Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2012

Mina centerkollegor i Örebro län har kommit på den briljanta idén att utveckla en sjukvårdsapp. Syftet med den här appen är att avlasta sjukvården genom att uppmuntra till egenvård.

Vissa kommer nog att se appen som ett sätt för läkarna att ta ett ännu större kliv bort ifrån patienten eller att landstinget sätter vinst framför patientens hälsa men det är bara trams. Genom att utveckla en sjukvårdsapp kan man exempelvis koppla upp sig mot ”Mina vårdkontakter” där man kan bl a boka läkartid. Utöver det kan man programmera in andra tjänster. Varför inte ett program som kan upptäcka förhöljd blodtryck eller oregelbundna hjärtslag? Allt som kan bidra till att vi lever längre och sundare!

Landstinget i Västra Götaland var först ut med en egen sjukvårdsapp och även i kalmar län diskuteras en motsvarighet. Man kan hoppas att flera landsting låter invånarna ta del av den teknologiska utvecklingen.

Annonser

Read Full Post »

Jag blir alltid lika beklämd och småledsen när jag läser såna här debattinlägg om att man ska ha längre öppettider på krogen. I samtliga fall framhävs det att utökade öppettider leder till det som kallas för en levande stad. Vidare talas det ofta om hur invånarna mår bättre av att kunna sitta på krogen lite längre än vanligt. Men jag motsätter mig  detta.

Jag instämmer i att längre öppettider kan ge flera jobb, om än tillfälliga såna. Det leder till en smärre samhällsvinst i form och ökade skatteintäkter. Klirr i kassan innebär ju mer pengar till den gemensamma välfärden. Men hur mycket av vinsten blir kvar när bråk och våld ökar till följd av att alkohol görs mer tillgänglig?

Om man vill ha en ”levande stad2 så måste det vara levande för samtliga invånare, unga såväl som gamla. Då krävs det en välutbygg dagisverksamhet, flera jobb inom pendlingsavstånd, flera aktiviteter för ungarna, bättre äldrevård och valfrihet inom välfärden för att nämna några förslag. Satsa pengarna på det först innan man kan prata om att ha en levande stad.

Men vad tycker DU? Vad är en levande stad för DIG? Gå gärna in på fliken ”en levande stad” ovan och skriv så mycket du vill om din vision om en levande stad.

Read Full Post »

Sänkt moms på frukt, grönt och nyttig mat och höjd skatt på hälsovådlig mat– Ja, tack! Men även jag tycker att det är helt orealistiskt med fettskatt. En sån skatt kommer med all sannolikhet inte att avskrämma oss ifrån att köpa lösvikt godis. Istället borde man helt enkelt inskärpa vikten av motion och träning. Vad sägs om att avsätta fler timmar till gymnastiklektioner i skolorna? Eller mer pengar till ungdomsgårdar så att våra ungar får möjlighet att röra på sig och slippa glo på en datorskärm hela kvällen?

Det är oftast vettigare att tänka storskaligt än att enbart tro på skattehöjningar som lösning på alla problem.

Read Full Post »

Det har redan skrivits spaltmeter om klimatmötet i Rio och jag tänker inte bidraga med nåt långvindigt inlägg härom. Vissa framhåller att man har gjort enorma framryckningar men jag sällar mig hellre till skaran som påstår att klimatmötet var inget annat än ett stort misslyckande. Men det visste jag redan innan världens ledare anlände till konferensen i Brasilien.

För att världen ska kunna prata miljö och nå en kompromiss måste ALLA vara med, från de minsta till de största länder. Men många u-länder som är på väg att komma upp sig ekonomiskt tvekar när de ser hur världens rikare länder käbblar om temperaturuppgångens vara eller icke vara eller om procentenheter hit och dit. Att USA (är man förvånad??) påstår bestämt att världen inte kommer att kunna uppmäta en temperaturuppgång på mer än 1% (om ens det) det kommande årtusendet så är knappast lönt att hålla såna här konferenser överhuvudtaget. Det hela mynnar ut i ett utvattnat förslag till förändring som få bryr sig om.

Vattenplanetens regeringar har dock kommit överens om att varje enskilt land ska sätta upp miljömål med syftet att kunna övergå till en grön ekonomi senast 2015. Bra men det räcker inte med att sätta upp mål. Det kostar skjortan att satsa på det förnybara. Alltifrån att ta fram till att transportera och lagra energiformerna kostar oerhört mycket pengar. Lägg därtill att en del länder inte har förutsättningarna att helt övergå till en grön ekonomi på grund av att man bland annat har begränsat med naturtillgångar så faller pakten platt till marken. I det här läget hade det varit vettigt att inrätta miljöfonder som ett led i att hjälpa fattigare länder att klara övergången från smutsiga fossial bränslen till grön energi.

Inget land, vare sig u-länderna eller i-länderna har som mål att göra avkall på befolkningens levnadsstandard. Och så länge som allt fler länder i världen förlitar sig på exporten av fossila råvaror för att få in de välbehövliga intäkterna kommer det att vara allt svårare att övertala om vikten av att sluta tvärt och omfamna det förnybara. Det gäller att skynda långsamt men frågan är hur många vill vara med?

Read Full Post »

För några dagar sedan kom nyheten om att flera anställda inom AP-fonderna har låtit skattebetalarna bekosta övernattningar på lyxhotell, dyra middagar ute, taxiresor och jag vet inte allt. Deras vidlyftiga förmåner påminner mycket om de förmåner som anställda inom dylika privatägda bolag åtnjuter.

Jag tänker inte på något som helst sätt försvara de anställda som tagit för givet att skattepengarna ska användas till vilket syfte som helst. Men det är bara ett bevis på att det är den anställdas villkor som är viktigast vid en anställning och inte själva arbetsbestyren i sig. Om de statligt ägda bolag ska kunna konkurrera om spetskompetens och behörig personal med privatägda bolag så måste man tyvärr använda skattepengarna mer vidlyftigt och erbjuda samma sorts förmåner som privatanställda tar för givna.

Read Full Post »

Read Full Post »

Då var det dags igen. Sossarna har återigen dammat av ett gammalt förslag som går ut på att ge rätten till heltid i välfärdssektorns ”kvinnodominerade” yrke. Inget fel med det. Att kvinnor får jobba mer gör att de har ett större ekonomiskt utrymme att förverkliga sig med samtidigt som det utfaller till derad fördel när det är dags att gå i pension. Men genom att lagstifta fram rätten till heltidsarbete snuddar man för en del av problemet och stoppar huvudet i sanden inför den mer betydande del- Den ekonomiska.

Såväl inom det offentliga som inom den privata näringen är det ofantligt många som tvingas ta otrygga anställningar utan rätt till vare sig heltid eller fast tjänst. Det är tyvärr långt ifrån ovanligt att man ”vickar” för någon eller går på timmar i åratal utan att ens få ett anställningskontrakt. Det är oftast en kostnadsfråga för företaget. Ska man ge fast anställning och ställa sig inför allt regelkrångel och höjda avgifter som det medför? Ser man enbart till det offentliga så vore det en ekonomisk katastrof för alltför många småkommuner som redan idag har det knappert om man införde rätten till heltid. Hålet som de ökade utgifterna skulle föranleda kan bara täppas igen genom höjda skatter eller neddragningar som i sin tur drabbar välfärdsbrukarna som är i störst behov av dessa tjänster.

Problemet med låga kvinnolöner inom välfärdsektorn bekämpas bäst genom två åtgärder. Förutom att man ger en högre ingångslön och att yrket beläggs med högre status så bör man se till att skapa förutsättningarna för en hållbar utveckling inom både den privata och den offentliga näringslivet. Genom att det finns flera aktörer inom välfärdssektorn har kvinnorna större möjlighet att att påverka den egna löneutvecklingen på sikt. Detta tillsammans med lägre löneskatter ger ett betydande ekonomiskt lyft

Det gäller att tänka i nya banor. Att sossarna väljer att lagstifta bort ett problem istället för att gå på djupet med det ger vid handen att de hellre nästlar sig in hos facken och partiets vänsterfalang  än att komma med fräscha förslag som gynnar mångfald och entreprenörskap på dagens arbetsmarknad.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: