Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2013

Idag skulle en samlad opposition bestående av Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt det illröda Vänsterpartiet rösta ner regeringens förslag till höjd brytpunkt för de ska betala statlig inkomstskatt. Men då plötsligt gick det åt skogen. Vänsterpartiets ledare, Jonas Sjöstedt, var ledid och skulle ersättas men någon ersättare ordnades det inte med och två sossar kom inte i tid då de var på seminarium. Därför vann regering omröstningen och därmed förhindrade att oppositionen fick rösta ner EN ENSKILD BUDGETPOST. Anmärkningsvärt så det förslår! Hur i allsin dar kan ett parti som säger sig vilja regera landet inte fatta att det bästa vore att ordna med ersättare utifall seminariet skulle dra ut på tiden, vilket de faktiskt tenderar att göra. Jag vet det och Michael Damberg & Co. visste det också. Konspirationsteoristen i mig misstänker dock att sossarnas sena ankomst beror till stor del på att de ville helt enkelt rädda eget skinn. För att fälla förslaget så måste de rösta med de förhatliga Sverigedemokraterna och därpå råder inget tvivel. Det är något som med stor sannolikhet skulle straffa dem i nästa års valrörelse. De vill helt enkelt åt makten till varje pris även om det innebär att man går ifrån sina egna förslag. Och de hade visst gjort upp med Sd. Att påstå annat är att fara med osanning. De stod bara ETT alternativ till budgetförslaget- alltså oppositionens mot regeringens. Utan uppgörelsen hade det funnits TRE alternativ att rösta på: Ett alternativ ifrån Sd, ett annat från V+Mp+s samt ett tredje ifrån regeringen. Så ser jag på saken. Jag kan vara ärlig och tala om att ajg hade gärna sett att pengarna hade investerats i att skapa bättre förutsättningar för landets företagare eller i något som har med miljön att göra. Kan inte oppositionen vara ärliga och säga att de visst fick stöd av Sd?

Det vore intressant att beskåda hur det hade artat sig om olyckan var framme och S fick bilda regering samtidigt som Sd hade vågmästarrollen. Hur många förslag hade man då gått ifrån eller gjort upp i lönndom för att kunna klamra sig fast vid makten? Gissningsvis rätt många!

Annonser

Read Full Post »

Klicka gärna på länken nedan för att ta del av de framgångar som Centerpartiet har rönt efter förhandlingarna inför 2014 års budget. Här finns allt ifrån sänkta kostnader för företagare, jobbskapande förslag för att få ner ungdomsarbetslöshet till ökade anslag till vattenvård. Trevlig läsning!

Budget 2014

Läs även:

Centerpartiets miljösatsningar för 2014

Forskningsanslagen 2014

Annie debatterar mot Fridolin

Read Full Post »

Jag har under flera år fnyst åt allt vad genus forskning heter. Enligt mig så är genusforskare ett gäng ultraradikala vänsteranhängare med vilkas slutsatser och idéer saknar förankring i verklighet. Gudrun Schymans tal om mansskatt, och ROKS spydiga kommentarer om att män är djur sate djupa spår hos mig. Manshatet och statliga pekpinnar som genusforskarna ofta förespråkar skulle utgöra väldigt allvarliga inskränkningar i den enskildes privata sfär. Och även om jag är långt ifrån att byta åsik så kan jag tillstå att jag välkomnade en nyutkommen avhandling från Linnéinstitutet om könsroller och kvinnoföretagande. Det var slutklämman som verkligen fick mig att reagera positivt då den bekräftade det som Centerpartiet länge har tjatat om alltså flera privata aktörer inom den offentliga sektorn.

 Potentiellt så skulle andelen kvinnliga företagare öka om man privatiserade fler delar av den offentliga sektorn. En annan viktig del är att anpassa de sociala försäkringssystemen så att samma regler gäller vid föräldraledighet för den som är företagare som för den som är anställd. Mer barnomsorg på obekväma tider skulle också kunna ge effekt.

 

Avhandlingens författare, Andreas Mångs, resonerar vidare

Dels handlar det om en starkt könssegregerad arbetsmarknad där flest kvinnor arbetar i den offentliga sektorn som är hårdare reglerad än det privata näringslivet.

Alla vet att Centerpartiet har under de 10 åren som jag har varit stolt medlem önskat se en uppluckring av arbetsmarknadens stelbenta regelverk. Detta måste vi ta med oss under valkampanjen 2014 och förklara för svenska folket att även om det låter hemskt att luckra upp lagarna så kommer man vinna på det på längre sikt. Fler kvinnor kommer i arbete eller får möjlighet att starta eget. Det leder inte bara till flear arbetstillfällen överlag utan också till att kvinnornas inkomster ökar markant. De kan antingen välja att vara näringsidkare eller söka sig till arbetsplatser där lönen är högre än den de får idag.

Apropå välfärdsstaten; Det är skam och skrutt att företagande kvinnor i detta land inte avnjuter samma rättigheter till  t ex sjukpenning och a-kassa  när de behöver det. Oftast exkluderas de från välfärdsstaten med anledning av att de inte har arbetat utan drivit företag. Här ska regeringen få en rejäl känga av mig. Orättvisan har länge känts till. Nu är det på tiden att vi åtgärdar den!Nattis (jag antar att det som avsågs med barnomsorg under obekväma arbetstid) är något som egentligen borde vara en sån där icke-fråga. Senaste man luftade förslaget så kvävdes det av en massa prat om pengar och höjda skattemedel. jag anser då att en ny och grundlig utredning borde tillsättas för att sondera terrängen i den här frågan.

Read Full Post »

Jag kommer säkerligen att bli anklagad för att vara ett monster som vill de äldre illa. jag kommer förmodligen få en cybersnyting av en upprörd läsare som anser att jag förnedrar dem som byggde upp vårt land. Det är dock faktiskt det jag inte gör! Tvärtom! Jag respekterar de äldre och det de har lämnat i arv åt mig. När allt kommer omkring så är det ju de som gick man ur huse och kämpade för de rättigheterna som jag idag kan ta för givna.

Det är dock när jag läser om att äldre över 85 år ska erbjudas gratis sjukvård som min upprördhet börjar yppa sig. Inte för att gamlingarna inte förtjänar en lättnad i form av minskade utgifter utan för att jag inte tror ett dugg på att den styrande majoriteten, (S + v+ Mp) i Kalmar län kommer att finansiera sitt nya förslag om gratis sjukvård till äldre över 85 år. För att nå dit de vill har de visserligen aviserat en skattehöjning med 50 öre men jag anser att detta inte kommer att räcka till. För det första så är sjukvården en dyr affär oavsett om den finns i privatregi eller är landstingsägd. Alltifrån provtagning till sjukhusvistelse kostar skjortan men är lyckligtvis skattefinansierade så att brukaren slipper betala allt för mycket. Samtidigt som det klagas på en skenande brist på läkare och sjuksköterskor. I det läget vore det rimligare att strunta i att ge gratis vård samtidigt som man höjer skatten och bekostar lönerna för fler händer i sjukvården. Socialdemokraterna och deras stödpartier har tänkt kortsiktigt och ägnat sig åt att servera valfläsk. Vad händer om skattehöjningen inte räcker till? Det kommer säkert att bli fler höjningar framöver och i allra värsta fall kan det bli tal om nedstängda kontor. Ingen vinner på det!

För att kunna erbjuda gratis sjukvård behöver man långsiktiga planer och en rejäl dos bondeförnuft. Fler privata aktörer som, förutom att ge fler jobb i länet, avlastar landstinget avsevärt och dessa pengar kan sedan omfördelas till andra områden. Man kan exempelvis ge anställning åt den efterfrågade vårdpersonalen. Vidare kan man minska byråkratin och erbjuda fler vägar till sjukvården. Vad sägs om en ”upplysningsdisk” på apoteket dit man kan vända sig vid lättare sjukdomar? Eller en app till sjukvårdsupplysningen? Ju fler vägar till och inom sjukvården desto lättare blir det för den enskilda patienten att hamna rätt och slipper bli runtslussad i all oändlighet, något som också kostar en hel del pengar. Ett viktigt inslag som sällan nämns är effektivisering av sjukvården. Man kan flytta in teknologin utan behovet av att göra sig av med jobb. Ger man patienten möjlighet att läsa sin journal på nätet (med ett system à la internetbank, tack!) så kan de anställda som annars hade fått avsätta dyrbar tid till att ta fram journalen ägna sig åt andra lika viktiga uppgifter.

Ett annat problem man ser är att skattehöjningen kommer att slå hårt mot individen så att exempelvis köpkraften minskar. Detta skulle vara förödande för den lokala ekonomin då färre har råd att köpa. Ökad arbetslöshet skulle vara en konsekvens. Kalmar län är relativt välmående med en låg arbetslöshet men befolkningsutvecklingen sätter käpparna i hjulet. Under de senaste 10 åren har antalet invånare minskat med sisådär 3%. Fler yngre flyttar och kvar blir de äldre. Man kan till och med säga att den nyss föreslagna sjukvårdspolitiken kommer att ge till de gamla samtidigt som man tar ifrån dem i form av höjda skatter. Det blir liksom hipp som happ egentligen. Men så brukar det vara när S, V och Mp slår ihop sina kloka huvuden.

Read Full Post »

Idag framkom det i median att de större marknadsundersökningsföretag har under en längre tid ratat Sverigedemokraterna då dessa vill låta undersöka var dessa vill beställa undersökningar. Inget nytt egentligen men rätt intressant att man tar upp det och rapporterar om varför partiet får nobben när de vill undersökningar. Anledningen till att partierna vill inhämta information från dessa undersökningar är att man vill exempelvis ha reda på var i landet man tappar flest antal väljare och så vidare. De övriga riksdagspartierna är flitiga beställare av sådana här undersökningar men inte Sverigedemokraterna. Anledningarna till det är att deras åsikter anses vara för känsloladdade, de upprör och förstör. Och det stämmer!

Jag vill inte vara den som talar om för ett företag hur de ska sköta sina affärer men jag kommer för den sakens skull inte hålla tyst när jag hör att ett parti som har valts in i riksdagen på ett demokratiskt sätt kan ratas så här. I bästa fall kan det uppstå godtycklighet. Ska företag med en tydlig vänster profil vägra att ta emot offert från en centerpartist? För i så fall är det inte bara den fria företagsamheten som hotas i grunden. Det vi också kommer att se är ett skenande demokratiskt underskott i samhället. Vissa får komma till tals medan andra får hitta andra vägar dit men får vänta sig att bli kvästa. Ovanpå det så finns det ytterligare en risk att ju mer man kväver debatt desto fler kommer att ta sin tillflykt hos populistiska partier och det skulle drabba oss alla även på längre sikt.  Möjligheterna för kvinnor och män att förverkliga sig i samhället skulle kraftigt kringskäras. Aborträtten kan bli ett minne blott, homorättigheter skulle dunsta bort, idén om att kvinnan hör hemma i köket skulle cementeras. För att inte tala om hur ett ökat stöd för Sverigedemokraterna och deras gelikar skulle slå mot invandrare. Det vore kort sagt förödande för hela samhället. En annan (om än föga troligt) farhåga är att pensée unique får breda ut sig, alltså att man som ett antal nyliberalerna förespråkar det, får säga i princip vad som helst utan hänsyn till andras känslor.

Det som behövs är en saklig debatt om det som Sverigedemokraterna står för. Man kan neutralisera dem men bara genom att bemöta deras påståenden med saklighet och fakta. Man ska inte vara rädd för att ta i svårare ämnen och säga vad man tycker. Vi har när allt kommer omkring en grundlagsskyddad rättighet till det. Men med rättigheter kommer skyldigheter. Hänsyn är ett viktigt ord i det hänseende.

Read Full Post »

 

Det känns som om jag inte har hunnit uppdatera min politiska blogg på år och dag men skolarbetet och en och annan depression har satt hämsko för det. Det innebär dock inte att jag struntat helt i politiken- tvärtom! Den har stått på sparlåga ett litet tag.- Jag har tänkt på den, gått i taket när jag har tänkt på alla orättvisor i världen. Jag har kräkts på hendebatten och förfasat mig över att ett antal asylsökande som tog sin tillflykt undan tortyr i det egna hemlandet dog innan de ens hade hunnit bestiga land. Det var Maria Bergman som en gång i tiden sjöng att det var svårt att komma undan politik. Så sant som det är sant att den ibland splittrar oss.

Dagens ämne är statens budgetregler och hur det tillämpas. Vi centerpartister var med på 1990-talet och röjde upp i statsfinanser efter att socialdemokraternas kvasiliberala politik hade fått härja svårt på 1980-talet med massarbetslöshet och skyhöga räntor som konsekvens. (Se dokumentären Novemberrevolutionen härom) Vi, tillsammans med Göran Perssons regering, gjorde upp om budgetregler som i korta drag gick ut på att statens utgifter måste ett överskott på en procent över en hel konjunkturcykel. Syftet med regelverket är att ombesörja att en minoritetsregering får igenom sin budget I DESS HELHET samt att ingen får komma in och lyfta bort vissa poster ur budgeten bara för att de vill. Vidare måste två budgetar stå mot varann och den som majoriteten röstar för är den som klubbas igenom.

Budgetreglerna har fått mycket spott och spe från olika håll och det främsta argumentet verkar vara den att staten borde avsätta mer pengar till investeringar under lågkonjunktur för att få fortsatt snurr på hjulet. Ett bra argument som dessvärre inte går upp mot argumentet om långsiktighet och förutsägbarhet som budgetreglerna faktiskt har åstadkommit. Man får helt enkelt ett större hum om hur statens utgifter kommer att arta sig de kommande åren. Det är därför som jag motsätter mig argumenten emot att budgetreglerna finns och mot att oppositionspartierna kan begära att en viss post borttas utan att de själva kan eller vill komma överens om ett eget förslag till statsbudget.Ett sådant agerande kan bara leda till osäkerhet och trixande med kommande budgetförslag. Allt efter eget huvud. Snacka om oansvarigt!

I länder som Grekland där man överskred (läs struntade i) alla budgetregler och i USA där förhandlingarna mellan partierna har gått i baklås råder det fullkomligt kaos. Ingen vet säkert var det kommer att landa och under tiden så stängs myndigheter, parker, ja i princip allt som berörs av statens budget. Utan budgetregler kan det råda samma oordning i Sverige. Därför ska man slå vakt om dem och inte låta enskildas nyck förstöra för flertalet.

 

Read Full Post »

Läs förslaget här

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: