Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2012

Jag är lyckligtvis inte allena i att bli orolig över att Sd har fått så mycket gehör för sin bruna politik. Tyvärr så påstås det alldeles för ofta att det beror på vänsteraktivister och deras aktiviteter vilket är rena rama absurt. Det kommer i stor utsträckning an på hur våra etablerade partier har bemött Sverigedemokraterna sedan de intog sina platser i riksdagen efter valet 2012. Så här resonerar jag:

Allt sedan Sd kom in i riksdagen efter valet 2010 så har man talat om att man ska ”neutralisera” Sd, lite som en söndra-och-härska-teknik. Det är enbart lett till utfrysning av partiet och ett hån mot den grupp väljare som på demokratiskt sätt har lagt sin röst på ett parti. Man borde ha mött Sverigedemokraternas påståenden och snedvridningar istället för att blunda och hoppas på att allt blir bra.

Sedan måste man se till vilka grupper som lockas till de bruna. Bryter man ner siffrorna så är det till övervägande del missnöjda moderater och ett antal sura sossar som hittat sin hemvinst hos Sverigedemokraterna. Och ser man till Moderaternas utveckling de senaste åren så förstår man varför de trogna flyr. Under en helg 2003 gick M från att vara konservativa till nya och konservativa fast lite socialistiska och gröna också. Och de skulle ALLA trogna acceptera. Under den helgen begick M ett stort demokratiskt misstag genom att slänga bort sin ideologiska kompass. Man anammade en alltför stor del av det man under hela sin historia hade vela utrota- politik med inslag av socialism och hänsyn till de svaga i samhället. Och allt detta utan minsta antydan till debatt. Klart att folk inte längre känner igen sig och flyr till mer konservativa partier.

Annonser

Read Full Post »

 

Igår klubbade de ansvarige politiker i Härryda kommun fram att man ska begränsa antalet gratisbesök till kommunens återvinningscentral. Det har beslutats att från och med mars 2013 ska helårsabbonenterna få 12 gratisbesök varefter debiteras de 200 PER TILLFÄLLE!! Anledningen är att tvåfaldig- dels för att vi samarbetar med fyra olika kommuner när det gäller avfallshantering och de har länge kört med ett liknande system och dels för att öka intäkterna till kommunkassan. (Ett underskott på 12 miljarder ska sänkas serrö) Färre gratisbesök och en höjd avgift till 200 kr ger klirr i kommunkassan då man räknar med att bortåt 240 000 kr/år kommer att bringas in.

Som nyinflyttad till Mölnlycke är jag minst sagt förtvivlad och arg över hur avfallshanteringen ser ut. Jag bor på Oskar Lundgrens Väg som ligger i ett medelstort bostadsområde. Och trots att vi är flera hundra som bor häruppe anses det räcka med ett kärl till tidningspapper. För att kunna slänga glas, övrigt papper, plast, matrester mm får man kånka ner allting till Biblioteksgatan som ligger flera hundra meter bort. Är man barnfamilj så lär det bli en hel del avfall/sopor som ska forslas bort. Vi lever i en värld där allt fler har allt längre att åka till sina arbetsplatser. man måste hämta barn, delta i föreningslivet, eventuellt gno böckerna hela natten lång, träna, umgås med nära och kära…… ja, listan kan göras oändlig. Och när man väl får stanna upp och vila en stund så lär man knappast vilja avsätta ännu mer av sin dyrbara tid till att åka flera meter/mil för att lämna sina sopor. Det nuvarande systemet kommer därför inte att hålla i längden! Att lägga  minskad tillgänglighet ovanpå ett redan överansträngt system leder bara till att flera väljer en enklare utväg- att skita helt och hållet i att

Ökade mängder avfall/sopor ska tas emot i en ökad mängd kärl. Tillgänglighet till avfallsstationer ska inte begränsas på något sätt utan tvärtom! Man ska uppmana så många som möjligt att slänga hur mycket som möjligt och då på rätt sätt!! Istället för att snåla med tillgängligheten borde kommunen ser över rutinerna och trycka på för att det ska finnas flera sopkärl i anslutning till alla större bostadsområden. Och för de som inte har ett avfallskvarn installerad i hemmet så borde det finnas kärl till matrester i direkt anslutning till bostaden.

Som centerpartist ser jag det som självklart att allt avfall ska samlas in och återvinnas. Därför kommer jag att ta med dessa förslag till mina kollegor i kommunhuset.

Read Full Post »

Centerpartiet har under just nu dragit igång en jättekampanj där man dels upplyser om hur och varför arbetslösheten bland unga uppstår och vad man kan göra för att förbättra situationen. Visst har vi försökt att informera förr men allmänheten har inte riktigt hängt med. Vi var tämligen otydlig då. Under valrörelsen 2006 var vi väldigt tydliga med vad vi ville. Ungdomskontraktet ingick i vårt recept för att få bukt med problemet men vi lät oss överröstas av våra motståndare både till höger och vänster.

Denna gång har vi kommit med en kampanj där tydlighet och genomtänkhet är nyckelorden. Receptet denna gång innehåller satsningar på lärlingsplatser, en utkonkurrerad arbetsförmedling, och förbättrat klimat för företagare. Utmärkt bra mejn jag saknade en liten detalj- slopat fribelopp för CSN-pengarna.

Som student kan man inte förvänta sig att regeringen, oavsett vilka som ingår i koalitionen, höjer CSN-pengarna. Så är det tyvärr! Studenterna är en bortglömd grupp som sällan gynnas på något sätt i budgeten. Därför vill jag se att fribeloppet slopas så att man, som student, kan arbeta på sidan av studierna utan att behöva bli återbetalningsskyldig. Dels skulle det öka levnadsstandaren och dels skulle man få möjlighet att arbeta med ett jobb som anknyter det programmet man går på högskolan eller universitet och få mer kompetens inom sitt område.

Jag påstår inte att det skulle underlätta för studenter att gå från studier direkt in i ett arbete. Men det skulle inte direkt försvåra heller!

Read Full Post »

Igår återgav Aftonbladet resultatet av en undersökning som tidningen lät göra. Ett par tusen svenskar fick avge sin åsikt om huruvida Reinfeldt borde möblera om i regeringen eller ej och vilka ministrar som borde sparkas ut. Domen var hård- Bortåt 29% av de tillfrågade ansåg att Annie Lööf skulle sparkas ut illa kvickt!! För att få det hela att låta mer intressant så påstås det att 33% av BEFOLKNINGEN vill att Annie Lööf ska bort. Det är en oerhörd skillnad mellan 29% av 1025 (Antalet tillfrågade i undersökningen) och 33% av en befolkning på närmare 9,2 miljoner. Men man ska locka till sig läsare och då är det det sistnämnda som låter bättre.

Med tanke på vilka som läser och skriver i Aftonbladet blir jag föga förvånad över resultatet och medföljande artikel. Det är ju när allt kommer omkring en socialistisk grupp som man vill nå ut till. Då blir det såna här förvrängningar och snedvridningar. Allt annat hade varit krystat och konstigt. Men det var inte det här som gjorde mig bestört utan kommentaterna kring personen Annie Lööf. Ett fåtal rörde hennes politiska hemvist. Men flertalet rörde hennes kön och ålder. Unga kvinnor som har makt i samhället är något som än i dag sticker i ögat på väldigt många. Jag fick väldigt klart för mig att jag hela tiden har levt i en dröm. Jag trodde nämligen att det skulle vara naturligt och välkommet att en ung kvinna ville hävda sig i samhället.

Annie Lööf var inte direkt min favorit när jag som centerpartist fick vara med och rösta fram en ny ledare efter Maud. Mitt främsta argument var då att Anna karin Hatt var lämpligare då hennes värderingar låg närmare mina egna. Jag valde inte bort Annie Lööf på grund av hennes ålder, kön eller kompetens. Det hade dock merparten av de som skriver i kommentarsfälten gjort här gjort. Och ålder samt brist på kompetens hade används som ursäkt när de egentligen hade valt bort henne på grund av hennes KÖN. Hur kom jag fram till detta? Jo, Gustav Fridolin är ju lika gammal som Annie Lööf och inte fan gnäller man över att han är för ung och saknar kompetensen för att klara av jobbet som partiledare. En ung kvinna ska tydligen inte hävda sig. hon ska banne mig inte tro sig kunna ta makt och bestämma. Tråkigt nog så bevisar kommentarerna här att den konservativa kvinnosynen som rådde på 1800-talet lever kvar och frodas i dagens Sverige.

Svd återger samma artikel här

Read Full Post »

Det är inget tu tal om saken- fler jobb måste skapas i hela landet inklusive våra förorter och på landsbygden.. Därför välkomnar jag, om än med viss försiktighet, Centerpartiets förslag till skattelättnader i områden där utanförskapet har härjat som mest. Ett jättebra förslag som underlättar för flera att få ett fotfäste på arbetsmarknaden, antingen som egen företagare eller anställd.

Jag ser dock två smärre problem med förslaget. För det första så måste man se till att skattelättnaderna blir långvariga. Blir det skattelindringar under en kortare period finns det risk att företaget plötsligt drar ner på verksamheten när utgifterna till staten plötsligt ökar. Ett mycket värre scenario vore om företaget lades ner helt och hållet. Ty så var fallet när Irland införde ett skattelättnadssytem på 1990-talet. Det etablerades visserligen ofantligt många företag men när skatterna höjdes igen så var det inte längre lika attraktivt att välja den gröna ön. Då blir det som om försöker motverkade sitt syfte. Det bör man gardera ifrån, kanske med en lagstiftning!?

Ett annat problem är språkförbistringar. Det är väl ingen hemlighet att det bor folk i Sverige som knappt kan föra en begriplig dialog på svenska. Bortsett ifrån personnumret är en gedigen kunskap i svenska språket nyckeln för att kunna ta sig in i samhället.känna sig delaktig i samhället. Utan ett ordentligt ordförråd blir det hart när omöjligt att  Därför måste SFI-utbildningen anpassas så att den passar eleven bäst. Det borde finnas flera alternativ till kommunens kurser i svenska språket där individen själv kan välja den nivån som passar bäst. Det vore inte heller fel att kombinera språkundervisning med jobb.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: