Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Arbetsmarknadsfrågor’ Category

Jag fick kalla kårar av att ha läst denna artikel om att Vänsterpartiet vill tillåta att anställda tar över privata företag för att sedan driva dessa företag som personalkooperativ för vilka man ska skapa en fond från vilken man kan få lån för att ta över ett privat företag.. Tankarna fördes genast till 1970-talets löntagarfonder och deras destruktiva effekt på det svenska näringslivet när de anställda fick möjlighet att, med hjälp av diverse fonder reglerade och påhittade av socialisterna, köpa upp aktier i vilket bolag de än ville för att sedan bli majoritetsägare. Resultatet blev en massflykt av företag från Sverige till andra länder med massarbetslöshet som följd.

Och hur har Vänsterpartiet tänkt? Om man ska tillåta att anställda lånar pengar ur en fond för att köpa upp ett bolag ska bolagets ägare bli tvungna att sälja? Ska man lagstifta härom? Eller är det nya bolag och föreningar som ska konkurrera ut de befintliga? 

Låt oss titta närmare på ideellföreningsformen först. En ideell förening har som syfta att gynna sina medlemmar på något sätt (Man måste vara medlem för att gynnas och med V:s förslag blir man tvångsansluten till en förening för att kunna ha möjlighet att få arbeta där). Många sysslar med sådant som att driva en sportklubb som syftar till att låta ungar spela fotboll och dylikt. Med små marginaler är de ofta tvungna att driva en verksamhet vars utkastning ska plöjas ner i föreningen igen. Allt för att gynna deras medlemmar. Inget fel med det men jag betvivlar att en liknande bolagsform skulle fungera inom till exempel välfärdssektorn och min största farhåga rör just finansiering av föreingen och dess verksamhet. Utan möjlighet att ta ut banklån (Få föreningar beviljas banklån på grund av likviditet) blir man tvungen till två val- Ansök om pengar ur fonden om miljarden som sätts in räcker eller så måste man tillhandahålla en undermålig service, något som till sist kan leda till att föreningen läggs ner om brukarna överger den. Arbetslöshet och minskad valfrihet för brukarna kommer inte gynna någon.

Med Vänsterpartiets förslag riskerar Sverige att åter bli ett land där allt färre försörjer allt fler, en ohållbar utveckling som kommer att föra oss närmare ruinens rand. Dessutom är det extremt kontraproduktivt ur kvinnornas perspektiv. Ju färre företag som finns inom kvinnodominerade sektorer desto svårare får hon att byta arbetsgivare, kräva en högre lön osv vilket ger utslag längre fram i form utav lägre pension. 

Valfrihet är det bästa som har hänt Välfärdssverige och även om det förekommer oegentligheter så finns det andra åtgärder som kan tas till för att komma åt dem. Vad sägs om att man antar Centerpartiets riksdagsmotion om att utöka meddelarskydd så att den som uppmärksammar media och/eller myndigheterna om problem i verksamheten. Eller att man ställer högre krav på företagen som verkar inom välfärdssektorn så att färre riskerar att råka ut för otrevligheter. Här här till exempel kommunerna ett ansvar att med ökad möjligheter till tillsyn göra oanmälda besök och utdöma böter för företag som missköter sig.

Vänsterpartiets förslag är ett slag i luften som osar mer jantelag och hat mot de som lyckas snarare än ett försök att förbättra situationen för det fåtal människor som inte får den vård de har förväntat sig. Låt oss hoppas att slaget får ett motslag som heter duga!

 

Annonser

Read Full Post »

För vi som arbetar inom hotell och restaurang är det väl ingen hemlighet att sossarna länge har betraktat vårt arbete och våra arbetsplatser som skit. ”Skitjobb” är nog det vanligaste förekommande ord. Man motsatte sig momssänkning som intebara gav upphov till flera jobb åt unga inom just restaurangbranschen vilket resulterade i en rad i ungarnas cv, arbetslivserfarenhet åt dem samt mer skattepengar till välfärden. Dessutom har fler restauranger börjat betala in skatt som en gång hade undanhållits. Nu vill delar av SSU fortsätta sin kamp mot restaurangbranschen genom att uppmana till bojkott på grund av påstådda usla villkor.

Med tanke på att både McDonalds, Max och även Burger King har anslutit sig till LO:s kollektivavtal så borde SSU snarare rikta sin ilska mot fackföreningarna som styr villkoren i dessa avtal.Men då måste man nog ta en obekväm diskussion och det är något som sossarna alltid har haft svårt att göra.

Läs mer här, här, här, här

Read Full Post »

Klicka gärna på länken nedan för att ta del av de framgångar som Centerpartiet har rönt efter förhandlingarna inför 2014 års budget. Här finns allt ifrån sänkta kostnader för företagare, jobbskapande förslag för att få ner ungdomsarbetslöshet till ökade anslag till vattenvård. Trevlig läsning!

Budget 2014

Läs även:

Centerpartiets miljösatsningar för 2014

Forskningsanslagen 2014

Annie debatterar mot Fridolin

Read Full Post »

Jag har under flera år fnyst åt allt vad genus forskning heter. Enligt mig så är genusforskare ett gäng ultraradikala vänsteranhängare med vilkas slutsatser och idéer saknar förankring i verklighet. Gudrun Schymans tal om mansskatt, och ROKS spydiga kommentarer om att män är djur sate djupa spår hos mig. Manshatet och statliga pekpinnar som genusforskarna ofta förespråkar skulle utgöra väldigt allvarliga inskränkningar i den enskildes privata sfär. Och även om jag är långt ifrån att byta åsik så kan jag tillstå att jag välkomnade en nyutkommen avhandling från Linnéinstitutet om könsroller och kvinnoföretagande. Det var slutklämman som verkligen fick mig att reagera positivt då den bekräftade det som Centerpartiet länge har tjatat om alltså flera privata aktörer inom den offentliga sektorn.

 Potentiellt så skulle andelen kvinnliga företagare öka om man privatiserade fler delar av den offentliga sektorn. En annan viktig del är att anpassa de sociala försäkringssystemen så att samma regler gäller vid föräldraledighet för den som är företagare som för den som är anställd. Mer barnomsorg på obekväma tider skulle också kunna ge effekt.

 

Avhandlingens författare, Andreas Mångs, resonerar vidare

Dels handlar det om en starkt könssegregerad arbetsmarknad där flest kvinnor arbetar i den offentliga sektorn som är hårdare reglerad än det privata näringslivet.

Alla vet att Centerpartiet har under de 10 åren som jag har varit stolt medlem önskat se en uppluckring av arbetsmarknadens stelbenta regelverk. Detta måste vi ta med oss under valkampanjen 2014 och förklara för svenska folket att även om det låter hemskt att luckra upp lagarna så kommer man vinna på det på längre sikt. Fler kvinnor kommer i arbete eller får möjlighet att starta eget. Det leder inte bara till flear arbetstillfällen överlag utan också till att kvinnornas inkomster ökar markant. De kan antingen välja att vara näringsidkare eller söka sig till arbetsplatser där lönen är högre än den de får idag.

Apropå välfärdsstaten; Det är skam och skrutt att företagande kvinnor i detta land inte avnjuter samma rättigheter till  t ex sjukpenning och a-kassa  när de behöver det. Oftast exkluderas de från välfärdsstaten med anledning av att de inte har arbetat utan drivit företag. Här ska regeringen få en rejäl känga av mig. Orättvisan har länge känts till. Nu är det på tiden att vi åtgärdar den!Nattis (jag antar att det som avsågs med barnomsorg under obekväma arbetstid) är något som egentligen borde vara en sån där icke-fråga. Senaste man luftade förslaget så kvävdes det av en massa prat om pengar och höjda skattemedel. jag anser då att en ny och grundlig utredning borde tillsättas för att sondera terrängen i den här frågan.

Read Full Post »

Läs förslaget här

Read Full Post »

Sossarnas recept för att ta Sverige ur krisen– Samma reformutrymme som regeringens dock med lite extra kryddor i form av höjd a-kassa och mer pengar till AMS-åtgärder (alltså skattefinansierade utbildningar för arbetslösa som sällan bibringar den kunskap som deltagarna behöver). Man gör så gott man kan för att hålla det undan väljarna men det blir allt tydligare att det är bidragslinjen som gäller även i fortsättningen.

Read Full Post »

Miljöpartiets förslag har jag inte alltid så mycket till övers för. Oftast är det stolliga idéer som alltid lyckas gå bet. Snarare tvärtom. Man minns mycket väl hur de lyckades tvinga Göran Persons regering att stänga ner Barsebäck utan att ha nån som helst back-up. Det gjorde utslag i elräkningen i form av höjda priser hos många sydsvenskar.

Idag kom Mp med ett utspel om sänkt moms för firmor som utför reparationer. Man skulle slå två flugor med samma sten- skapa några jobb genom att bryta vår slentrianmässiga slit-och-släng-mentalitet. Jag blev positivt överraskad tills ja insåg vad det skulle innebära. De flesta företag som skulle vinna på detta förslag är skomakare, skräddare. cykelreperatörer  och andra enmansfirmor med ett tämligen ostadigt kundunderlag. Små marginaler att anställa idag lär inte bli större av att man sänker momsen.Alla jobbskapande åtgärder tas tacksamt emot. Vi behöver ju flera jobb i Sverige, varaktiga såväl som tillfälliga. Men att tro att jobb ska skakas fram genom att sänka moms för några få enmansfirmor är bara naivt. Det är ett förslag som slukar åt sig rätt många riksdaler utan att generera några stora summor i skatteintäkter.

Tanken om att bryta det slentrianmässiga slit-och-släng-mentalitet är väl bra men vägen dit stavas inte lägre skatter.vad sägs om att man sänker priset på repareringstjänsten? Oftast kostar det nästan lika mycket att byta ut en trasig skärm på Iphonen som om man lämnade in den till reperation. För att inte tala om alla dessa personer som ”byter upp” datorn så fort det kommer ett nytt operativsystem som man MÅSTE verkligen ha. För i dagens slit-och-släng-samhälle handlar mycket om jaget. Vad JAG vill ha, vad JAG anser mig behöva. Det är först när man kommer åt detta som man kan prata om att vilja få en uppsving inom reperationsbranschen.

Dn och Gp skriver också härom

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: