Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Ekonomi och skatter’ Category

Klicka gärna på länken nedan för att ta del av de framgångar som Centerpartiet har rönt efter förhandlingarna inför 2014 års budget. Här finns allt ifrån sänkta kostnader för företagare, jobbskapande förslag för att få ner ungdomsarbetslöshet till ökade anslag till vattenvård. Trevlig läsning!

Budget 2014

Läs även:

Centerpartiets miljösatsningar för 2014

Forskningsanslagen 2014

Annie debatterar mot Fridolin

Annonser

Read Full Post »

Läs förslaget här

Read Full Post »

 

vill vi i Centerpartiet skapa. Läs mer här

Read Full Post »

 

Den senaste tiden har det höjts röster för att vinster i välfärden ska begränsas alternativt förbjudas beroende på vem som besvarar frågan. Socialdemokraterna vill införa en vetorätt som tillåter kommunerna att säga nej till etableringen av privata välfärdsföretag. En vetorätt mot företagande är sånt som tillhör de mest socialistiskt anstrukna länder såsom Nordkorea men är inte klädsamt i ett land som Sverige där mantrat  ”arbetet åt alla” skanderas av företrädare av alla partier.

Socialdemokraterna med Mp och V vill förbjuda vinster och hänvisar till att riskkapitalbolagen är de enda som verkar på marknaden, att de har slagit ut småaktörer och att de skatteplanerar på så sätt att de kringgår svensk skattelagstiftning och för över vinsterna  till skatteparadis. Det man talar tyst om är att det är flera kvinnor som driver välfärdsföretag. Flera liknande företag ger kvinnorna möjlighet att påverka sin löneutveckling antingen genom att starta eget eller genom att välja vilket företag man vill jobba för.

Därför borde man istället tala om kvalitetsökning och en skärpning av skattelagstiftningen. Regeringen ska verka för att försvåra för skatteplanering. Man ska ingå fler avtal med regeringarna i skatteparadisen för att de ska lämna ut uppgifter om vilka som har konton där och hur mycket pengar som satts in. På så sätt man man få in flera miljarder till statskassan och därmed till välfärden.

Även på hemmaplan kan man även göra en del ändringar i lagen. Meddelarskydd bör omfatta även anställda inom den privata sektorn så att de vågar uppmärksamma brister inom vård och omsorgen. jag skulle kunna tänka mig ett sådant meddelarskydd som omfattar tipsare som hör av sig till journalister. Jag skulle också vilja se att myndigheternas tillsyn ökar och att böter utdöms i högre utsträckning till de som missköter sig.

Sammanfattningsvis kan man säga så här: Ska man bedriva ett välfärdsföretag i Sverige så ska man vara införstådd med att tillsynen ska utföras i form av oanmälda och anmälda myndighetsbesök. Det ska löna sig att inte missköta sina åtaganden. man ska beskattas i landet på precis samma sätt som alla andra företag och man ska vara införstådd med att ens anställda har rätt att i lönndom anmäla missförhållanden till media och/eller myndigheterna utan att det leder till några negativa påföljder för den anställde.

 

Read Full Post »

Byggbolaget NCC verkar i en rätt mansdominerad bransch. De bygger vägar, skolor, järnvägar mm på uppdrag av regeringen och uppdragen bekostas med skattepengar. Inget problem enligt Socialdemokraterna. Synd att de inte kan förmå vara lika blida mot företag inom vård och omsorg som anställer där de anställda är huvudsakligen kvinnor. Deras argument mot vinster i välfärden tillika deras förslag om kommunal vetorätt mot privata välfärdsföretag kommer att slå hårdast mot kvinnor.

I stället för vinstförbud och liknande förslag så borde man i stället prata om hur man bäst kan tillhandahålla bästa möjliga servicen inom välfärdssektorn oavsett om det är ett kommunalt eller privat företag som erbjuder tjänsterna. Till diskussion det kan man lägga sådant som att statliga myndigheter får utökad rätt att göra oanmälda besök hos dessa företag för att försäkra sig om att bristfälligheter inte uppstår, eller regler om att varje privat företag som är verksamt inom Sveriges gränser ska  betala skatt i landet. Det vore också på sin plats att  diskutera  avtal med länderna som uppfattas som skatteparadis så att färre väljer att lägga sina pengar i hemliga konton utomlands .

Vill man verkligen se till att välfärden inte ska urholkas måste det skapas förutsättningar för att fler företag ska kunna startas och helst av allt företag som anställer flera! Vi kan inte gå in i en framtid där flera försörjs av allt färre. Det är inte hållbart i längden och skulle ge utslag i en kraftigt försämrad välfärd för alla. Därför borde Socialdemokraterna genast se över sitt förslag till vinstförbud/vetorätt och det illa kvickt!

Man kan bara hoppas på att att deras forna arbetskamrater, MP, lyckas tala förstånd med sossarna………

Läs mer på Svt1 Svt2, Dn1, Dn2, Dn3, Svd1, Svd2

Read Full Post »

Lagom till Första majfirandet kommer Vänstern med ett utspel om en ”tillfällig”  bolagskatt som de fyra största bankerna blir tvungna att betala.. Idén är att pengarna som håvas in ska bekosta diverse men än så länge icke-preciserade åtgärder mot arbetslösheten bland landets ungdomar.

Lyckas man få gehör för sina krav på en extra skatt på bankernas vinster så  lär något av följande scenarion yppa sig

  1. Bankdirektörerna kommera tt anlita en skicklig revisor som lägger upp en skatteplaneringsplan. En del av vinsterna placeras utomlands och därmed kommer man undan straffskatten.
  2. Pengarna som håvas in blir inte öronmärkta till de avsedda ändamålen(det troligaste scenariot) utan slussas vidare till andra projekt eller försvinner ner i byråkratins svarta hål.
  3. Höjs skatten för bankerna så kommer kunderna med all sannolikhet att få stå för fiolen i form utav höjda avgifter.

Bäst är att Vänsterpartiet kommer på andra lösningar för att bekosta sina förslag. Med höjda skatter tar man till gårdagens lösningar för att råda bot på morgondagens problem. Och i en globaliserad värld hamnar man lätt på dekis med   den retoriken.

Bankskatten i andra medier: Svt, Dn, Expressen, Sveriges radio och Gp

Read Full Post »

Lars Ohly är en rolig prick. Idag var han lite för rolig när han twittrade om att Fredrik Reinfeldt bör använda AP-fonderna för att rädda jobb i Gävle. Sicke en pajas! AP-fonderna beräknas gå med förlust i ungefär 25 år framöver då intäkterna kommer att understiga utgifterna. Men Ohly tycker ändå att man gör klokt i att plundra pensionssystemet för att rädda jobb. Och därmed medföra att det blir mindre pengar över till våra pensioner. Klokt- NOT!

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: