Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2014

Centerpartiet har enligt de flesta bedömare varit uträknat som parti sedan, ja sedan hedenhös. Förutom Sverigedemokraterna finns det få partier som har varit så pass utskällda och förlöjligade för sin politik som just Centerpartiet. Ibland sägs det att vi satsar för mycket, ibland förlite. Ömsom är vi veliga ömsom är vi stolliga. Och man får inte glömma att vi är ett borgerligt parti vars ordförande säger sig ha Margreth Thatcher och Ayn Rand som förebilder. Kritiker utgår hellre ifrån Thatchers och Rands politiska ideologi snarare än att Annie ser dessa människor som starka kvinnor som slog siug fram inom en mansdominerad värld när de hävdar att vi centerpartister genomsyras av nyliberalism. Man ska tydligen ha rätt förebilder som allra helst är socialistanstrukna.

Hur som haver så visade vi i det senaste EU-valet att vi är långt ifrån uträknade. Även omC-stödet minskade i några av våra starkaste fästen däribland Jämtland så har fler väljare på andra orter. små som ståra- fått upp ögonon för vår decentraliserande och miljövänliga politik. Därav att vi gick fram med blygsamma 1,1 % jämfört med förra EU-valet.

Nu är jag inte en bondfåne som tror att den nedåtgående trenden är bruten. Men inför de stundande valen i höst anser jag att vi bör betrakta framgången i EU-valet som en mini-seger som ska bygga på. Det gäller att behålla de som satsade sin röst på Centerpartiet samtidigt som vi anstränger oss ännu mer för att nå de som inte har attraherats av vår politik samt de som valde att gå ifrån oss i detta val. Vi bör försöka nå ut med vårt budskap om ett företagsamt Sverige, ett land där man lika lätt kan bo på den glesaste landsbyggden och i storstaden. Vi måste satsa på att övertala väljarna att vår jobbpolitik är den enda rätta om vi ska säkra framtidens välfärd. Det ska satsas stenhårt på företagarna som skapar jobb genom bättre villkor och lägre skatter. Arbetarna kommer för den delen inte att bli bortglömda då fler jobb ger ökade möjligheter att få ett jobb och därmed kunna förverkliga sig.

Vi måste även lägga kruten på att få väljarna att gå igång på vår miljöpolitik. Det går att ställa om till det förnybara utan att de enskilda drabbas av onödigt höga skatter och avgifter för att nå målen vad biobränslen och minskade utsläpp beträffar.

valresultatet på 6,4 ska vi bygga på och utan att vara blåögd vill jag påstå att ett resultat på mellan 8-10 % är full uppnåeligt i valet till riksdagen i september.

Centerpartister- Förenen Eder!

Annonser

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: