Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2013

 

Jag vet att det bara har gått ett par timmar sedan stämman avslutades och att jag borde då skrinlägga alla planer på att kommentera motionerna och besluten men jag kunde inte låta bli.  Innan stämman drogs igång hade jag stora förhoppningar om att det skulle vara högt i tak. Mycken debatt, livliga diskussioner om den politiken vi för och den vi ämnar föra. Att bedöma utifrån det jag såg på Svt Forum kan jag lugnt säga att jag inte blev besviken. Alla var engagerade, passionerade och taggade. Och respektfulla mot varann. Även de mest nervösa talarna fick en klapp på ryggen så att självförtroendet vaknade till liv och svepte sig om en. En vanlig partistämma helt enkelt.

Debatten gick inte av för hackorna. Vi har fastslagit att Centerpartiet ska verka för en förstärkt kommunal vetorätt i frågor rörande utvinning och prospektering efter miljöskadliga mineraler och andra ämnen. Uran ska inte brytas i Sverige. Bönder vilkas djur tas av vargar ska få ökad ersättning, mer pengar ska satsas på fiske. Små och medelstora företag som verkar på landsbygden ska få mer stöd så att det ska löna sig att både bli kvar och bygga ut sin verksamhet. Självförsörjande är vår mot du jour. Även möjlighet att starta eget inom välfärdssektorn ska utökas. Det tillsammans med förslaget om att låta regionerna behålla en större del av pengarna som vattenkraft mm genererar innebär två fördelar. Det förstnämnda gör att mer kommunal pengar frias upp då fler aktörer erbjuder välfärdstjänster. Dessa ”uppfriade” pengar kan då spenderas på annat håll inom kommunen. Ett ombyggt torg kanske? Mer pengar till den kommunala äldrevården? Bara för att nämna några förslag. Att låta regionerna behålla mer pengar ifrån de av regionerna producerade vattenkraft mm tillför ännu mer pengar till kommunens kassakista.

Även välfärden fick en del timmar anslagen till sig. Man ämnar införa en ny patientlag i enlighet med Patientmaktsutredningen samt att andra än föräldrarna ska kunna ta del av föräldraförsäkringen. Det innebär att exempelvis en mormor kan bli tilldelad några slantar ur försäkringen. Fler åtgärder för att förbättra folkhälsan samt förstärka patientsäkerhet antogs också.

Min enda farhåga är den förstärkta kommunala vetorätten. Den är miljömässigt fördelaktig men jag befarar att kommuner och en del invånare kommer att använda vetorätten i ett försök att stoppa fler vindkraftsparker från att byggas. Här måste det råda tydlighet att vetorätten inte kan åberopas när man vill kullkasta eller förhala planer på att bygga ut vindkraften. Visst ska man kunna överklaga men hänsyn till naturen och folkhälsa ska då tas i större betraktande.

Annonser

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: