Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2013

 

Idag kom beskedet ifrån Folkpartiet. De ger korgen åt förslaget till folkomröstning om t-skatten i Götet. Allt sedan man började prata om att införa trängselskatt här i Göteborg har det beständigt kommit krav på att låta folket bestämma. Sett ur en demokratisk synvinkel är det att föredra framför att bara låta politikerna bestämma om allt. Ju fler beslut som fattas närmare folket och/eller i samråd med de som drabbas av politiska beslut desto öppnare blir demokratin. En ”win-win” situation.

Men det stora problemet vi har med folkomröstningarna i Sverige är att de inte är juridiskt bindande utan snarare rådgivande. Beslutsfattarna får en fingervisning om vad folket vill men någon skyldighet att rätta sig därefter har de tyvärr inte. Av de 7 folkomröstningarna som har hållits sedan 1945 har bara två (Både behandlade en ”EU-fråga”) gått folket väg, alltså att folket fick sin vilja fram. I de övriga fem omröstningar struntade de dåsittande regeringarna i vad svenska folket ville och beslöt efter eget huvud. Med tanke på dagens förkärlek till allt vad miljöskatter heter så föreligger det stor risk att en folkomröstning om t-skatten i Göteborg skulle gå samma öde till mötes som exempelvis frågan om kärnkraften eller högertrafiksomläggning.

En annan fara är hur politiker ställer sig i frågan. Jag och många med mig minns med fasa hur Moderaterna plötsligt bytte fot i fråga om trängselskatt i Stockholm. Innan de fick makten 2006 var de emot. vi var många högervridna som gick man ur huse och slöt upp bakom M i deras kamp mot trängselskatt. Jag var mest emot för att man skulle införa ett undantag för Lidingö (något som än idag finns kvar) något som verkligen stack i ögonen på mig. Man skulle nämligen tvinga folk i hela landet att betala trängselskatt om de åkte förbi en tullstation i stan. Lidingöborna undantogs i stör utsträckning eftersom de måste åka över en bro för att ta sig till närmaste tunnelbanastation.

I grund och botten är jag inte emot trängselskatt utan snarare hur dess utformning slår mot invånarna. Det finns en mängd fördelar inte minst en renare miljö på grund av att färre åker bil och att det håvas in mer pengar till infrastrukturssatsningar. Men det finns en del ändringar som måste till om systemet i Göteborg ska bli mer rättvist. En jämnare fördelning av kamerorna i och omkring Hisingen är att föredra. Lägg därtill att skatten som tas ut ska tillbaka till kommunens kassa och gå oavkortat till olika infrastruktursprojekt t ex utbygge av kollektivtrafiken eller motorvägsbygge. Risken är annars att pengarna absorberas av och blir en oskiljaktig del av t ex statskassan. Då är det risk att pengarna avsätts till fel ändamål.

T-skatten är bra så vida det finns en anledning till varför man tar ut den. Det finns men beror det på vad politikerna vill? Drabbas vissa till nackdel för andra? Två frågor som kräver svar innan man kan börja dryfta om trängselskatt.

 

Annonser

Read Full Post »

Här hittar ni en länk till ett arbete jag gjorde för ett tag sedan. Syftet med uppsatsen var att undersöka om Vitryssland var en domokrati eller ej. Resultatet hittar ni härnedan:

 

Vitryssland

Read Full Post »

 

Den senaste tiden har det höjts röster för att vinster i välfärden ska begränsas alternativt förbjudas beroende på vem som besvarar frågan. Socialdemokraterna vill införa en vetorätt som tillåter kommunerna att säga nej till etableringen av privata välfärdsföretag. En vetorätt mot företagande är sånt som tillhör de mest socialistiskt anstrukna länder såsom Nordkorea men är inte klädsamt i ett land som Sverige där mantrat  ”arbetet åt alla” skanderas av företrädare av alla partier.

Socialdemokraterna med Mp och V vill förbjuda vinster och hänvisar till att riskkapitalbolagen är de enda som verkar på marknaden, att de har slagit ut småaktörer och att de skatteplanerar på så sätt att de kringgår svensk skattelagstiftning och för över vinsterna  till skatteparadis. Det man talar tyst om är att det är flera kvinnor som driver välfärdsföretag. Flera liknande företag ger kvinnorna möjlighet att påverka sin löneutveckling antingen genom att starta eget eller genom att välja vilket företag man vill jobba för.

Därför borde man istället tala om kvalitetsökning och en skärpning av skattelagstiftningen. Regeringen ska verka för att försvåra för skatteplanering. Man ska ingå fler avtal med regeringarna i skatteparadisen för att de ska lämna ut uppgifter om vilka som har konton där och hur mycket pengar som satts in. På så sätt man man få in flera miljarder till statskassan och därmed till välfärden.

Även på hemmaplan kan man även göra en del ändringar i lagen. Meddelarskydd bör omfatta även anställda inom den privata sektorn så att de vågar uppmärksamma brister inom vård och omsorgen. jag skulle kunna tänka mig ett sådant meddelarskydd som omfattar tipsare som hör av sig till journalister. Jag skulle också vilja se att myndigheternas tillsyn ökar och att böter utdöms i högre utsträckning till de som missköter sig.

Sammanfattningsvis kan man säga så här: Ska man bedriva ett välfärdsföretag i Sverige så ska man vara införstådd med att tillsynen ska utföras i form av oanmälda och anmälda myndighetsbesök. Det ska löna sig att inte missköta sina åtaganden. man ska beskattas i landet på precis samma sätt som alla andra företag och man ska vara införstådd med att ens anställda har rätt att i lönndom anmäla missförhållanden till media och/eller myndigheterna utan att det leder till några negativa påföljder för den anställde.

 

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: