Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2012

S vill inte bryta det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien men vill ändå ta hänsyn till om huruvida ett land är demokratiskt när avtal skrivs. Hur går det resonemanget ihop i detta fall? Hyckleri och hattande än hit än dit tycks även i fortsättningen prägla sossarnas politik.

Annonser

Read Full Post »

 

Nyligen kom Centerpartiets med ett utspel om sänkta ingångslöner för ungdomar och invandrare. Enligt vad jag kan förstå så skulle det gäller den första lönen och då lönen före skatt. Vad som skulle ske för den enskildes inkomst vid nästa löneförhandling framgår inte. Det uppstår alldeles för många frågor om huruvida lönen skulle höjas lika mycket som för kollegorna eller om man skulle få samma höjning men att lönen skulle förbli lägre än vad kollegorna får ut. Även frågor om hur lönenivåerna kommer att fastställas förbli obesvarad. Kommer vi att se en minimilönesystem i Sverige? Kommer regeringen att anamma ett system med statlig löneförhandlingar?

Men det är inte det som får mig att tveka inför förslaget. Som socialliberal ser jag  ett antal problem med att man sänker ingångslönerna.

  1. Ju lägre lönen är desto svårare får den enskilde att försörja sig på den egna inkomsten. Risken att man hamnar i fattigdom och skuldsättning är alldeles för stor.
  2. Lönerna på hela arbetsmarknaden sänks på sikt. Detta kan leda till ökade klyftor i samhället mellan de som har och de som inget har.
  3. Skulle man sänka lönen man får innan skatt så är det lika bra att försörja sig medelst socialbidrag istället för att jobba. Det skulle inte löna sig alls.

Istället för att lägga sig i lönesättningen bör Centerpartiet lägga mer krut åt att kräva reformer för småföretagare. Förenklad regelkrångel, skattelättnader för att fler ska starta företag på en given plats mm. Och låt oss inte glömma möjligheten till (om)skolning för att undvika flashalsar på arbetsmarknaden.

Läs mer här och här.

Read Full Post »

I debatten kring arbetslösheten och i synnerhet när arbetslösheten bland unga människor diskuteras så framhävs det ofta att en del av lösningen stavas ändringar i Lagen om anställningsskydd. Och då är det nästan uteslutande turordningsreglerna som tas upp. Men enligt mitt tycke så borde Las reformeras från grunden. Det anställningsskydd vi åtnjuter idag kom till under en tid då full sysselsättning var en verklighet. Företag hade råd att anställa och man var benägen att stanna kvar på samma arbetsplats under en längre tid.

Tyvärr så förhåller det sig inte så med saken idag. Las har blivit för stelbent och sätter käppar i hjulet för allt fler. Vissa törs inte byta jobb utav rädsla för att hamna längst ner på turordningen vilket medför att man löper större risk att bli av med jobbet vid vikande konjunktur. För att inte tala om alla dessa ungdomar som har så svårt att överhuvudtaget ta sig in på arbetsmarknaden.Därför är det högst aktuellt med en modernare arbetsrätt. Inte bara för att få fler i jobb och öka rörlighet på arbetsmarknaden utan även för att fler ska inse behovet av att vidareutveckla sina färdigheter. Några förslag som bör ingå i den nya lagen är:

  • Möjlighet till tjänstledighet för att kunna pröva  annan sysselsättning antingen hos den nuvarande arbetsgivaren eller hos annan arbetsgivare. Detta kan vara ett sätt att få fler att själva bedöma sin arbetsförmåga vid sjukdom så att man möjligen kan slippa sjukskrivning. Man kan efter sex  månader välja att återgå till det ursprungliga arbetet med bibehållen lön och arbetsrätt.
  • Borttagna turordningsregler så att arbetsgivarna kan lättare göra sig av med personal som inte besitter rätt kompetens.
  • Utvidgad möjlighet till kompetensutveckling.
  • Lärlingsplatser med en skälig ersättning så att de som står längst ifrån arbetsmarknaden får möjlighet att visa vad de duger till. Viktiga kontakter får också knytas något som är ytterst viktigt på dagens arbetsmarknad.
  • Skrota AMS och ersätt med bemanningsföretag som lättare kan matcha arbetstagarens färdigheter mot de jobb som finns.

Dagens arbetsmarknad regleras av en lag som kom till för sisådär 35 år sedan. Det duger inte. Morgondagens problem kräver flexibilitet och nytänkande inte stelbenta lagar som försvårar och låser in.

Read Full Post »

Google tar till alla knep för att kunna registrera allt vi företar oss på nätet. Nu har de kommit på att man måste logga in på sitt google konto om man vill läsa en blogg som tillhandahålles av Blogger. Jag säger NEJ TACK!!! Jag tänker inte låta mina sökningar, epost eller andra förehavanden på nätet bli lagrade för all evighet. Särskilt när det enda syftet är att förse reklammakarna med ett så gediget och välbearbetat marknadsföringsunderlag som möjligt.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: