Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Infrastruktur och trafik’ Category

Läs förslaget här

Annonser

Read Full Post »

Idag är det dags för Miljöpartiet att tala om vad de vill och det har de inte varit sena med. Det har hållits anföranden om vikten av en klimatsmart politik, vi har fått höra att sjuklöneansvaret som tynger ner företagarna ska slopas, kvinnor ska få mer makt över sin arbetstid, arbetsmiljön ska förbättras…. ja, det blev en hel del men är det bara tomma ord? Min farhåga är att det blir bara det; tomma ord och en skyll-ifrån-sig-attityd när/om de inte lyckas få igenom sina förslag. Kom ihåg att de inte kommer att ha majoritet för sina idéer vid en eventuell rödgrön valseger. De måste prata ihop sig med inte minst S och V. Frågan är om inte Mp.s rödare kamrater segrar i kampen om vem som får mest pengar till sina förslag. Miljöpartiet kommer inte förlora allt; De har när allt kommer omkring blivit mer vänstervridna sedan vårens kongress. Trots det kommer nog deras samarbete med Alliansen ligga dem i fatet och oblida ögon kommer att nagelfara dem.

Idag kom Fridolin med ett rätt bra förslag. Han vill satsa miljarder på att rusta upp Sveriges skolor. Arbetsmiljön sätts i första rum och skollokalerna ska fräscha upp och klimateffektiviseras. Låter bra, va? Förslaget kommer att finansieras genom att vi avstår ett femte jobbskatteavdrag. Låter fortfarande bra va? Men sen kommer det- staten ställer upp med högst 25% av beloppet och huvudmannen ska bekosta resterande summan. Tror man på fullt allvar att skolorna som drivs av riskkapitalbolag kommer gladligen att betala ut stora summor på upprustning? Och vad kommer att hända i fattigare kommuner där nedläggningen av skolor är regel snarare än undantaget. Ytterligare en kostnader måste tas någonstans ifrån. Blir det äldrevården som får ett mindre anslag? Eller kommer regeringen att skjuta till ytterligare summor? Det blev ett konkret och bra förslag som snabbt förlorade substans.

Miljöpartiet ville också utmåla sig till landets företagarpart numero uno men här fallerar de markant särskilt när man har deras kongressbeslut från i våras i åtanke. Slopad sjuklöneansvar vill de locka med men det blir dock mindre förmånligt att rösta på Mp när man inser att de vill verka för ett förbud mot vinster i välfärden. Ett sådant förbud skulle innebära att fler som tänker eller som redan idag driver t ex  ett vårdföretag tänker om. Då riskerar vi att få en försämrad valfrihet eftersom färre väljer att starta eget. Färre företag leder till att färre anställs och en minoritet som bär upp en majoritet. Men förbudet skulle även slå hårt mot kvinnor, en grupp som Miljöpartiet säger sig värna särskilt mycket om. Kvinnor utgör en större del av chefer och anställda inom just välfärdssektorn. Ju fler arbetsplatser de har att välja på desto lättare blir det för de att kräva en större lön som dessutom ger henne en ökad pension när hon tackar för sig och lämnar arbetslivet. Utan valfriheten skjuts kvinnornas möjligheter att förverkliga sig i sank. Hur feministiskt är det på en skala, Mp?

Vänstersvängningen märks också markant i Mp.s vurm för ekonomiska styrmedel som på ren svenska heter skattehöjningar. Enligt Fridolin är det något som företagarna själva efterfrågar eftersom de vill se en fasthet i miljöpolitiken. Det vill väl alla men jag har svårta tt se hur kraftigt höjda styrmedel kommer att gynna företagarna i längden. Om en allt större del av vinsten går oavkortat till staten så minskar företagets utrymme för återinvesteringar och därmed omintetgörs möjligheten att växa och anställa. Ekonomiska styrmedel fungerade i en värld inna globalisering blev ett faktum. Sedan 1980-talet har det blivit betydligt lättare för bolag att flytta till andra delar av världen med höga skatter som största anledningen till flytten. Något som Mp snarast borde ta fasta på när de föreslå ekonomiska styrmedel som recept på allt.

Read Full Post »

 

Read Full Post »

Centerpartiet har idag kommit med ett utspel som vi tänker driva i budgetförhandlingarna nu i höst och framöver tills vi får vår vilja fram. Utspelet heter Bonus/malus efter en skattelagstiftningsmodell som Frankrike införde för ett antal år sedan. Idén med systemet är att de som köper en miljöbil ska få en bonus ifrån staten. Detta ska finanseras av att de som köper bensinslukande och miljöförstörande bilar ska påföras en miljöskatt. Ett bra initiativ om än lite orättvist.

Personligen så ser jag mest positivt på att man inför ett sådant system. För att vi ska komma till rätta med de ökade koldioxidutsläppen  så måste vi använda oss av diverse styrmedel och då är miljöskatter ett ypperligt verktyg för att minska utsläppen. Men jag oroas av ett antal nackdelar främst en undermålig infrastruktur för miljöbilar. Det krävs att man bygger flera tankningsanläggningar för etanol och inte minst elladdare för de som kör extra miljövänligt.

Ekonomiska styrmedel är för det mest bra även om de ibland tenderar att slå hårt mot ett fåtal i samhället. Jag anser dock att istället för att ge en för hög bonus till de som kör miljövänligt så borde en del av intäkterna sättas in på ett ”miljökonto”.  Pengarna kan då anslås till till exempel projekt som syftar till att skapa gröna jobb eller varför inte till ett rabattsystem som ger skattelättnader för de som vill bygga grönt därhemma? Ett slags grönt ROT-avdrag.

Systemet med bonus/malus är både bra och effektivt om man ska få ner utsläppsnivåer. Men man ska dra sig för att se skatter som det enda sättet att styra folket vad klimatsmarta atternativ beträffar. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Låt oss i så fall titta på andra modeller än skattemodeller.

Read Full Post »

Jag har något av en Dr. Jekyll och Mr. Hyde-inställning till att staten ska äga bolag. Ibland kan jag tycka att det är positivt att staten är inblandad för att hålla marknaden i schack och ombesörja att invånarnas  men å ena sidan finns det verksamheter som staten inte är en lämplig ägare till. Så här kan man nog sammanfatta min inställning:

Statlig inblandning: Elmarknaden, sjukvården, dagis, nattis och andra välfärdstjänster (privata utförare får finnas med i bilden men inte konkurrera ut de statliga) järnvägen

Statlig bort-med-tassarna: Flyg, internät, telefoni, apotek, gym, banker och andra tjänster som privata ägare hajar sig bättre på.

Om staten ska gå in och driva bolag så ska det vara till gagn för välfärden. Tyvärr så uppstår det ofta stora hål i de statliga bolagens budgetar som måste täppas igen med skattemedel. Ett plus där leder till ett minus någon annanstans i systemet. Och då kan invånarna lida ont.

Därför gladdes jag åt Annie Lööfs förslag i dag att sälja bolag som saknar egenvärde för staten. Förslaget innebär möjligheten att fria upp bortåt 100 miljarder kronor som ska slussas oavkortat vidare till investeringar i järnväg och vägarna. Utmärkt! Man kanske kan stoppa in pengarna i ett investeringsbolag där de lätt kan tas ut för att bekosta framtida investeringar? Jag anar att någon form av blockskridande överenskommelse måste till för att försäkra att pengarna hamnar rätt oavsett vilket block som styr.

Sverige ligger idag långt efter andra länder i världen när det gäller satsningar på transportsystem och infrastruktur. Om vi hade följt övriga Europas investeringstakt så hade vi exempelvis investerat 200 miljarder mer sedan 1980, enligt en rapport från Handelskamrarna. Om vi inte investerar riskerar vi att halka än mer efter i den globala ekonomin – Det är inte långsiktigt hållbart! Visst kan det höjas röster och kräva att staten även i fortsättningen bekostar investeringar i infrastrukturen medelst höjda skatter. Detta är ansvarslöst så det förslår! I en värld där låglöneekonomier och länder med lägre skatter än Sverige lockar allt fler investerare  är det förståndigt att hitta andra sätt att bekosta den gröna omställningen än att höja skatter.

Read Full Post »

har gått i graven. Tråkigt och sorgligt för de anställda men långt ifrån ett oväntat besked. Därför var jag ytterst besviken på regeringens besked om extra pengar till arbetsförmedlingen i Trollhättan. Pengar som riskerar att hamnar i byråkratins svarta hål och meningslösa AMS-åtgärder. En paket innehållande exempelvis  jobbskapande förslag och satsningar på KY-utbildningar är det minsta man kunde ha begärt.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: