Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2016

Grammatik

Finns det något som kan göra en mer upprymd än grammatik? Troligtvis inte! Vem kan inte känna sig hänryckt av att ta ut satsdelar och analysera satsen för att få reda på om ett adverb betecknar plats, tid, orsak mm? Ett fåtal nördar kan jag tänka mig. Jag är dock en grammatiknörd så det förslår och det är jag stolt över 😉

Annonser

Read Full Post »

Det händer alltför sällan idag att jag lyssnar på radion. Det är inget medvetet val som ligger bakom det utan snarare ett omedvetet sådant med upphov i vårt moderna samhället där radio inte riktigt har samma tyngd som förr. Åtminstone inte radiokanaler som P1. 

Härominstans blev jag påmind om en tidigare favorit som inte har nått mina öron på år och dag. Det fantastiska Lördagsintervju som har sänts sedan Adam och Eva gick omkring i Lustgården. I listan över intervjuerna som har bandats in fanns det ett och annat tråkigt inslag med höjdare som få känner till. Ett av inslagen var dock intressant och berörde de svenska partiernas huvudfiender. Först ett reportage under vilket en journalist ringer runt till olika partisekreterare för att ställa frågan om vilka som är fienderna i svensk politik idag. Därefter avslutas det hela med en diskussion mellan en socialdemokratisk och en moderatisk förra detta strateg. 

Det som tonades fram under bägge inslag var att  man inte längre ser ett visst parti som huvudfiende utan snarare en viss samhällsutveckling som man önskar mota i grinden. Det kan vara arbetslösheten eller invandring. Det kan vara inflation eller kvinnans rätt i samhället som man vill minska alternativt främja. Det här med att ett visst parti inte skulle vara huvudfiende är förstår inte helt korrekt ty en vänsterpartist eller FI:are skulle inte direkt hitta en bundis hos en sverigedemokrat och det är det ingen som sticker under stolen med.

Min spontana tanke när jag läste rubriken och lyssnade på inslagen var att partierna idag må inte vilja utse ett annat parti som huvudfiende men att många av dem borde utse sig själva som huvudfiende. Att vilja bekämpa allsköns samhällsproblem är inte fel; problemet är dock att man bestämmer över huvudet på de som har röstat på en på olika sött ich då frömst genom att avlägsna sig från verkligheten. Man tycks inte längre utgå ifrån det som väljare ser som problematiskt utan snarare ifrån det som man själv upplever vill uppnå oavsett hur det faller ut. Mätningar och procenttal tycks smälla högre än den egna ideologin. Parti A kan tycka att parti B har fått gehör för något och då är det självklart att parti A också ska tycka likaledes, trots att det rimmar illa med partiets ideologi och vad deras väljare egentligen önskar att man gör. Tydlighet och svar på en ställd fråga är något som tillhör det förflutna då mediaträning gör att man inte längre kan svara oförblommerat och rakt på en fråga. Värst av alla ör de som besvarar en fråga som inte har ställts.

Som politiker vill jag dock erkänna att jag har fiender. Politiker och andra som inte tycker som jag . Det innebär inte att jag avskyr dessa individer men det de stpr för har jag inget till övers för. Grupper eller individer som inte anser att individens rätt att besämma över sitt  liv är en självklarhet. Hit hör

  • Alla som ser skolan som en plats där eleverna har mer makt än lärarna och där kunskap nedvärderas till förmån för den typ av ideologi som är på tapeten just då.
  • Ser du inte till helheten i debatten så är du min fiende. Ett exempel på detta är att tjejer mår dåligt. Visst gör dem det men det är inte bara tjejer utan ungdomar i stort oavsett könstillhörighet, etnicitet eller sexualitet. När fick vi senast diskutera på allvar hur killar som mobbas ska bemötas? Mobbning och kränkning kan drabba vem som helst inte bara en viss grupp.
  • Är du för höga skatter på allt det som skakar fram arbetstillfällen? Då är du en fiende. Arbete skapas inte genom att staten sätter hämsko för företagande. Att det ska vara så svårt att förstå!
  • Tycker du att man förtrycks på grund av sexuell läggning, kön eller etnicitet? Då är du min fiende. Man ska absolut tala om hur vissa grupper kommer i skymundan men man ska inte slå i en att man är förtryckt. Det fastnar och medför att man inte ser poängen med att ta sig ur det. Hade hag kommit så långt i livet om jag som bög och invandrare hade känt mig förtryckt och utgått ifrån det? Absolut inte! Man ska främja individens inneboende kraft och inte stävja den.

Ja, det var några punkter och listan är egentligen oändlig. En fiende kan man se i en utveckling men även i en ideologi som hämmar människan som vill förverkliga sig.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: