Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Allmän politik’ Category

Centerpartiet har enligt de flesta bedömare varit uträknat som parti sedan, ja sedan hedenhös. Förutom Sverigedemokraterna finns det få partier som har varit så pass utskällda och förlöjligade för sin politik som just Centerpartiet. Ibland sägs det att vi satsar för mycket, ibland förlite. Ömsom är vi veliga ömsom är vi stolliga. Och man får inte glömma att vi är ett borgerligt parti vars ordförande säger sig ha Margreth Thatcher och Ayn Rand som förebilder. Kritiker utgår hellre ifrån Thatchers och Rands politiska ideologi snarare än att Annie ser dessa människor som starka kvinnor som slog siug fram inom en mansdominerad värld när de hävdar att vi centerpartister genomsyras av nyliberalism. Man ska tydligen ha rätt förebilder som allra helst är socialistanstrukna.

Hur som haver så visade vi i det senaste EU-valet att vi är långt ifrån uträknade. Även omC-stödet minskade i några av våra starkaste fästen däribland Jämtland så har fler väljare på andra orter. små som ståra- fått upp ögonon för vår decentraliserande och miljövänliga politik. Därav att vi gick fram med blygsamma 1,1 % jämfört med förra EU-valet.

Nu är jag inte en bondfåne som tror att den nedåtgående trenden är bruten. Men inför de stundande valen i höst anser jag att vi bör betrakta framgången i EU-valet som en mini-seger som ska bygga på. Det gäller att behålla de som satsade sin röst på Centerpartiet samtidigt som vi anstränger oss ännu mer för att nå de som inte har attraherats av vår politik samt de som valde att gå ifrån oss i detta val. Vi bör försöka nå ut med vårt budskap om ett företagsamt Sverige, ett land där man lika lätt kan bo på den glesaste landsbyggden och i storstaden. Vi måste satsa på att övertala väljarna att vår jobbpolitik är den enda rätta om vi ska säkra framtidens välfärd. Det ska satsas stenhårt på företagarna som skapar jobb genom bättre villkor och lägre skatter. Arbetarna kommer för den delen inte att bli bortglömda då fler jobb ger ökade möjligheter att få ett jobb och därmed kunna förverkliga sig.

Vi måste även lägga kruten på att få väljarna att gå igång på vår miljöpolitik. Det går att ställa om till det förnybara utan att de enskilda drabbas av onödigt höga skatter och avgifter för att nå målen vad biobränslen och minskade utsläpp beträffar.

valresultatet på 6,4 ska vi bygga på och utan att vara blåögd vill jag påstå att ett resultat på mellan 8-10 % är full uppnåeligt i valet till riksdagen i september.

Centerpartister- Förenen Eder!

Annonser

Read Full Post »

Idag framkom det i median att de större marknadsundersökningsföretag har under en längre tid ratat Sverigedemokraterna då dessa vill låta undersöka var dessa vill beställa undersökningar. Inget nytt egentligen men rätt intressant att man tar upp det och rapporterar om varför partiet får nobben när de vill undersökningar. Anledningen till att partierna vill inhämta information från dessa undersökningar är att man vill exempelvis ha reda på var i landet man tappar flest antal väljare och så vidare. De övriga riksdagspartierna är flitiga beställare av sådana här undersökningar men inte Sverigedemokraterna. Anledningarna till det är att deras åsikter anses vara för känsloladdade, de upprör och förstör. Och det stämmer!

Jag vill inte vara den som talar om för ett företag hur de ska sköta sina affärer men jag kommer för den sakens skull inte hålla tyst när jag hör att ett parti som har valts in i riksdagen på ett demokratiskt sätt kan ratas så här. I bästa fall kan det uppstå godtycklighet. Ska företag med en tydlig vänster profil vägra att ta emot offert från en centerpartist? För i så fall är det inte bara den fria företagsamheten som hotas i grunden. Det vi också kommer att se är ett skenande demokratiskt underskott i samhället. Vissa får komma till tals medan andra får hitta andra vägar dit men får vänta sig att bli kvästa. Ovanpå det så finns det ytterligare en risk att ju mer man kväver debatt desto fler kommer att ta sin tillflykt hos populistiska partier och det skulle drabba oss alla även på längre sikt.  Möjligheterna för kvinnor och män att förverkliga sig i samhället skulle kraftigt kringskäras. Aborträtten kan bli ett minne blott, homorättigheter skulle dunsta bort, idén om att kvinnan hör hemma i köket skulle cementeras. För att inte tala om hur ett ökat stöd för Sverigedemokraterna och deras gelikar skulle slå mot invandrare. Det vore kort sagt förödande för hela samhället. En annan (om än föga troligt) farhåga är att pensée unique får breda ut sig, alltså att man som ett antal nyliberalerna förespråkar det, får säga i princip vad som helst utan hänsyn till andras känslor.

Det som behövs är en saklig debatt om det som Sverigedemokraterna står för. Man kan neutralisera dem men bara genom att bemöta deras påståenden med saklighet och fakta. Man ska inte vara rädd för att ta i svårare ämnen och säga vad man tycker. Vi har när allt kommer omkring en grundlagsskyddad rättighet till det. Men med rättigheter kommer skyldigheter. Hänsyn är ett viktigt ord i det hänseende.

Read Full Post »

Här hittar ni en länk till ett arbete jag gjorde för ett tag sedan. Syftet med uppsatsen var att undersöka om Vitryssland var en domokrati eller ej. Resultatet hittar ni härnedan:

 

Vitryssland

Read Full Post »

Byggbolaget NCC verkar i en rätt mansdominerad bransch. De bygger vägar, skolor, järnvägar mm på uppdrag av regeringen och uppdragen bekostas med skattepengar. Inget problem enligt Socialdemokraterna. Synd att de inte kan förmå vara lika blida mot företag inom vård och omsorg som anställer där de anställda är huvudsakligen kvinnor. Deras argument mot vinster i välfärden tillika deras förslag om kommunal vetorätt mot privata välfärdsföretag kommer att slå hårdast mot kvinnor.

I stället för vinstförbud och liknande förslag så borde man i stället prata om hur man bäst kan tillhandahålla bästa möjliga servicen inom välfärdssektorn oavsett om det är ett kommunalt eller privat företag som erbjuder tjänsterna. Till diskussion det kan man lägga sådant som att statliga myndigheter får utökad rätt att göra oanmälda besök hos dessa företag för att försäkra sig om att bristfälligheter inte uppstår, eller regler om att varje privat företag som är verksamt inom Sveriges gränser ska  betala skatt i landet. Det vore också på sin plats att  diskutera  avtal med länderna som uppfattas som skatteparadis så att färre väljer att lägga sina pengar i hemliga konton utomlands .

Vill man verkligen se till att välfärden inte ska urholkas måste det skapas förutsättningar för att fler företag ska kunna startas och helst av allt företag som anställer flera! Vi kan inte gå in i en framtid där flera försörjs av allt färre. Det är inte hållbart i längden och skulle ge utslag i en kraftigt försämrad välfärd för alla. Därför borde Socialdemokraterna genast se över sitt förslag till vinstförbud/vetorätt och det illa kvickt!

Man kan bara hoppas på att att deras forna arbetskamrater, MP, lyckas tala förstånd med sossarna………

Läs mer på Svt1 Svt2, Dn1, Dn2, Dn3, Svd1, Svd2

Read Full Post »

På Internationella Kvinnodagen slöt det upp ett hundratal kommunister och socialister på Göteborgs gator för att visa sin solidaritet med kvinnor världen över. Utmärkande, men föga förvånande, var deras stöd för att skrota RUT. RUT(-avdraget) är ett förslag som Centerpartiet drev igenom och som har inneburit att tusentals nya jobb, och därmed ökade skatteintäkter, har skapats åt landets män och kvinnor. Något de röda borde ta fasta på när de pratar om att bygga ut välfärden.

 

Read Full Post »

 

Read Full Post »

Det intressanta med Maramömötet hemma hos Annie Lööf är att de fyra partiledare samlade sig och pratade politik. detta kommer ju sig av att kritiken om idéfattigdom växte till sig särskilt sedan början på 2011. Och anklagelserna om idétorka har knappast vilat på lösan sand. Med undantag för utspel från Centerpartiet och Folkpartiet så har det varit tyst. Statsministern har knappast synts till sedan valet och Göran Hägglund har inte gjort något annat än att lägga sig platt för övriga riksdagspartierna.

Igår var det i alla fall dags för en rivstart. Mötet hos Annie Lööf skulle staka ut vägen framåt och det var många som hyste förhoppningar om något revolutionärt. Tyvärr blev vi ganska besvikna. Pratstunden mynnade ut i en överenskommelse om att tillsätta arbetsgrupper och anordna en konvent inför nästa val. Inte riktigt det jag hade velat se men någonstans måste man väl börja?

Annie Löös mantra om att ”ingjuta nytt blod” i samarbetet har än så länge inte gett utslag i några nya politiska visioner. Och det ska hon inte få bannor för! Tröttheten med det egna politiska arbetet, rädslan för att sticka ut hakan utifall ytterligare väljare flyr (Kd), och känslan av att man måste förvalta det socialdemokratiska arvet (gäller i synnerhet Moderaterna) är de problem som fru Lööf måste försöka råda bot på innan hon kan blåsa liv i allianssamarbetet. Men hon ska få en eloge för att hon åtminstone försöker!

Som alliansvän hade jag gärna sett en liten köttbit i form av skattelättnader till låginkomsttagare eller en förbättrad miljöpolitik. Men det lär förhoppningsvis komma ur nån av arbetsgrupperna.

Läs mer på Svt Svd Dn1 Dn2 Sveriges radio

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: