Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2017

Efter nära nog tre veckor med rättningar och sammanställningar och allsköns arbete kopplat till de av Skolverket och mången lärare omhuldade nationella proven. Att hävda att jag är glad över att provveckorna är överståndna är att tala med en tunga som föredrar den mildare varianten av ordbokens läckerheter. Jag är i extas. Pappren är ifyllda, betygen är inrapporterade och eleverna är underrättade om hur det har gått för dem. Det hela gick väl skapligt bra. Inga konstigheter alls.
Några tankar som föddes var dock om det finns en nytta med den här typen av summativa bedömningen? Vari ligger den formativa? Vi rättar nu och lämnar tillbaka till eleverna men sommaren är i antågande och allt vad betyg och bedömning heter lär förträngas. Vad tager man med sig till kurserna som börjar i september? Kommer man att ha mints någonting därifrån? Min bedömning är att eleverna, för det mesta, kommer att börja på ny kula. Det gamla är det gamla och är lika död som 1800-talets människosyn. Några lär dock låta en eventuell formativ bedömning slå rot och bli till ny kunskap.
Mina farhågor vad dessa prov beträffar är dock att fortsätter i samma spår med en kunskap för testens skull men inte för framtida behov. Inlärningen lär även i fortsättningen att ske för att just det betyget ska erhållas men knappast för att man ser behovet av kunskapen längre fram. Frågan som också bör ställas är om huruvida ett lägre betyg än väntat i de nationella proven sätter sina spår i form av elevernas ifrågasättande av sina färdigheter. Nyligen förklarade jag för en elev som ville få ett A men som fick ett D att betyget A inte är nåbart om man inte gör en viss mängd insatser. Det kvittar likt om man talar ett språk flytande eller ej. Resultatet av det ”sänkta” betyget blev en besvikelse som ledde till ett ifrågasättande av allt det som eleven kämpade för att uppnå. Alla dessa månader av plugg och kneg fick ett sämre ett väntat betyg som ersättning och en känsla av hopplöshet som i sin tur ledde till att eleven hoppade av ämnet. Moderna språk studerade vi ihop- ett ämne som inte har råd med avhopp!
Ponera att vi fortsätter att bedöma eleverna på ett så lustigt vis. Det vi ska göra som lärare är att knyta an det gamla till det nya. Kunskap som inhämtas från kurs 1 bör bedömas formativt och den bedömningen bör utgöra ett ordentligt underlag för bedömningen i senare delare av kursen. Därtill måste vi lägga mindre vikt vid att skriva nationella prov. De tjänar knappt någonting till. De tar bara ifrån en lärare möjligheten att göra det som uppdraget går ut på- att förmedla kunskap. Prov i all ära men inte nationella sådana.

Annonser

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: