anställda har rätt att i lönndom anmäla missförhållanden till media och/eller myndigheterna utan att det leder till några negativa påföljder för den anställde.

 

Read Full Post »

På Internationella Kvinnodagen slöt det upp ett hundratal kommunister och socialister på Göteborgs gator för att visa sin solidaritet med kvinnor världen över. Utmärkande, men föga förvånande, var deras stöd för att skrota RUT. RUT(-avdraget) är ett förslag som Centerpartiet drev igenom och som har inneburit att tusentals nya jobb, och därmed ökade skatteintäkter, har skapats åt landets män och kvinnor. Något de röda borde ta fasta på när de pratar om att bygga ut välfärden.

 

Read Full Post »

Moderaterna vill framhålla Stockholm som världens mest homovänliga stad. Särskilt vad gäller vården. Varje år när det är Pride så kommer det en drös med sådana här artiklar och debattinlägg om hur livet kommer att bli mer glättat och ljusare för oss fags. HBT-kompetens ska öka(say what??!! Vad innebär det liksom?) bla bla bla   Och nu vill ni veta vad Moderaterna har för roliga planer i år, va. Jo, de vill införa vårdval inom Gynekologi.

Gynekologi är ett område där man specialiserar sig på kunskap om det kvinnliga könet. På vilket sätt då skulle vårdval inom just Gynekologi öka acceptans av och kunskap om frågor rörande homosexuella? Det framgår liksom inte av artikeln. Bara mer politiskt struntprat som ska framställa oss bögar som offer och förtryckta (och politiker som våra beskyddare såklart) när så inte är fallet!

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: