Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2014

Jag fick kalla kårar av att ha läst denna artikel om att Vänsterpartiet vill tillåta att anställda tar över privata företag för att sedan driva dessa företag som personalkooperativ för vilka man ska skapa en fond från vilken man kan få lån för att ta över ett privat företag.. Tankarna fördes genast till 1970-talets löntagarfonder och deras destruktiva effekt på det svenska näringslivet när de anställda fick möjlighet att, med hjälp av diverse fonder reglerade och påhittade av socialisterna, köpa upp aktier i vilket bolag de än ville för att sedan bli majoritetsägare. Resultatet blev en massflykt av företag från Sverige till andra länder med massarbetslöshet som följd.

Och hur har Vänsterpartiet tänkt? Om man ska tillåta att anställda lånar pengar ur en fond för att köpa upp ett bolag ska bolagets ägare bli tvungna att sälja? Ska man lagstifta härom? Eller är det nya bolag och föreningar som ska konkurrera ut de befintliga? 

Låt oss titta närmare på ideellföreningsformen först. En ideell förening har som syfta att gynna sina medlemmar på något sätt (Man måste vara medlem för att gynnas och med V:s förslag blir man tvångsansluten till en förening för att kunna ha möjlighet att få arbeta där). Många sysslar med sådant som att driva en sportklubb som syftar till att låta ungar spela fotboll och dylikt. Med små marginaler är de ofta tvungna att driva en verksamhet vars utkastning ska plöjas ner i föreningen igen. Allt för att gynna deras medlemmar. Inget fel med det men jag betvivlar att en liknande bolagsform skulle fungera inom till exempel välfärdssektorn och min största farhåga rör just finansiering av föreingen och dess verksamhet. Utan möjlighet att ta ut banklån (Få föreningar beviljas banklån på grund av likviditet) blir man tvungen till två val- Ansök om pengar ur fonden om miljarden som sätts in räcker eller så måste man tillhandahålla en undermålig service, något som till sist kan leda till att föreningen läggs ner om brukarna överger den. Arbetslöshet och minskad valfrihet för brukarna kommer inte gynna någon.

Med Vänsterpartiets förslag riskerar Sverige att åter bli ett land där allt färre försörjer allt fler, en ohållbar utveckling som kommer att föra oss närmare ruinens rand. Dessutom är det extremt kontraproduktivt ur kvinnornas perspektiv. Ju färre företag som finns inom kvinnodominerade sektorer desto svårare får hon att byta arbetsgivare, kräva en högre lön osv vilket ger utslag längre fram i form utav lägre pension. 

Valfrihet är det bästa som har hänt Välfärdssverige och även om det förekommer oegentligheter så finns det andra åtgärder som kan tas till för att komma åt dem. Vad sägs om att man antar Centerpartiets riksdagsmotion om att utöka meddelarskydd så att den som uppmärksammar media och/eller myndigheterna om problem i verksamheten. Eller att man ställer högre krav på företagen som verkar inom välfärdssektorn så att färre riskerar att råka ut för otrevligheter. Här här till exempel kommunerna ett ansvar att med ökad möjligheter till tillsyn göra oanmälda besök och utdöma böter för företag som missköter sig.

Vänsterpartiets förslag är ett slag i luften som osar mer jantelag och hat mot de som lyckas snarare än ett försök att förbättra situationen för det fåtal människor som inte får den vård de har förväntat sig. Låt oss hoppas att slaget får ett motslag som heter duga!

 

Annonser

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: