Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Företagande och näringspolitik’ Category

Klicka gärna på länken nedan för att ta del av de framgångar som Centerpartiet har rönt efter förhandlingarna inför 2014 års budget. Här finns allt ifrån sänkta kostnader för företagare, jobbskapande förslag för att få ner ungdomsarbetslöshet till ökade anslag till vattenvård. Trevlig läsning!

Budget 2014

Läs även:

Centerpartiets miljösatsningar för 2014

Forskningsanslagen 2014

Annie debatterar mot Fridolin

Annonser

Read Full Post »

Läs förslaget här

Read Full Post »

Idag är det dags för Miljöpartiet att tala om vad de vill och det har de inte varit sena med. Det har hållits anföranden om vikten av en klimatsmart politik, vi har fått höra att sjuklöneansvaret som tynger ner företagarna ska slopas, kvinnor ska få mer makt över sin arbetstid, arbetsmiljön ska förbättras…. ja, det blev en hel del men är det bara tomma ord? Min farhåga är att det blir bara det; tomma ord och en skyll-ifrån-sig-attityd när/om de inte lyckas få igenom sina förslag. Kom ihåg att de inte kommer att ha majoritet för sina idéer vid en eventuell rödgrön valseger. De måste prata ihop sig med inte minst S och V. Frågan är om inte Mp.s rödare kamrater segrar i kampen om vem som får mest pengar till sina förslag. Miljöpartiet kommer inte förlora allt; De har när allt kommer omkring blivit mer vänstervridna sedan vårens kongress. Trots det kommer nog deras samarbete med Alliansen ligga dem i fatet och oblida ögon kommer att nagelfara dem.

Idag kom Fridolin med ett rätt bra förslag. Han vill satsa miljarder på att rusta upp Sveriges skolor. Arbetsmiljön sätts i första rum och skollokalerna ska fräscha upp och klimateffektiviseras. Låter bra, va? Förslaget kommer att finansieras genom att vi avstår ett femte jobbskatteavdrag. Låter fortfarande bra va? Men sen kommer det- staten ställer upp med högst 25% av beloppet och huvudmannen ska bekosta resterande summan. Tror man på fullt allvar att skolorna som drivs av riskkapitalbolag kommer gladligen att betala ut stora summor på upprustning? Och vad kommer att hända i fattigare kommuner där nedläggningen av skolor är regel snarare än undantaget. Ytterligare en kostnader måste tas någonstans ifrån. Blir det äldrevården som får ett mindre anslag? Eller kommer regeringen att skjuta till ytterligare summor? Det blev ett konkret och bra förslag som snabbt förlorade substans.

Miljöpartiet ville också utmåla sig till landets företagarpart numero uno men här fallerar de markant särskilt när man har deras kongressbeslut från i våras i åtanke. Slopad sjuklöneansvar vill de locka med men det blir dock mindre förmånligt att rösta på Mp när man inser att de vill verka för ett förbud mot vinster i välfärden. Ett sådant förbud skulle innebära att fler som tänker eller som redan idag driver t ex  ett vårdföretag tänker om. Då riskerar vi att få en försämrad valfrihet eftersom färre väljer att starta eget. Färre företag leder till att färre anställs och en minoritet som bär upp en majoritet. Men förbudet skulle även slå hårt mot kvinnor, en grupp som Miljöpartiet säger sig värna särskilt mycket om. Kvinnor utgör en större del av chefer och anställda inom just välfärdssektorn. Ju fler arbetsplatser de har att välja på desto lättare blir det för de att kräva en större lön som dessutom ger henne en ökad pension när hon tackar för sig och lämnar arbetslivet. Utan valfriheten skjuts kvinnornas möjligheter att förverkliga sig i sank. Hur feministiskt är det på en skala, Mp?

Vänstersvängningen märks också markant i Mp.s vurm för ekonomiska styrmedel som på ren svenska heter skattehöjningar. Enligt Fridolin är det något som företagarna själva efterfrågar eftersom de vill se en fasthet i miljöpolitiken. Det vill väl alla men jag har svårta tt se hur kraftigt höjda styrmedel kommer att gynna företagarna i längden. Om en allt större del av vinsten går oavkortat till staten så minskar företagets utrymme för återinvesteringar och därmed omintetgörs möjligheten att växa och anställa. Ekonomiska styrmedel fungerade i en värld inna globalisering blev ett faktum. Sedan 1980-talet har det blivit betydligt lättare för bolag att flytta till andra delar av världen med höga skatter som största anledningen till flytten. Något som Mp snarast borde ta fasta på när de föreslå ekonomiska styrmedel som recept på allt.

Read Full Post »

I DNs debattsida idag kunde man läsa ett intressant inlägg skrivet av min partikollega Hans Dahlgren. Han resonerade att vi får allt svårare i framtiden att finansiera en välfärd är i världsklass när allt fler ska försörjas av allt färre. För att även i fortsättning kunna tillhandahålla välfärdstjänster med bibehållen kvalitet föreslår Hans Dahlgren att man, istället för att kraftigt höja skatteuttaget (och därmed dämpa den ekonomiska aktiviteten), borde införa ett ransoneringssystem inom välfärdssektorn.  En kombination av högre avgifter inom skolan samt köer och prioritering inom exempelvis sjukvården föreslås som en möjlig lösning för att komma till rätta med det framtida finansieringsproblemet. Jag hoppas innerligt att Centerpartiet ALDRIG antar ett sånt förslag! Välfärden ska vara till för och gynna ALLA i samhället oavsett inkomst eller bakgrund. Börjar man ransonera välfärden så måste man ställa ett flertal frågor i varje enskilt fal. Behövs vården? Hur hög ska avgiften vara? Etc etc etc. Det leder bara till att de svagare i samhället faller mellan stolarna. Det är inte solidariskt och knappast frihetligt! Det minsta man kan begära av samhället är att man ges möjlighet till självförverkligande antingen genom egen maskin eller via statligt ingripande. Detta blir omöjligt om man ska ransonera.

Jag håller med om att man inte kan höja skatter hur mycket som helst för att finansiera de gemensamma skyddsnätet. Det krävs andra lösningar såsom  en offensiv företagspolitik som underlättar för att flera privata aktörer skall  kunna tillhandahålla välfärdtjänster både inom skola, vård och omsorg. Man kan kombinera det med ett krav på kommunal tillsyn, fler oanmälda besök och utvidgad meddelarskydd så att fler vågar anmäla oegentligheter så att kvaliteten förblir hög samtidigt som flera vårdtagare känner förtroende nog för att kunna välja bort det kommunala bolaget. Det borde vara de första bokstäverna i ett inlägg där man pratar om att slå vakt om en välfärd värd namnet.

En annan kollega som heter Christer Jonsson skriver några klokare ord i ämnet.

Read Full Post »

Jag har tidigare skrivit om att jag ogillar förslagen att sänka ingångslöner för arbetslösa ungdomarna.  Centerpartiet har länge vurmat för och fört fram diskussioner om att sänka ingångslönerna på hela arbetsmarknaden. Och nu visar det sig att vissa fackföreningar med Metall och Handels i spetsen inte hellre är främmande för en sänkning av ingångslöner. Jag hade nog gått med på att sänka löner om det var ett sätt att rädda jobb under en begränsad tid exempelvis en svacka i ekonomin. Men jag tvivlar starkt på att sänkta ingångslöner  lösa det oerhörda problemet med ungdomsarbetslösheten i landet.

Det man istället borde titta på är den STRUKTURELLA arbetslösheten som utgör en betydande del i arbetslöshetsstatisktiken. Strukturell arbetslöshet  uppstår när arbetskraftens kompetens eller geografiska lokalisering inte stämmer överens med arbetskraftsefterfrågan. Det kan även uppkomma av att man saknar ett kontaktnätverk eller de färdigheter som krävs. Här ligger t ex nyanlända invandrare i lä. Utan språkkunskaper och annan utbildning blir det hart när omöjligt att hitta lämpligt arbete i Sverige. I detta fall hade man gjort klokt i att reformera SFI samtidigt som man erbjuder praktikplatser mot en skäligare lön. Då kan man inhämta språkkunskaper och få den arbetslivserfarenhet som krävs. Liknande praktikplatser kunde skapas för ungdomar födda i landet med som inte gick ut gymnasium med några finare betyg. Kanske i samband med generösare regler kring tjänstledighet?  Då hade en anställd   ta tjänstledigt medan en arbetslös hade kunnat ersätta den personen. Efter tjänstledigheten kunde man återgå till arbetet med bibehållen lön och arbetsvillkor. Den tjänstlediga har fått ägna tiden åt annat än arbete medan den arbetslösa hade fått yrkeserfarenhet och kontakter som är nödvändiga för att kunna ta sig vidare på arbetsmarknaden.

Det viktiga är att tänka utanför rutan och se flera möjligheter istället för att inskränka sig till en enda lösning. Världen är mer komplex än så.

Read Full Post »

Det har i och för sig bara gått några få dagar sedan momsen på restaurangnotan mer än halverats och visst är det omöjligt att nu på förhand sia om vad sänkningen kommer att ge för effekter på jobbtillväxten. Men jag är och lär förbli skeptisk mot hela förslaget.

Idén är god och viljan har funnits. Arbetslösheten, särskilt bland landets ungdomar, ska ner. Men att avsätta flera miljoner kronor till ett projekt som beräknas ge knappt 4 000 jobb är oseriöst. För att jobben ska komma till så krävs för det första att ALLA krogar i landet, små såväl som stora, ska vara med och sänka priserna. Annars är det bortkastade pengar.

En sak som många politiker inte räknade med är lönsamheten på mindre ställen såsom pizzerior, kafféer osv är ofta klen. Det rör sig oftast om enmansföretag där ägaren har stället som sin huvudförsörjning. Deras största kostnadsposter utgörs av varuinköp och eventuellt löner om det finns några anställda. Många har väldigt svårt att komma på grön kvist.

Det är en svår bransch att slå sig fram i. Att ständigt vara ”trendig” och vara steget före sina konkurrenter är en påfrestning. Det uppstår alltid nya krogar med fräscha idéer, nya mat-, och dryckstilar som kräver särskild kompetens osv.  Lägg därtill att det kan dröja flera år innan verksamheten blir bärande och ägarna kan plocka ut någon lön. Det är mest därför jag inte tror på sänkt restaurangmoms. Jag tror snarare att krögare kommer att strunta blankt i att sänka priserna och behåller hellre mellanskillnaden mellan det gamla och det nya momsbeloppet. Ty det hade varit mer lönsamt för dem att göra så.

Jag spår att det blir några tusen jobb till följd av reformen. Men de flesta arbetstillfällen blir kortvariga med extremt få fasta. Men en positiv sak jag vill tillägga är att oavsett hur momssänkningen slår ut så kan man inte komma ifrån att denna regering inte skyr några som helst medel för att få bukt med arbetslösheten i landet.

Read Full Post »

har gått i graven. Tråkigt och sorgligt för de anställda men långt ifrån ett oväntat besked. Därför var jag ytterst besviken på regeringens besked om extra pengar till arbetsförmedlingen i Trollhättan. Pengar som riskerar att hamnar i byråkratins svarta hål och meningslösa AMS-åtgärder. En paket innehållande exempelvis  jobbskapande förslag och satsningar på KY-utbildningar är det minsta man kunde ha begärt.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: